Hlavní

Infarkt

Léčba a chirurgický zákrok na odstranění mozkové aneuryzmy: rizika a důsledky

Aneurysma se nazývá patologická formace ve formě lokální expanze oběhové tepny mozku v důsledku slabé, nepružné, ztenčené cévní stěny. Vážné onemocnění, které může vést k smrti. Je to nebezpečné při prasknutí cévy v místě expanze, po kterém nastává subarachnoidální nebo intracerebrální krvácení..

Aneurysm na výsledcích angiografie.

Až do krize se onemocnění může vyvinout asymptomaticky, někdy s mírnými neurologickými příznaky, které lze snadno zaměnit s jinými nebezpečnými chorobami. Člověk často nepředpokládá, že má v hlavě „bombu“, která se „skrývá“ po celá léta, ale může kdykoli vybuchnout. Poté, co céva praskne a z ní se vytéká krev, která vyplňuje mozkové struktury, se aneuryzma již projevuje v plné síle. Základní příznaky krvácení jsou náhlá, hrozná bolest hlavy a ztráta vědomí. Pozdní lékařská péče bohužel obvykle končí tragédií..

Nemoc se může objevit v jakémkoli věku, ale častěji se vyskytuje u mladých lidí (20–45 let) a lidí středního věku (45–60 let). Celkové procento nemocnosti v dospělé populaci je od 0,3% do 5%, u dětí s aneurysmem - velmi vzácný jev. Podle statistik zemře v důsledku náhlého mozkového krvácení na aneuryzma 30% - 50% lidí, 15% - 30% se stane postižených a pouze asi 20% se vrátí k relativně normální pracovní kapacitě. Ano, čísla jsou zklamáním, ale s časnou diagnózou a včasnou léčbou lze i takové impozantní zaměření v mozku úspěšně neutralizovat.

Co může mít vliv na vznik cévní aneuryzmy, jaké typy toho se děje, jak zabránit tragédii, je důležité, aby o tom věděl absolutně každý. Takže podrobně přejdeme na hlavní.

Důvody pro vývoj aneuryzmat

Nepříznivými faktory, které zvyšují rizika vážného onemocnění, jsou důsledky určitých patologií a životního stylu:

 • všechna onemocnění pojivové tkáně (postihují cévy, způsobují jejich slabost a nepružnost);
 • arteriální hypertenze a hypertenze (vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž cévních útvarů, vede k přetěžování jejich stěn);
 • závislost na kouření, alkoholu, drogách (pod vlivem toxických látek se aktivně ničí cévní tkáň, která je plná výskytu aneurysmatu, prudkého nárůstu jeho objemu a stimulace mezery);
 • mechanická zranění (poranění hlavy), která vyvolala funkční a degenerativní změny mozkových tepen;
 • aterosklerotické a infekční jevy (meningitida, plísňová infekce, endokarditida atd.), které výrazně ovlivňují kvalitu arteriální složky mozku;
 • intrakraniální novotvary benigní nebo maligní formy (narušují sílu cévních stěn, mohou urychlit prasknutí existující aneuryzmy).

Za vznik mozkových aneuryzmat je často odpovědný genetický faktor. Vy a všichni členové rodiny byste měli být neprodleně vyšetřeni, pokud je známo, že s touto diagnózou je spojen jeden z přímých příbuzných..

Klasifikace mozkových aneuryzmat

Cévní mozkové aneuryzmy v neurochirurgii jsou obvykle klasifikovány podle lokalizace, tvaru, velikosti, počtu komor ve formaci. Zvažte každý parametr.

 1. Podle lokálního příznaku dochází k patologickému výčnělku:
 • přední mozková / pojivová tepna (nalezená v 45% případů);
 • vnitřní oddělení krční tepny (v 30%);
 • střední mozková tepna (ve 20%);
 • vertebrobasilická pánev (4-5%);
 • smíšený typ - současně jsou postiženy 2 nebo více částí cévní sítě (u 10% pacientů je diagnostikováno více ložisek, u zbývajících 90% je stanovena jediná aneuryzma).
 1. Tvar aneurysmální expanze je rozdělen na:
 • sakulární (sakulární) - nejčastější forma formací (98%), více náchylná k perforaci;
 • vřetenovitý tvar (fusiform) je méně agresivní a vzácný typ formace, ve struktuře všech aneuryzmat zabírá pouze 2%;
 • exfoliační - vznikají v mezivrstvovém prostoru cévní stěny, který vznikl v důsledku volného spojení jeho vrstev, kde se krev dostává pod tlak (v tepnách báze mozku se vyvíjejí ve velmi ojedinělých případech).
 1. Výklenek arteriální stěny může být:
 • nevýznamné nebo malé - až 4 mm;
 • normální nebo střední - 5-15 mm;
 • velký - 16-24 mm;
 • obří - od 25 mm a více.
 1. Podle počtu komor se aneuryzma rozlišuje:
 • jednokomorový - skládá se z jedné kamery (typická struktura);
 • vícekomorový - k jeho růstu dochází s vytvářením několika dutin.

Specialisté zavedli model vývoje patologie u dospělých mužů a žen. Populace mužů je 1,5krát méně pravděpodobná, že jí bude trpět než populace žen. Naopak v dětství tato nemoc převládá trochu častěji u chlapců než u dívek (poměr 3: 2). Mladí lidé mají stejnou epidemiologii.

Schematické znázornění ložisek v závislosti na umístění.

Příznaky mozkové aneuryzmy

Jak jsme již uvedli, ve většině případů není aneuryzma klinicky patrná, dokud nedojde k akutní fázi prasknutí. Ale s velkými rozměry, kdy se fokus vážně tlačí na blízké struktury a narušuje přenos nervových impulzů, jsou obvykle pociťovány neurogenní symptomy. Vzhledem k tomu, že mozková aneuryzma ohrožuje život člověka, je důležité jej identifikovat v raných stádiích, ale problém je v tom, že nikdy nenastane někdo, kdo by šel do nemocnice s žádnými nebo minimálními stížnostmi..

Lékaři žádají každého dospělého, zejména po 35 letech, aby podstoupil diagnózu mozkových cév alespoň jednou ročně ve svůj prospěch.

Nyní oznámíme všechny možné klinické příznaky, které se v podstatě začnou znepokojovat nebezpečnými objemy nevybuchlé vady, když jsou postiženy lebeční nervy:

 • bolest v očích, snížené nebo rozmazané vidění;
 • porucha sluchu (snížená, pocit hluku),
 • chrapot hlasu;
 • necitlivost, slabost, bolest podél obličejového nervu, obvykle na jedné straně obličeje;
 • svalové křeče v krku (neschopnost dotknout se brady hrudníku);
 • křeče kosterních svalů;
 • slabost v paži nebo noze;
 • snížená citlivost, zhoršené hmatové vnímání v určitých oblastech kůže;
 • problémy s koordinací;
 • závratě, nevolnost;
 • nepřiměřená ospalost nebo naopak nespavost;
 • retardace pohybů a mentální aktivity.

Abyste vyloučili nebo určili patologii, okamžitě zjistěte cílené lékařské vyšetření, pokud si všimnete alespoň jednoho příznaku!

Důsledky neléčené aneuryzmy

Pokud dojde k prasknutí cévy, do mozku se nalije krev, specifičnost klinických příznaků je specifičtější a výraznější. Patogenní scénář vlastní aneurysmálnímu šoku je následující:

 • náhlá intenzivní bolest hlavy, která se rychle šíří a dosahuje hrozného vrcholu bolesti;
 • nevolnost, opakované zvracení;
 • útlak vědomí různých dob;
 • meningeal syndrom;
 • Mohou se objevit křečovité záchvaty připomínající epileptika;
 • někdy zvýšení celkové tělesné teploty, tachykardie, zvýšení / snížení krevního tlaku;
 • s masivním krvácením způsobeným hlubokou inhibicí mozkové kůry se člověk dostane do kómatu s respiračním selháním.

Všem, kteří byli blízko takové oběti (prostý kolemjdoucí, přátelé nebo příbuzní), mějte na paměti! Život člověka nyní závisí na rychlosti vaší reakce. Výskyt popsaného komplexu symptomů (hlavní příznaky na začátku mezery jsou první 3 body) je signálem k okamžitému zavolání záchranného týmu. Kvalifikovaní lékaři poskytnou pacientovi přiměřenou první pomoc na místě, budou převezeni do zdravotnického zařízení za účelem úplného vyšetření a pohotovostní léčby.

Diagnostická opatření

Vyšetření k diagnostice mozkové aneuryzmy je založeno na použití integrované diagnostiky. Integrovaný přístup identifikuje nemoc, stanoví její příčinu, přesnou oblast epicentra, počet lézí, rozmanitost, velikost, vztah k mozku a dalším tepnám.

Pokud nemluvíme o přestávkách, které již proběhly, ale o záměru pacienta, který má být vyšetřen za účelem kontroly stavu cév, návštěva začíná návštěvou neurologa. Lékař po důkladném naslouchání anamnéze pacienta provede obecné fyzické vyšetření, včetně:

 • palpace jednotlivých částí těla za účelem určení bolestivých oblastí;
 • náraz nebo klepání na části těla za účelem určení stavu testovaných vnitřních orgánů podle povahy zvuku;
 • auskultace, která pomáhá slyšet abnormální zvuky v oblasti srdce, krční tepna jako nepřímé znamení aneuryzmy mozku;
 • standardní měření tlaku, které vám umožní posoudit úroveň tlaku cirkulující krve v tepnách
 • hodnocení srdečního rytmu, respiračního rytmu (často patologické odchylky těchto parametrů ukazují na dysplázii pojivové tkáně, infekční procesy);
 • neurologické testy, jejichž podstatou je studium šlachy, svalu, kožních reflexů, pohybových funkcí pohybového aparátu, stupně citlivosti končetin a trupu atd..

Na základě všech těchto metod předběžného posouzení stavu je stále nemožné provést diagnózu. Všechny tyto metody mohou pouze čistě hypoteticky naznačovat možnou (nepřesnou) přítomnost tohoto onemocnění, pokud jsou detekovány rizikové faktory. Specialista proto vypíše pokyny pro základní diagnostické postupy - průchod instrumentálních metod vizualizace mozkových struktur. Jsou prováděny na speciálních zařízeních:

 • počítačová tomografie (CT);
 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);
 • mozková angiografie.

Standardní angiografie je nejvýhodnější za přijatelné ceny pro pacienty, kteří chtějí podstoupit úvodní preventivní vyšetření. Jeho přesnost je samozřejmě nižší než přesnost slibných CT a MRI. Angiografický výzkum se však docela úspěšně vyrovná s úkolem identifikovat aneuryzmy, včetně poskytování informací o lokalizaci, typu a rozsahu expanze. Ale u pacientů přijatých do nemocnice se známkami prasklé cévy nebo dlouhodobého krvácení je standardem diagnostiky použití všech těchto postupů. Spolu s nimi se provádí elektroencefalografie (EEG) a transkraniální dopplerografie (TCD).

Zásady první pomoci

Před přijetím lékařů by ti, kteří jsou v blízkosti pacienta, měli být schopni poskytnout mu základní první pomoc. Pokyny pro naléhavá opatření zaměřená na záchranu života před lékařskou návštěvou jsou jasně uvedeny níže.

 1. Položte oběť na rovnou plochu, hlava musí být ve zvýšené poloze. Vysoké postavení hlavy pomůže zlepšit žilní krevní oběh, a tím zabránit rychlé akumulaci tekutin v mozkových tkáních a otoku mozku.
 2. Vytvořte podmínky pro dobrý tok čerstvého vzduchu v místě, kde došlo k klinické události. A je nesmírně důležité osvobodit krk od napínání věcí, například odstranit kravatu, šátek na krku, rozepnout knoflíky na košili atd. Takové opatření pomůže udržet funkce krevního oběhu a zpomalí proces hromadné smrti nervových buněk..
 3. Pokud nemocný předstírá slabé místo, měla by být provedena kontrola průchodnosti dýchacích cest. S hlavou vrženou dozadu musíte zatlačit na čelo a současně natáhnout spodní čelist a zachytit bradu ze dna. Otevřete ústa pacienta a upravte ústní dutinu (prsty) na přítomnost cizího obsahu, zadržení jazyka. Odnímatelné protézy by měly být odstraněny, pokud existují. Aby se člověk nezavdával na zvracení, vraťte hlavu na vysoký polštář a otočte jej na bok.
 4. Pro prevenci otoku mozku a snížení krvácení je důležité aplikovat na hlavu ledové obklady (můžete použít zmrazená jídla, ledové obaly atd.).
 5. Pokud je to možné, je vhodné pozorovat změnu krevního tlaku pomocí tonometru, poslouchat srdeční rytmus a sledovat dýchání. Pokud osoba v nepřítomnosti lékařů přestala dýchat nebo mu srdce přestalo bít, okamžitě zahájte resuscitaci (umělé dýchání, nepřímá masáž srdce). Bez nich je v této situaci riziko tragického konce obrovské.

Bohužel ani všechna tato opatření nejsou po prasknutí aneuryzmy vždy účinná. Někteří lidé mají fatální výsledek hned v prvních minutách. Ale bez zvláštního lékařského vybavení a odborných znalostí je obtížné pochopit, co se děje v těle. Proto je užitečné neztrácet sebeovládání a víru ve výsledek. Pokračujte v neustálém boji o život, dokud nebude pacient osobně předán odborníkům.

Vaskulární chirurgie mozku

Technika léčby (chirurgická nebo nechirurgická) je určena lékaři s úzkým profilem individuálně na základě diagnostických údajů. U menších aneuryzmat, které nepostupují, může být navržena konzervativní taktika. Jejich účelem je snížit růstový potenciál vzdělávání, snížit riziko ruptury, zastavit neurologické příznaky. Neinvazivní terapie je poskytování vysoce kvalitního léku pacientovi, který poskytuje podpůrný účinek v důsledku:

 • vazokonstrikční léky;
 • kardiotonické s antihypertenzivním účinkem;
 • antiepileptika;
 • tablety proti bolesti;
 • dopaminolytika (na zvracení, nevolnost).

Malé aneuryzmy, které nejsou provozovány, vyžadují neustálé monitorování. Odborníci zároveň varují, že je nemožné se jich konzervativně zbavit. Proto je hlavním přístupem k eliminaci nemoci a jejích důsledků neurochirurgická léčba, tj. Druh operace na problematické mozkové cévě.

Levý stav před operací, hned po.

Volba typu chirurgického zákroku závisí na indikacích, umístění, integritě, anatomických vlastnostech aneuryzmy cévy, obecném stavu pacienta, stupni ohrožení života, technických možnostech neurochirurgického centra. Zásah lze provést podle jedné z chirurgických taktik.

 1. Endovaskulární operace - mikrokattr je vložen pod rentgenovou kontrolou do dutiny cévy (uvnitř) perkutánním přístupem (bez otevření kraniální krabice), aby se vložil cévní stent nebo spirála. Zařízení zcela nebo subtotálně „vypnou“ tepnu z krevního řečiště. Časem aneuryzma trombuje a zmenšuje se..
 2. Mikrochirurgie (otevřená pod kontrolou mikroskopu) - provádí se ekonomická kraniotomie, po které následuje izolace ložiskové tepny a provedení okluze pomocí klipu na spodní části krku aneuryzmy. Ořezávání (na horní části cévy) vám umožňuje stlačit aneurysmální krk, než vyloučit cévní defekt z krevního řečiště a minimalizovat pravděpodobnost jeho prasknutí.

Video o tom, jak probíhá operace endovaskulární léčby neurovaskulární aneuryzmy mozku:

Jak léčba, tak profylaktické operace a intervence pro prasklou aneuryzmu jsou komplexní intraoperační proces, který vyžaduje největší zážitek z mikrochirurga, úžasné zvládnutí nových neurochirurgických technologií a dokonalou konfiguraci operační jednotky..

Operace odstranění otevřeného videa:

Česká republika je jednou z mála zemí na světě, kde jsou techniky minimálně invazivní moderní neurochirurgie mozku zvládnuty a zdokonaleny k dokonalosti, pooperačnímu řízení pacientů v nadmořské výšce. Čeští neurochirurgové provádějí manipulaci s klenoty i v těžko dostupných oblastech mozku, aniž by se uchýlili k agresivním otevřeným technikám. Upozorňujeme, že náklady na neurochirurgii a rehabilitaci v České republice jsou několikrát nižší než v Německu a Izraeli.

Ruptura aneuryzmatu mozku

Léčení aneuryzmat a zabránění jejich prasknutí

Rysem aneuryzmat je, že každá vaskulární léze je vždy jedinečná. Proto je způsob léčby onemocnění vždy předepsán individuálně. To zohledňuje věk pacienta a jeho celkový stav.

Pokud byly během diagnostiky nalezeny malé aneuryzmy, pak kardiolog s největší pravděpodobností doporučí pravidelné vyšetření a vyšetření. Kromě toho, aby se předešlo prasknutí aneurysmatu, bude nutné dodržovat dietu bez cholesterolu, vzdát se alkoholu a kouřit.

Chirurgická léčba aneuryzmat vám umožní trvale se zbavit nemoci. Operace jsou však tak komplikované a nebezpečné s komplikacemi, že jsou prováděny pouze tehdy, když aneuryzma dosáhne kritické velikosti.

Mezi rozšířené metody chirurgické léčby patří:

Oříznutí umožňuje odstranit postiženou oblast a sevřít ji klipem. Tím se obnoví průtok krve krevní cévou. Rozlitá krev je během operace pečlivě odstraněna..

Okluze je chirurgické odstranění cévy ze systému zásobování krví. To je možné pouze tehdy, existují-li dobré alternativy k zajištění kvalitního přísunu krve..

Dnes se stále více používají endovaskulární operace, které jsou nejprogresivnějšími léčebnými metodami. Zahrnují zavedení do cévy pomocí sondy speciálních mikro agentů, které přímo blokují aneuryzmu a odstraní jej ze systému zásobování krví.

Neurochirurgická intervence se vždy provádí k obnovení cév a průtoku krve po prasknutí aneurysmatu. Prognóza poté zcela závisí na fyzickém stavu pacienta, umístění praskající aneuryzmy a stupni krvácení, které se otevřelo. Hlavní roli v úspěchu operace hraje doba, která uplynula od mezery. K zotavení po chirurgickém ošetření aneuryzmy nebo opravě ruptury dochází během několika měsíců.

Cévní aneuryzma - velmi hrozná nemoc, která je nebezpečná pro její prasknutí

A pro vyloučení jejího vývoje je důležité pečovat o své zdraví po celý život. V případě vrozených vad byste měli odmítnout vykonávat extrémní sporty a minimalizovat vzpírání.

Pro vyloučení výskytu nemoci je nutné sledovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi, což pomůže zabránit rozvoji aterosklerózy. Je také důležité sledovat krevní tlak. A po 40 letech je nutné pravidelně provádět ultrazvukové vyšetření krevních cév, aby se diagnostikoval vývoj nemoci.

Příznaky mozkové aneuryzmy

 • Bolest hlavy. Mírná pulzace, která se projevuje častěji na jedné straně a v oblasti orbit, se vyskytuje s aneuryzmatem krevních cév procházejících v povrchových tkáních mening. Pokud je patologie lokalizována ve vnitřních tkáních mozkové látky, bolesti hlavy se nemusí obtěžovat kvůli absenci receptorů bolesti v těchto strukturách..
 • Bolest v obličeji. Symptom se objevuje s vývojem aneurysmatu ve stěnách krční tepny a tlakem na procesy obličeje nervu.
 • Poruchy zraku. Aneuryzma, umístěná v blízkosti optických nervů, je může stlačit a tím způsobit poškození zraku. Pokud se nemoc vyvíjí v těsné blízkosti svazku optických nervů, může pacient částečně ztratit vidění nebo zcela oslepnout..
 • Křeče. Ke svalovým stahům dochází nedobrovolně, když jsou velké aneuryzmy stlačeny tkáněmi mozkových hemisfér, které jsou odpovědné za motorické funkce. Záchvaty způsobené aneurysmem nejsou podobné epileptickým záchvatům, jejich příslušnost k nemoci však může být diagnostikována pouze při podrobném vyšetření.
 • Neurologické poruchy způsobené kompresí lebečních nervů. V důsledku toho se může snížit chuť a kvalita sluchu pacienta, mohou se objevit poruchy výrazu v obličeji a opomenutí horního víčka.
 • Přechodné útoky ischemického typu. V závislosti na cévě nebo tepně, která je ovlivněna aneuryzmatem, se u pacienta vyvinou akutní záchvaty zhoršeného přísunu krve do mozku, které trvají až jeden den. Tento proces je doprovázen závratě (až do ztráty vědomí), ztrátou orientace, sníženou pamětí a citlivostí, ochrnutím končetin a jednotlivých částí těla.

Ve stavu blízkém prasknutí aneurysmatu mění pacient povahu symptomů. Intenzita popsaných neurologických příznaků roste, v důsledku čehož pacient cítí znatelné zhoršení pohody. V této fázi je již kontaktování lékaře naléhavým opatřením, jinak hrozí ruptura aneuryzmatu nezvratnými následky a smrtí.

O diagnostice

Je smutné, když je diagnóza „praskající aneurysma“ stanovena pouze při pitvě. V současné době, jak ukazují výsledky výzkumu, byly aneuryzmy často detekovány jako „překvapení“ v CT a MRI provedené z jiného důvodu (roztroušená skleróza, sinusitida). A počet takových nálezů v absolutním množství přesahuje zjištěné aneuryzmy v cíleném vyhledávání.

„Zlatým standardem“ diagnózy je MR angiografie, která umožňuje i bez zavedení kontrastního média vyhodnotit nejvýznamnější formace, které jsou neporušené a nevybuchlé. K tomu potřebujete tomograf s napětím magnetického pole nejméně 0,4 T (screening velkých cév) a pro plnohodnotnou studii potřebujete tomograf s alespoň 1,5 T na magnetech pomocí kontrastního činidla založeného na paramagnetickém gadoliniu (Omniscan, který je zaveden) intravenózně). Vyšetření trvá trochu času, ale výsledkem jsou kompletní informace o stavu aneurysmatu. Tato metoda zcela nahradila rutinní mozkovou angiografii, když byla pacientům podána rentgenová látka obsahující jód a byly odebrány rentgenové paprsky..

V některých případech se pacienti s roztržením subarachnoidálních útvarů podrobí bederní punkci, ale nyní je považováno za nebezpečné.

V případě, že aneuryzma praskne, nemusíte skenovat MRI, ale CT, protože CT dobře „vidí“ volnou krev. Celá aneuryzma CT skenování může být zcela neviditelná.

Používají se také jiné výzkumné metody, například EEG (k objasnění doby trvání chirurgického zákroku při subarachnoidálních krváceních s více aneuryzmy), jakož i ultrazvuk. Dopplerografie vám umožňuje identifikovat nástup vasospasmu a podniknout kroky.

Intravitální diagnóza zcela „tiché“ aneuryzmy může být buď výsledkem vědomého pátrání (například s mrtvicí u příbuzných), nebo náhodným nálezem

Důsledky mozkové aneuryzmy a prognózy

Pokud je aneuryzma detekována před prasknutím, má pacient šanci, ne-li k úplnému uzdravení, pak k významnému prodloužení života. Prognóza přežití po operaci je v průměru 10 let, zatímco indikátor se může lišit v závislosti na věku pacienta, tělesném odporu, struktuře a umístění odebrané aneuryzmy.

Ruptura mozkové aneuryzmy významně zhoršuje prognózu přežití a je vyjádřena v následujících průměrných výsledcích:

 • úmrtí v 10% případů před příjezdem lékařů, 5% po operaci, 50% do 30 dnů po přestávce;
 • vytvoření intrakraniálního hematomu u 22% přežívajících pacientů podstupujících subarachnoidální krvácení;
 • odtok krve do mozkových komor u 14% pacientů, což v polovině případů vede k smrti.

Riziko úmrtí se občas zvyšuje, pokud je aneuryzma velkých rozměrů v akutním stadiu nebo dochází k opětovnému krvácení..

Ze všech přežívajících pacientů po prasknutí aneurysmatu je pouze 30% schopno samoobsluhy, zatímco v závislosti na místě krvácení mohou mít poruchy mozkových funkcí:

 • zhoršené vnímání;
 • snížené kognitivní funkce (paměť, myšlení, mentální vývoj);
 • změna behaviorálních kvalit a psychoemotivního pozadí;
 • porušení řečových, zvukových a vizuálních funkcí;
 • epileptické záchvaty, krátkodobá paralýza.

Mít dotaz? Zeptejte se nás na nás!

Neváhejte se zeptat na své otázky přímo zde na webu..

Prognóza ruptury mozkové aneuryzmy závisí na několika faktorech: věk pacienta, lokalizace aneuryzmy, stupeň vylévání a rychlá lékařská pomoc.

Aneurysmová léčba

V raných stádiích se používá akupunktura, léky založené na přírodních složkách. Chirurgie je nejspolehlivější metodou. Používá se však v extrémních případech, kdy jiná léčba není účinná. Vždy existuje alternativa. Endovaskulární embolizace je nová metoda, která se objevila relativně nedávno. Do cév je vložena embolie, v deformovaných oblastech je blokován přívod krve. Kraniotomie v tomto případě není nutná, což znamená, že doba rehabilitace bude méně komplikovaná, prodloužená. A přesto tato metoda není dokonalá. Reakce těla může být negativní: postup povede k rozsáhlé mrtvici, místo úplné remise. V některých případech to nelze provést kvůli anatomickým rysům této části oběhového systému. Přes všechny tyto nedostatky je léčba touto metodou populární, dává naději na to nejlepší, motivuje vás, abyste nepřestali pracovat, hledejte ideální léčebné metody..

Diagnóza a příznaky nemoci

Cévní aneuryzmy se nejčastěji necítí, dokud se jejich velikost nestane kritickou. To znamená, že nemoc je asymptomatická. Vzhledem k nedostatku stížností v počátečním stádiu je onemocnění téměř vždy náhodně diagnostikováno při jakémkoli vyšetření.

Při diagnostice onemocnění je nutné brát v úvahu stížnosti pacienta a jeho věk. Konečná diagnóza se provádí na základě analýzy výsledků komplexního vyšetření. V tomto případě se pro stanovení přítomnosti aortální aneuryzmy provedou následující studie:

 • Analýza metabolismu lipidů;
 • EKG;
 • Ultrazvuk
 • Aortografie
 • Wassermannova reakce;
 • rentgen.

K diagnostice srdeční aneuryzmy je kromě ultrazvuku a elektrokardiogramu nezbytná echokardiogram. Metoda angiografického výzkumu pomáhá stanovit poškození mozkových cév. A porušení v periferních cévách jsou detekována po počítačové tomografii a ultrazvukové topleografii.

Příznaky mozkové aneuryzmy

Příznaky onemocnění se velmi často objevují pouze tehdy, když se léze stávají velmi velkými a současně se zvyšují. U člověka vznikají určité pocity, protože vyvíjející se aneuryzma vyvíjí tlak na okolní tkáně a nervy. Mezi nejzřetelnější příznaky, které ukazují na zhoršení, patří těžké bolesti hlavy ve formě záchvatů.

Kromě toho se s rostoucími formacemi mohou pozorovat následující příznaky:

 • Bolest v oční zóně;
 • Jednostranná ochrnutí obličejových nervů;
 • Nejistota v nohou;
 • Rozmazané vizuální vnímání;
 • Tinnitus a poškození sluchu.

Po přestávce se mohou objevit následující příznaky:

 • Útok náhle silné bolesti hlavy;
 • Ztráta vědomí;
 • Anisocoria, když je žáků jiná velikost;
 • Těžké zvracení
 • Horečka;
 • Křeče.

Silný nervový kmen může vyvolat prasknutí mozkové aneuryzmy. Pouze naléhavá operace může pomoci zabránit smrti nebo vážným komplikacím. Nejzávažnějším důsledkem krvácení může být kómata, ze které pacient není vždy schopen odstoupit i při použití nejmodernějších léčebných metod..

Příznaky aneuryzmy aorty

Existují-li léze aorty aorty, pak jsou příznaky těžké bolesti velmi vzácné. Rostoucí aneuryzma se může projevit následujícími příznaky:

 • Bolest v hrudi nebo zádech;
 • Dušnost a výskyt kašle při nejmenším namáhání;
 • Nepohodlí při polykání jídla;
 • Silné chrápání.

Známkou vývoje aneuryzmy břišní aorty je rozmazaná bolest v břiše. Někdy to může být způsobeno bolestivými pulzacemi na hrudi nebo hýždích.

U této choroby se mohou objevit další zjevné příznaky:

 • Modré prsty, bolestivé pocity v nich a pocit chladu. K tomu dochází, když se onemocnění vyskytuje současně s tvorbou krevních sraženin, které, odtrhávání od zdi, blokování krevních cév a zhoršování průtoku krve do dolních končetin.
 • Ztráta hmotnosti, doprovázená konstantní horečkou, zpravidla k tomu dochází s rozvojem zánětu v aneuryzmě.

Měli byste si uvědomit, že prasknutí aneuryzmatu břišní aorty je malé a vyskytuje se velmi zřídka. Navíc se včasným odhalením patologie a přísným dodržováním doporučení lékaře postižená oblast zpravidla nezvyšuje.

Pokud však dojde k prasknutí, jsou jeho důsledky velmi závažné, protože to otevírá krvácení v jícnu, průdušnici a také v pleurální a břišní dutině. V tomto případě přestává osoba adekvátně reagovat na životní prostředí a má příznaky hemoragického šoku, a to:

 • Pokles krevního tlaku;
 • Bouchání kůže;
 • Mdloby;
 • Tachykardie.

Nedostatek okamžité sanitky často vede k smrti.

Léčebné funkce

Metoda eliminace vaskulární aneuryzmy je pouze operací. Léčba léčivem může snížit pouze pravděpodobnost zlomení cévy nebo zmírnění příznaků nemoci.

Mezi tyto léky patří:

 1. Blokátory vápníkových kanálů umožňují průtok krve do poškozených oblastí.
 2. Antikonvulziva.
 3. Léky proti bolesti a antiemetika.
 4. Léky podporující krevní tlak jsou normální. Při vysokém tlaku se zvyšuje průtok krve, což může způsobit poškození tenké stěny nádoby.

Alternativní medicína v léčbě vaskulárních onemocnění bude pravděpodobně profylaktická. Takže pomocí receptů na odvar a infuze léčivých rostlin můžete udržovat normální krevní tlak. Zde jsou některé z těchto receptů:

 • Vylisujte šťávu z řepy a přidejte stejné množství medu. Pijte 3-4 lžíce. třikrát denně. Takové ošetření poskytne výsledky po dvou týdnech.
 • Bobule zimolezu mají regenerační účinek a jsou také schopné snížit tlak..
 • Loupání brambor - prostředek k úlevě od hypertenzních krizí. Za tímto účelem se vaří dobře umyté neloupané brambory. Voda, ve které vařil, je dekantována a opilá.
 • Infuze mateřské. Je odebrána 1 lžíce byliny a nalil sklenici vroucí vody, přikryl víkem a naplnil asi 3 hodiny. Poté se filtruje a opije po dobu 1 čajové lžičky. hodinu před jídlem.

Tradiční medicína zahrnuje mnoho receptů na snížení vysokého krevního tlaku. Při této praxi byste však měli být opatrní, protože současné užívání léků s podobným účinkem může způsobit nepohodlí ve formě tinnitu, závratě, ztmavnutí očí - příznaky nízkého krevního tlaku. Aneuryzma je tedy nebezpečnou chorobou, podobnou důsledkům mrtvice, která často vede k poškození cévy a krvácení.

Chirurgie je jedinou účinnou léčbou. Všechna ostatní opatření mohou snížit riziko subarachnoidálního krvácení.

Aneuryzma je tedy nebezpečnou chorobou, podobnou důsledkům mrtvice, která často vede k poškození cévy a krvácení. Chirurgie je jedinou účinnou léčbou. Všechna ostatní opatření mohou snížit riziko subarachnoidálního krvácení..

Druhy mozkových aneuryzmat

V medicíně existuje jasná klasifikace vydutých stěn tepen hlavové cévy. Nejprve je aneuryzma zařazena do své podoby:

 • laterální - aneuryzma vypadá jako plochý útvar na cévě, charakterizovaný charakterem podobným nádoru;
 • saccular - má zaoblený tvar, spojený krkem s kmenem tepny;
 • fusiform - vytvořený na pozadí expanze plavidla a pouze v určité oblasti.

Za druhé, klasifikace dané choroby se provádí podle velikosti:

 • malý - vydutí má velikost až 11 mm;
 • střední - aneuryzma roste na 25 mm;
 • velký - vydutí stěny má průměr větší než 25 mm.

Důsledky subarachnoidálního krvácení

Komplikace a důsledky ruptury aneuryzmy jsou podobné mrtvici:

 • Útoky bolesti, měnící se ve stupni a trvání. V mnoha případech léky proti bolesti nepomáhají..
 • Kognitivní porucha: myšlení, paměť, schopnost rozhodovat se, učit se. Oběť často nechápe, jaký předmět si vybral..
 • Behaviorální a psychologické poruchy se projevují podrážděností, agresivitou, nespavostí, depresivními poruchami, úzkostí.
 • Různé poruchy zraku: ztráta částí okolního prostoru zrakovým vjemem, zvýšený oční tlak, výskyt krátkozrakosti.
 • Potíže s polykáním, jídlo často nevstoupí do jícnu, ale do průdušnice.
 • Pro pacienta s aneuryzmou je těžké mluvit a rozumět řeči, je obtížné počítat a číst.
 • Potíže s pohybem, částečná ochrnutí, zhoršená koordinace mohou být také důsledky mozkového krvácení.

Druhy Aneurysma

Patologie je sakulární (sakulární), vřetenovitá a podélně vrstvená.

Nejběžnější sakulární výstupek (směrem ven) má ústí stejného průměru jako zeď a dno je širší. Vede k nebezpečným podmínkám plavidla:

 • turbulence v krevním řečišti v důsledku vstupu krve do vaku;
 • zpomalení transportu krve, které způsobuje nedostatek v oblastech plavidla za vakem;
 • víření ve vaku, což může vést ke koagulaci krve a rozvoji krevních sraženin;
 • přetažení stěn vaku a jeho prasknutí;
 • silné vyklenutí stěny a stlačení hmoty a tkání mozku.

Baggy aneurysma je nejnebezpečnější. Pokud je detekována, měla by být spuštěna neprodleně, protože trombóza a prasknutí vaku mohou být fatální.

Na aortě se často vyskytuje vyboulení ve tvaru vřetena a je ve formě válce. Rovnoměrně rozšiřuje cévní stěny a zvětšuje průměr cévy.

Podélná aneuryzma je umístěna ve stěně mezi jejími vrstvami, pokud jsou špatně spojeny v souvislosti s patologickými procesy. Pokud jsou rozšíření malá, je obtížné je diagnostikovat kvůli mírným symptomům. Při velkém zvýšení je mozková tkáň stlačena, objevují se neurologické příznaky.

Patologie mají různé průměry:

 • do 11 mm. - malý;
 • do 25 mm. - střední;
 • více než 25 mm. - velké.

V následujících tepnách jsou vyboulení:

 • mozek: přední, zadní a střední;
 • bazální;
 • mozek: horní a dolní.

Existuje falešná aneuryzma nebo pulzující hematom. Patologie se nazývá nepravdivá v případě prasknutí cévy a výskytu hematomu v důsledku hromadění krve protékající skrz defekt cévní stěny. Krev proudí do omezené dutiny ve tkáních a mění v ní tlak. Membrány stěny cévy nepodporují dutinu, takže falešná aneuryzma se nazývá pulzující hematom. To je nebezpečné vývojem hojného krvácení přes vadnou stěnu cévy..

Vrozené aneuryzmy u novorozence se tvoří v lůně v důsledku:

 • virové infekce během těhotenství;
 • genetická onemocnění, která oslabují pojivovou tkáň;
 • chronická onemocnění těhotné ženy;
 • ionizující záření do těla matky během těhotenství.

Získal Aneurysm

Infekce někdy vyvolává výskyt a vývoj této patologie. Mykotická nebo infekční aneuryzma - tato diagnóza je často dána pacientovi. Cévy se mění po zánětu srdečních membrán, tzv. Endokarditidy. Během nemoci se v krvi objevuje bakteriální embolie - částice, které za normálních podmínek nemohou být v krvi přítomny. V některých případech bakteriální embolie tvoří krevní sraženinu a na tomto místě se v budoucnu vytvoří aneuryzma. Zranění mohou způsobit jeho vzhled, stejně jako nádor. Užívání omamných látek, kouření, užívání antikoncepčních prostředků určitého typu - to vše zvyšuje pravděpodobnost jeho vývoje.

Léčba

Moderní taktika je chirurgická léčba aneuryzmatu „za chladu“, bez čekání na jeho prasknutí.

Nemyslete si, že operace je vždy krvavá a hrozná věc, ve které dochází k trepanaci, kostí je odříznuta a v lebce, kde pracují chirurgové, se vytváří otevřená pěstní díra. Takové techniky odstraňování zůstaly v minulosti - jejich osud je 40-50 let posledního tisíciletí. V současné době jsou tyto operace samozřejmě prováděny, ale s explozivní aneuryzmou, ale stále využívající mikrochirurgické techniky.

V současné době se po diagnóze a přítomnosti indikací pro chirurgický zákrok stanoví kontraindikace (závažné poruchy koagulace, senilní věk, těžká cukrovka atd.). Pokud neexistují žádné absolutní indikace, ale existují relativní indikace (zvýšený tlak, vysoký cholesterol, přítomnost srdečních arytmií), pak se nejprve korigují a poté se provede chirurgická léčba..

Existuje několik typů operací. Při stříhání aneuryzmatu se na něj umístí klip zvenčí, který se vypne z krevního řečiště. To vyžaduje otevřenou operaci s trepanací lebky. Je to obtížná operace: konec krku aneuryzmy musí být koneckonců okamžitě a velmi pevně sevřen. Jen kvůli tomuto hnutí probíhá dlouhý proces přístupu k aneuryzmě. Ve vaskulární neurochirurgii je to vždy „akrobacie“: operace je koneckonců často prováděna ve vážném stavu u pacienta, který je v akutním období, po prasknutí aneurysmatu a dokonce ve stavu vasospasmu. Tato operace se provádí, aby se zabránilo opakovanému krvácení, a jednoduše neexistuje žádná alternativa..

Pokud aneurysma nepraskla, není nutné lebku otevírat, aby se vypnula z krevního řečiště. Provádí se endovaskulární intervence. Například do dutiny aneuryzmatu je vložen speciální balón, který prochází uvnitř cévy - katétr, který je tam ponechán, nebo se provádí embolizace s cizími předměty (mikrospirály z platiny). To způsobuje zastavení průtoku krve v aneuryzmě, jeho trombózu a vypnutí z krevního oběhu. Úspěch je zaručen v 85 - 90% případů.

Závěrem je třeba říci, že každý z nás může zabránit vzniku aneuryzmat a jejich prasknutí. Vyhněte se tak přepracování a fyzickému stresu, hromadění tlaku, vzpírání. Měli byste kontrolovat tlak, vyhýbat se krizím a také se vyhýbat situacím spojeným se zvýšením intrakraniálního tlaku, ke kterému dochází při namáhání a napnutí břišních svalů. A to se děje s pohybem střev a trvalým zvracením. Zdá se tedy, že taková vzdálená fakta, jako je prevence zácpy, otravy jídlem a prasknutí aneuryzmat, mají přímý vztah.

Ohodnoťte tento článek:

Hlasů celkem: 77

Příznaky nemoci

Vývoj patologické formace na stěně mozkové cévy se prakticky neprojevuje. Velmi často je aneuryzma detekována po jejím protržení a krvácení (mrtvice), když pacient vstoupí do nemocnice. Existuje však několik příznaků, které by vám měly způsobit návštěvu lékaře.

Příznaky projevu aneurysmatu závisí na jeho umístění a stlačení odpovídajících nervů:

 1. Nejprve trpí vizuální funkce. Komprese zrakového nervu způsobuje částečné poškození zraku nebo úplnou slepotu.
 2. Nedobrovolné svalové kontrakce mohou být také příznaky krevních formací na stěnách cév. Nejčastěji se projevují nejnebezpečnější - obří aneuryzmy, které stlačují části mozkové kůry, které regulují motorické funkce.
 3. Jednostranná, často pulzující bolest hlavy, jejíž lokalizace je cítit za očima. Tento příznak se projevuje tlakem aneuryzmy na papilu nebo arachnoid, které obsahují mnoho citlivých nervových buněk a receptorů..
 4. Akutní povaha a poměrně dlouhá doba hladovění kyslíkem je asi 24 hodin. Důsledky takového ischemického útoku se projevují zvracením, ztrátou paměti, prostorovou orientací, narušenou řečí a koordinací. Projev takových příznaků závisí na umístění poškozených cév.
 5. Neurologické poškození. Tento příznak se může projevit ve ztuhlých svalech krku a hlavy, ochrnutí obličejových svalů, nedostatku chuti, tinnitu.
 6. Komprese obličejového nervu způsobuje bolest v obličeji.

Druhy chirurgických zákroků

Minimálně invazivní operace zesilují postiženou cévu zevnitř, aby se předešlo prasknutí aneurysmatu Embolizace krevního vaku se používá jako minimálně invazivní operace: do jeho dutiny se zavádějí zvláštní látky, které zastaví průtok krve. Embolizace se provádí pomocí:

 • speciální lepidlo;
 • alkohol s přísadami;
 • chirurgická gelová pěna;
 • mikrosféry.

Když je krev kombinována s lepidlem, ztvrdne a blokuje průtok krve do vaku. Pro úplné odstranění aneurysmatu se látka vstřikuje 3-4krát. Současně vstříkly léky, například trombolytika, k odstranění vazospasmu nebo chemikálií.

Balónová metoda zabraňuje prasknutí stěny. Šířka katétru 2 mm. a rozšířit úzkou část tepny balónkem. Pro udržení průchodnosti plavidla je implantován stent nebo šroubovice. Během operace lékaři nastavili a otevřeli „deštníkové pasti“ ve směru toku krve. Jsou nezbytné kvůli zvýšenému riziku oddělení trombů během chirurgického zákroku a jako preventivní opatření..

Otevřená operace

Rovněž se provádí operace otevření, během níž je lebka otevřena. Pokračujte v léčbě seříznutím nebo odstraněním aneuryzmy různými metodami. Při úspěšné operaci dochází k normalizaci lumenu cévy a ke snížení krevního tlaku na cévní stěně. Tím se zabrání rozvoji opakované aneuryzmy a její prasknutí v místě excize..

Výstřižek

Provede se kraniotomie a vytvoří se dočasný otvor. Speciální vybavení pomáhá chirurgovi najít místo léze, oddělit cévu od hmoty mozku a tkání a na krk pouzdra umístit klip titanu. Je vyloučen z krevního oběhu, což zabraňuje prasknutí. Doba provozu 3 až 6 hodin.

Carrier Blocking

S pomocí okluze a zachycení není krk vaku odpojen, ale nosná tepna tam, kde je umístěn. S dobrými alternativními možnostmi dodávky krve do části mozku pacient bezpečně toleruje tuto blokádu..

V souvislosti s určitým uspořádáním aneuryzmat po zachycení dochází k hladovění mozku kyslíkem. To je plné hrubého neurologického defektu nebo mozkového infarktu..

Zabalení poškozené nádoby

Pro odstranění aneuryzmy v obtížných situacích není tepna vypnuta, ale formace na cévě je obalena pomocí vlastního svalu, nebo se k tomu používá chirurgická gáza. Posílte tedy tepennou zeď. Skleróza aneuryzmatu začíná, jak roste hustá pojivová tkáň..

Prevence výskytu a prasknutí mozkových aneuryzmat

Abyste zabránili výskytu a prasknutí aneuryzmat, musíte dodržovat jednoduchá doporučení:

 • pokud trpíte hypertenzí, je třeba neustále sledovat krevní tlak a užívat odpovídající antihypertenzivní terapii, kterou pro vás vybral terapeut nebo kardiolog;
 • Aby se snížilo riziko aneurysmatu, jakož i rozvoj subarachnoidálního nebo intracerebrálního krvácení, je třeba upustit od kouření a zneužívání alkoholu;
 • již bylo prokázáno, že konzumace velkého množství zeleniny může snížit riziko aneurysmat a krvácení;
 • vyhýbejte se stresu a konfliktním situacím. Pokud je to nutné, neváhejte kontaktovat psychologa a vyřešit interní a interpersonální problémy. Také, lidová léčiva takový jako tinktura valerian, motherwort, pivoňka, máta a citronové balzámové čaje také pomohou zbavit se stresu;
 • dodržovat normální denní rutinu - spát nejméně 7 - 8 hodin denně;
 • je nutná mírná fyzická aktivita (bazén, pilates, tanec, jóga);
 • častěji navštěvovat přírodu;
 • zařiďte si „půstní“ dny;
 • vyloučit ze stravy potraviny s přebytkem uhlohydrátů, cholesterol;
 • Neodmítávejte každoroční odborné zkoušky na klinikách;
 • vyvarujte se zranění hlavy.


Je nutné dodržovat všechna doporučení lékařů a pravidelně se podrobovat plánované léčbě a vyšetření.

Kristina Kornienko, Neurologist 37 článků na webu

Vystudovala lékařskou péči na Státní lékařské univerzitě v Lugansku (Ukrajina). Během stáže v neurologii obhájila magisterský titul na téma: „KLINICKÉ DIAGNOSTICKÉ FUNKCE VESTIBULÁRNÍCH PORUCH U UDĚLATELŮ V DLOUHODOBÉ OBDOBÍ SVĚTELNÉHO ZRANĚNÍ BRANIOBRAINŮ“.
V současné době pracuji v multidisciplinární nemocnici Lugansk city 4, Neurologická klinika.

Příčiny

Hlavní příčinou aneuryzmy je nesprávná struktura cévních stěn a jejich křeč.

Mezi hlavní důvody lze rozlišovat:

 • Patologie v pojivové tkáni;
 • Tvorba cyst v ledvinách;
 • Plexus tepen a žil v mozku, který komplikuje krevní oběh;
 • Zranění hlavy;
 • Hypertenze;
 • Nádory hlavy a krku, často aneuryzma - doprovodná známka rakoviny;
 • Škodlivé závislosti: kouření, požívání alkoholu a drog;
 • Ateroskleróza;
 • Infekce v tomto případě hovoří o infikované (mykotické) aneuryzmě.

Aneurysm je pozorován u dospělých pacientů ve věku 30 až 60 let, nejčastěji jsou postiženy ženy.

Úkon

Ořezávání je nejsložitější a zároveň nejúčinnějším typem léčby aneuryzmy v mozku, prováděné otevřeným způsobem. Obtížnost neurochirurgické chirurgie spočívá v tom, že krk aneuryzmy musí být sevřen velmi rychle. Úkolem chirurga je také zachovat průtok krve v hlavních a okolních cévách. Během operace se krevní sraženiny odstraňují také v celé oblasti krvácení.

Posílení stěn cévy se provádí pomocí chirurgické gázy, která obalí oblast krevním vakem a vytvoří se kapsle. Při této operaci je však pravděpodobnost následného krvácení poměrně vysoká.

Endovaskulární chirurgie se provádí bez lebeční trepanace. Před provedením takového ošetření se analyzuje průchodnost sousedních cév. Podstata operace - zablokování postižené cévy pomocí speciálních zařízení - mikropiloty.

Komplikace po operaci jsou vyjádřeny v hladovění kyslíkem a křečích mozkových cév. Moderní léčba však může posílit a rozšířit cévní stěny a regulovat intenzitu krevního toku na správných místech.

Roztržení obřích aneuryzmat v cévách ve většině případů končí smrtí pacienta

Proto je tak důležité nezačínat situaci a provádět včasné ošetření

Mozková aneuryzma

Popis

Aneuryzma mozkových cév - rysy nemoci

Aneurysm je velmi nebezpečné onemocnění spojené se zhoršenou mozkovou cirkulací. S tím dochází k výčnělku části tepny. K tomu může dojít z různých důvodů a patologie se vyvíjí v každém věku, i když je to u dětí velmi vzácné. Statistiky ukazují, že nemoc se u žen často vyvíjí. Z neznámých důvodů je v Japonsku a Finsku zaznamenáno velké procento pacientů s aneuryzmou..

Nebezpečí onemocnění spočívá v tom, že je obtížné diagnostikovat. Často je asymptomatický a je detekován pouze při prasknutí aneurysmatu. Bez včasné léčby může být tento stav fatální, protože způsobuje intrakraniální krvácení nebo krvácení. V současné době neexistují žádné účinné metody prevence aneuryzmatu, můžete se pokusit pouze snížit pravděpodobnost jeho prasknutí. Onemocnění je léčeno hlavně pomocí chirurgického zákroku. Je velmi důležité věnovat pozornost vašemu stavu a konzultovat s lékařem, pokud se objeví rušivé příznaky..

Popis nemoci

Podle ICD patří mozková aneuryzma do skupiny nemocí oběhového systému. Během jeho vzniku dochází k poškození stěny cévy. Část z toho vyčnívá a vytváří vak naplněný krví. Může vyvíjet tlak na sousední cévy a nervy a způsobovat různé neurologické poruchy.

Ale ve většině případů aneuryzma nezpůsobuje pacientovi žádné nepříjemnosti. Nebezpečí spočívá v tom, že stěna nádoby v místě výčnělku je ztenčena a za určitých podmínek může dojít k jejímu prasknutí. Ve více než polovině případů vede tento stav k úmrtí pacienta.

Aneurysm se může tvořit téměř na každé lodi. Nejčastěji však výčnělek probíhá poblíž spodní části lebky. Podobné arteriální aneuryzmy mozkových cév vznikají v důsledku skutečnosti, že krevní tlak je vyšší než v jiných cévách. A pokud dojde k mírnému poškození jedné z vrstev tepny, její část vyčnívá pod tlakem krve.

Druhy mozkových aneuryzmat

Lékaři rozlišují mnoho typů aneuryzmat, aby podrobněji popsali nemoc a předepsali správnou léčbu. Jsou tříděny podle místa výskytu, formy a dokonce podle věku výskytu.

Někdy je vrozená aneuryzma mozkových cév, ale hlavně jde o získanou nemoc. Výstupky stěn nádob mohou být malé, střední a velké. Je také důležité určit, kde se aneuryzma rozvíjí..

Ve formě se rozlišuje několik typů nemocí: v mozkových cévách se nejčastěji rozvíjí sakulární aneuryzma. Vyskytuje se v důsledku lokální léze stěny cévy, v oblasti které se tvoří vak naplněný krví. V každém okamžiku může růst a lámat se..

Při diagnostice a výběru správné léčby je důležité vědět, kolik aneuryzmat se vytvořilo v krevních cévách pacienta. Nejčastěji se vyskytují jednotlivé vady. Existuje však také mnohočetná aneuryzma mozkových cév, díky čemuž může být narušen přísun krve do určitých oblastí..

Aneurysma mozku: Příčiny

Proč dochází k poškození stěn krevních cév? Může to být způsobeno mnoha faktory. Hlavním důvodem rozvoje aneurysmatu je vysoký krevní tlak. Při hypertenzi se může kdykoli objevit vyboulení cévní stěny na slabém místě. A proč je taková vada vytvořena?

Po uzavřeném poranění hlavy je často pozorována stratifikace stěny cévy. V tomto okamžiku se může vytvořit aneuryzma. Vady stěn krevních cév mohou vznikat po zánětlivých membránách mozku způsobených infekcí.

Vývoj aneuryzmat je také vyvolán různými chorobami: rakovinné nádory, polycystické onemocnění ledvin, ateroskleróza a další. Poškození cév může být způsobeno systémovou infekcí, která se šíří krví. To je například syfilis nebo endokarditida.

Různá vrozená genetická nebo autoimunitní onemocnění způsobují oslabení pojivové tkáně. To také vytváří předpoklady pro výskyt aneurysmatu. Užívání drog a alkoholu, stejně jako kouření, narušuje krevní oběh a oslabuje stěny krevních cév a způsobuje vysunutí jejich částí.

Někdy se onemocnění vyvine již při narození. Přestože je počet takových případů velmi malý, lze říci, že existuje jejich predispozice. Nejčastěji je však mozková aneuryzma zděděna nikoli sama o sobě, ale ve formě genetických abnormalit a defektů pojivové tkáně..

Projev nemoci

Často jsou aneuryzmy v mozku malé a nezpůsobují žádné negativní důsledky. Pacient může žít dlouho, aniž by si všiml této vady. V některých případech jsou však příznaky aneurysmatu velmi výrazné. To se stane, když:

 • velikost aneuryzmy je velká;
 • pacient má patologie v kardiovaskulárním systému;
 • aneuryzma je lokalizována v důležité oblasti mozku;
 • pacient nedodržuje preventivní opatření.

Důsledky mozkové aneuryzmy

Výčnělek části cévní stěny vede k různým poruchám ve zdravotním stavu pacienta. A čím více aneuryzmat v mozku, tím horší je. K čemu vede tvorba vaku na stěně nádoby??

Kvůli tomu se průtok krve zpomaluje a tkáně za aneurysmem jsou horší zásobovány kyslíkem a živinami. V důsledku turbulence v pohybu krve se zvyšuje riziko krevních sraženin. S růstem aneurysma komprimuje okolní tkáně, krevní cévy a nervy. Nejnebezpečnější důsledky jsou pozorovány při přerušení..

Roztržení mozkové aneuryzmy

Při prasknutí stěny cév dochází k krvácení, které způsobuje vážné poškození nervového systému, krvácení do mozku a dokonce smrt. Proto je při výskytu tohoto onemocnění velmi důležité dodržovat opatření doporučená lékařem, abyste tomuto výsledku zabránili..

Pokud uvidíte lékaře včas, můžete zabránit krvácení. Chcete-li to provést, musíte dodržovat všechna doporučení: brát předepsané léky, jíst správně, nepřepracovávat a pravidelně podstupovat vyšetření.

Chirurgické odstranění aneuryzmatu

Po posouzení a stanovení typu onemocnění rozhodne lékař, kterou operaci použije k léčbě. Aby nedošlo k prasknutí aneuryzmatu, udělejte jej oříznutí. S pomocí kovové svorky se noha vyčnívající části plavidla sevře. Tak se často léčí aneuryzma mozkových cév. Ve většině případů je pacient následně postižen. Po takovém ošetření je třeba dodržovat mnoho omezení, ale to stále nebrání vzniku nových aneuryzmat.

V obtížných případech, kdy dochází k mnoha deformacím, oříznutí nepomůže. Poté se provede endovaskulární okluze aneuryzmat mozkových cév. Do dutiny je vložen speciální kovový stent, který chrání stěnu nádoby před prasknutím. Zotavení po operaci může trvat několik dní. Ale poté musí pacient změnit svůj životní styl.

Důsledky operace mozkové aneuryzmy

Takové ošetření téměř úplně vrátí pacienta do normálního životního stylu. Při správné rehabilitaci po operaci je výkon plně obnoven. Pokud je léčba prováděna včas, lze se vyhnout relapsu onemocnění. Pro kontrolu je nutné pravidelně podstupovat vyšetření u lékaře.

Operace někdy může způsobit komplikace. Častěji k tomu dochází u starších a oslabených pacientů se současnými chronickými nemocemi. Možná vývoj cévní obstrukce, jejich časté křeče. To vše vede k hladovění kyslíkem..

Těhotenství s mozkovou aneuryzmou

Ruptura Aneurysmu je pro pacienta nejnebezpečnější. A během těhotenství se pravděpodobnost takového výsledku zvyšuje. Koneckonců, všechny změny, které se vyskytují v těle ženy, se projeví v cévách. Navíc se v této době zvyšuje krevní objem, což může vést ke zvýšení aneurysmatu a jeho prasknutí.

Nebezpečí spočívá v tom, že žena často zjistí přítomnost aneuryzmatu blíže ke středu těhotenství a chirurgické ošetření v tuto chvíli nelze provést. Proto by žena měla být neustále sledována lékařem.

V této nemoci má klíčový význam včasnost kontaktování lékaře. Příznaky aneuryzmat nelze ignorovat, protože to může mít fatální následky..

Příznaky

Příznaky mozkové aneuryzmy

Lékaři rozlišují následující příznaky mozkové aneuryzmy:

Ostré poškození zraku;

Bifurkace v očích;

Znecitlivění částí těla, hlavně na jedné straně;

Problémy se sluchem;

Lékaři důrazně doporučují, aby v případě, že se objeví alespoň jeden z těchto příznaků, okamžitě odešli do nemocnice, protože čím dříve se zjistí aneuryzma, tím snáze bude vyléčit.

Bolest hlavy s aneuryzmatem mozkových cév je nejčastěji paroxysmální, podobná migréně. Bolest je lokalizována na různých místech, ale nejvíce se projevuje v týlní části. Jedním ze znaků je hluk v oblasti hlavy pulzující povahy. Jak se krevní tok zrychluje, zvyšuje se šum.

Známky mozkové aneuryzmy, které se nepovažují za významné, ale kterým by se stále měla věnovat pozornost:

Ostrý tinnitus;

Silní dilatační žáci;

Prolaps horního víčka;

Ztráta sluchu na jedné straně;

Takové problémy se zrakem jako zkreslení předmětů, blátivý závoj;

Náhlá slabost v nohou.

Když aneuryzma praskne, je pozorována nesnesitelná ostrá bolest.

Velmi často se aneuryzma vyskytuje u dětí, zejména u chlapců mladších dvou let. Nachází se v zadní lebeční fosílii a má poměrně velkou velikost. Příznaky jsou podobné příznakům u dospělých..

Hlavní důvody, které mohou způsobit aneuryzmu mozkových cév:

Vysoký síňový tlak;

Různé druhy infekcí;

Ateroskleróza (problémy s krevními cévami, které jsou doprovázeny skutečností, že na stěnách krevních cév se začíná ukládat cholesterol);

Jiné nemoci, které mají škodlivý účinek na krevní cévy;

Drogy a cigarety.

Co dělat, když narazíte na jeden z příznaků mozkové aneuryzmy

Pokud se ocitnete s jedním z příznaků mozkové aneuryzmy, měli byste se poradit s lékařem, který předepíše seznam testů a provede řadu vyšetření, aby diagnostikoval onemocnění a předepsal účinnou léčbu..

Diagnóza aneurysmatu je poměrně komplikovaný proces, protože vzdělávání se před prasknutím nijak neprojevuje. Diagnóza se provádí rentgenovým vyšetřením krevních cév. Studie odhalují destrukci nebo zúžení cév mozku a částí hlavy. Diagnostika se také provádí pomocí počítačové tomografie hlavy a zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). MRI poskytuje nejjasnější obrázek krevních cév a ukazuje velikost a tvar aneuryzmy.

Diagnostika

Tuto diagnózu provádí neuropatolog během počátečního vyšetření. Diagnóza mozkových aneuryzmat je také prováděna pomocí rentgenového vyšetření lebeční krabice, vyšetření tekutiny míchy pomocí tomografického vyšetření. Je mnohem rychlejší detekovat známky aneuryzmy mozku..

Symptomatické příznaky mozkové aneuryzmy.

Příznaky mozkové aneuryzmy se velmi často nevyjadřují, dokud se nestanou zvláště velkými nebo neproniknou.

Pokud mají příznaky nemoci své místo, jsou zpravidla vyjádřeny v následujících projevech:

 • bolavé oči;
 • syndrom paralýzy;
 • oslabení obličejových svalů;
 • rozmazané vidění;
 • zvětšené žáky.

Příznaky propuknuté mozkové aneuryzmy se projevují intenzivní a pronikavou bolestí hlavy, zvracením, nevolností, krkem krku (zvýšený tón svalů krku), v některých epizodách mdloby. Příznaky nemoci se někdy projevují v migrénách, které mohou být kontinuální povahy. Méně často lze projevy mozkové aneuryzmy vyjádřit:

 • visící sto let;
 • zvýšená citlivost na jasné světlo;
 • porušení stability psychiky;
 • zvýšená úzkost;
 • křeče.

Všechny tyto příznaky jsou „buzením“, v takovém případě byste měli naléhavě vyhledat lékařskou pomoc. Je třeba si uvědomit, že diagnostický závěr může učinit pouze specialista; všechny tyto příznaky cerebrální aneuryzmy zcela neurčují přítomnost této choroby. Jakékoli závěry může učinit pouze neurolog na základě vyšetření a výsledků vyšetření..

Diagnostika příznaků mozkové aneuryzmy

Příznaky mozkové aneuryzmy vyžadují lékařské vyšetření, pouze lékař může potvrdit nebo popřít přítomnost onemocnění u pacienta.

Vyšetření je velmi důležité, protože riziko krvácení z detekované patologie bude velmi vysoké. Pravděpodobnost této negativní prognózy je ovlivněna mnoha faktory: velikost patologie, její umístění, stav cév a také celková historie. K recidivě krvácení dochází komplexněji a zvyšuje se riziko úmrtí. Z tohoto důvodu jsou příznaky mozkové aneuryzmy vážným důvodem k vyhledání lékařské pomoci. Pokud se příznaky zesvětlí, pak když pacient kontaktuje specialisty, jsou možné následující typy vyšetření:

 • Když neurolog vyšetřuje pacienta, jsou učiněny příslušné závěry. Vyšetření lékaře pomáhá identifikovat meningeal (symptomy podráždění mozkové membrány) a fokální (nedostatky, které začínají kvůli lokálnímu poškození mozku) symptomatické příznaky. Podle nich může odborník potvrdit, že pozorované problémy jsou příznaky mozkové aneuryzmy.
 • Příznaky mozkové aneuryzmy jsou potvrzeny nebo vyvráceny rentgenem lebky. Procedura "ukazuje" sraženiny v cévách, jakož i porušení integrity kostí spodní části lebky, což pomáhá identifikovat nemoc.
 • CT umožňuje rychle skenovat strukturu mozku a jeho strukturu. Diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy touto metodou umožňuje zaznamenat nejmenší abnormální změny v mozku a určit nemoc. CT scan okamžitě „uvidí“ příznaky mozkové aneuryzmy, MRI také pomáhá zvládat tento úkol..
 • MRI také pomáhá identifikovat známky mozkové aneuryzmy v raných stádiích. Tento postup umožňuje „zvážit“ strukturu orgánu (mozku), „vidět“ neobvyklé formace. MRI detekuje příznaky cerebrální vaskulární aneuryzmy zpravidla od prvního postupu, pokud není patologie zanedbatelná. Poté se pomocí CT provede diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy. Avšak s primárními příznaky mozkové aneuryzmy je MRI nejčastěji předepisována odborníky..
 • Příznaky mozkové aneuryzmy jsou základem pro jmenování vyšetření mozkomíšního moku lékařem. Diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy uvedenou metodou se provádí pomocí laboratorních testů. Odborníci kontrolují, jak čistá je kapalina.
 • Se známkami mozkové aneuryzmy je také předepsána angiografická studie cév. Určuje, kde se patologie vyvíjí, určuje její tvar a rozměry, skenuje mozkové žíly.
 • známky mozkové aneuryzmy se dlouho nevyjadřují;
 • diagnóza pomáhá studovat příznaky mozkové aneuryzmy pouze při vyšetřování pacienta se speciálním vybavením;
 • pokud se projeví známky mozkové aneuryzmy, pak tato nemoc získala závažnou formu;
 • příznaky mozkové aneuryzmy uvedené na místě neurčují přítomnost nemoci, diagnózu může určit pouze specialista. Diagnózu mozkových aneuryzmat může provést pouze lékař.

Kromě všech těchto metod má velký význam při diagnostice onemocnění také sběr informací o anamnéze. Před jmenováním vyšetření se neurolog zeptá pacienta nebo jeho příbuzných a následujících důležitých faktorů:

 • symptomy, které jsou v současné době nejvíce znepokojující;
 • první projevy choroby;
 • průvodní chronická nebo získaná onemocnění;
 • předchozí ošetření, zda bylo provedeno vůbec;
 • zranění
 • alergie
 • dědičné nemoci.

Někdy může být toto onemocnění detekováno zcela náhodou, když je pacient vyšetřen v souvislosti se stížnostmi na jiné okolnosti. Podobné diagnostické vyšetření se provádí také s podezřením na vznik nádorů v mozku. Častěji je toto onemocnění, bohužel, detekováno až po roztržení aneuryzmy, v tomto případě je pacient naléhavě hospitalizován.

Léčba

Léčba mozkové aneuryzmy

Existuje několik typů léčby mozkových aneuryzmat:

Blokování přívodu krve embolemi jedné struktury těla. To vede ke snížení velikosti aneuryzmatu..

Chirurgická intervence. Pokud aneuryzma dosud nebyla přerušena, provedou se následující operace:

Ořezová operace. Pointa je, že se používají stlačovací klipy, které nakonec odstraní aneuryzmu z krevního řečiště.

Ve 14% případů vede ruptura novotvaru k odtoku krve do komor. V tomto případě je hematom odstraněn..

Je také možné krvácení do komory, poté provede komorový drenáž lékař.

Použití lidových prostředků při léčbě aneurysmatu není vyloučeno. Pomáhají infuze hloh, kopru, bezinky a žloutenky.

Předpovědi pro léčbu tohoto onemocnění závisí na mnoha faktorech. Vše záleží na umístění a velikosti aneurysmatu..

Když se nádor roztrhne, prognózy nejsou uklidňující. Pravděpodobnost postižení: 25-37% a možnost úmrtí je ještě vyšší: 35-52%.

Aneuryzma mozkových cév (jinými slovy, intrakraniální aneurysma) je považována za malý nádor v lidském mozku, který okamžitě začíná růst a naplňovat se krví. Některé typy aneuryzmat, zejména nejmenší aneuryzma, však nezpůsobují krvácení a odstranění nezpůsobuje téměř žádné důsledky. Aneurysm je často lokalizován tam, kde jsou umístěny všechny tepny, jmenovitě podél dolní části mozku a lebky, a věří se, že léčba bez chirurgického zákroku je docela pravděpodobná.

Určitá kategorie lékařů se domnívá, že užívání léků může pouze zhoršit aneurysma, proto se někdy doporučuje používat lidová léčiva, ale pouze po podrobné konzultaci s odborníkem.

Podle některých odborníků je operace mozkové aneuryzmy nežádoucí, protože důsledky mohou být nejvíce nepředvídatelné, výsledky jsou vždy individuální.

Chirurgie pro mozkovou aneuryzmu

Endovaskulární chirurgie mozkových aneuryzmat je prováděna pouze pod pečlivým dohledem lékařů, kteří budou i nadále sledovat proces regenerace těla po dlouhou dobu. Rehabilitace po operaci mozkové aneuryzmy probíhá v nemocnicích. Ořezová aneuryzma mozku se provádí v celkové anestézii..

Přibližně deset oficiálně registrovaných aneuryzmatických přestávek se vyskytuje na každých sto tisíc lidí ročně, což je v Americe asi dvacet sedm tisíc lidí ročně. Vývoj aneurysmatu může být také ovlivněn faktory, jako jsou: hypertenze, časté užívání alkoholu, látky narkotické povahy (zejména kokain) a cigarety.

Kromě toho vývoj onemocnění, riziko ruptury a účinnost léčby aneuryzmatu přímo závisí na jeho velikosti..

V každém případě byste měli okamžitě kontaktovat specialistu a on vám již předepíše vhodné ošetření.

Léky

V případě podivné a ostré bolesti hlavy musí osoba okamžitě kontaktovat nejbližší lékařskou instituci a požádat o kvalifikovanou pomoc. Léky nevyléčí nemoc, ale po operaci existuje prevence a rehabilitace.

Chirurgie je dnes jedinou a nejslibnější léčbou aneuryzmatu. Speciální léčba se používá pouze ke stabilizaci pacienta nebo v situaci, kdy je chirurgický zákrok kontraindikován nebo vůbec nemožný.

Chemikálie nejsou schopny aneuryzma eliminovat, pouze snižují pravděpodobnost prasknutí cévy vyloučením kritických faktorů. Některá léčiva jsou součástí komplexu všeobecné terapie, která je zaměřena především na zmírnění symptomů počáteční patologie u pacientů. Jaké vitamíny a léky jsou užívány pro mozkovou aneuryzmu?

Blokátory vápníkových kanálů

Hlavním představitelem skupiny je nimodipin. Chemické léčivo spolehlivě blokuje vápníkové kanály ve svalových buňkách cévních stěn. Plavidla se rozšiřují. Krevní oběh v mozkových tepnách je výrazně zlepšen. Tyto léky jsou jednoduše nezbytné při prevenci nebezpečných arteriálních křečí..

Antacida

Principem účinku je blokování H2 histaminových receptorů v žaludku. V důsledku toho klesá její kyselost a výrazně se vylučuje žaludeční šťáva. Tato skupina zahrnuje ranitidin..

Antikonvulziva

Fosfhenytoin je dnes hlavním představitelem této skupiny. Léky způsobují spolehlivou stabilizaci membrán v nervových buňkách. Patologické nervové impulsy se znatelně zpomalí a nerozšíří.

Antiemetika

Používá se hlavně prochlorperazin. Gag reflex je snížen blokováním postsynaptických dopaminových receptorů v mezolimbickém kompartmentu mozku.

Léky proti bolesti

Morfin je velmi účinný při odstraňování bolesti. Úroveň bolesti se snižuje v důsledku expozice specifickým opioidním receptorům.

Antihypertenziva

V poslední době se používají tři hlavní léky: labetalol, kaptopril, hydralazin. Vlivem na enzymy a receptory se celkový tón tepen snižuje, protržení je zabráněno.

Lidové léky

Aneuryzma mozkových cév. Uplatňují se lidové prostředky?

Mozková aneuryzma se týká těch fyziologických poruch, pro které nestačí samotné lékařské ošetření. Totéž lze říci o lidových lécích. Léky používané v lidovém lékařství jsou však schopny ovlivnit průtok krve uvnitř mozkových tepen. V mnoha případech to bude stačit ke snížení rizik spojených s hemoragickou mrtvicí a prasknutím aneurysmatu..

Hlavní podmínkou pro aplikaci lidových metod

Alternativní metody jsou použitelné, pouze pokud jsou schváleny lékařem. Aneuryzma mozkových cév s lidovými léky se léčí až po vyšetření a určí stupeň vývoje nebezpečné choroby.

Před zahájením léčby aneuryzmatu tradiční medicínou musíte zjistit, jaký účinek mají léky na tělo, způsobují alergické reakce.

Vzhledem k vysokému riziku komplikací odborníci doporučují dávat přednost lékům. Léčení mozkové aneuryzmy lidovými prostředky je přípustné, pouze pokud lékař schválil použití alternativní medicíny.

5 receptů, které mohou snížit rizika

První věc, kterou by léčba alternativními léky měla přinést, je snížení krevního tlaku. Navrhovaných 5 receptur je testováno nejen podle času, ale také laboratoří. Je prokázáno, že příznivě ovlivňují kardiovaskulární systém a zároveň posilují tělo, nasycují jej potřebnými látkami, což vám umožní omezit nemoc a učinit ji méně nebezpečnou.

Nejúčinnější metody zahrnují:

 • Odvar černého rybízu. K přípravě tohoto produktu se používají suché bobule. 100 g se odebere a nalije se do litru horké vařené vody. Vytvoří se tichý oheň, na kterém bobule zmizí po dobu 10 minut. Zfiltrovaný a chlazený lék se odebere 50 g. třikrát denně.
 • Řepná šťáva smíchaná s medem ve stejném poměru. Vezměte 3 lžíce třikrát denně.
 • Odvar bramborové slupky. Brambory se vaří neloupané a poté se vypije exprimovaná tekutina. Je také dobré jíst vařené brambory neloupané.
 • Levotočivý ikter se nalije vroucí vodou a naplní se. 2 polévkové lžíce se berou ve sklenici vody. Užívá se 4 nebo 5krát během dne, jedna polévková lžíce.
 • Kukuřičná mouka. Lžíce mouky se smíchá se sklenicí vroucí vody a nechá se přes noc. Ráno na lačný žaludek musíte vypít exprimovanou tekutinu.

Existují i ​​jiné pozoruhodné metody. Výběr by měl provést odborník. Bez jeho souhlasu by se člověk neměl uchýlit k lidovým prostředkům.