Hlavní

Migréna

"NEIRODOC.RU"

"NEIRODOC.RU je lékařská informace, která je nejpřístupnější pro asimilaci bez zvláštního vzdělání a která je vytvořena na základě zkušeností lékařského lékaře."

Arachnoidální cysta mozku

Pokud hledáte informace na téma „cysta v mozku“ nebo odpověď na otázku „cysta v mozku, co to je?“, Pak je tento článek pro vás. Cysta v mozku, nebo spíše arachnoidní cerebrospinální tekutina cysta, je vrozená formace, ke které dochází během vývoje v důsledku rozdělení arachnoidální (arachnoidní) membrány mozku. Cysta je plná mozkomíšního moku - fyziologické tekutiny, která omývá mozek a míchu. Opravdové vrozené arachnoidální cysty by měly být odlišeny od cyst, které se objevují po poškození mozkové hmoty v důsledku traumatického poškození mozku, mrtvice, infekce nebo chirurgického zákroku.

Arachnoidální cysta ICD10 kód G93.0 (mozková cysta), Q04.6 (vrozené mozkové cysty).

Klasifikace cysty arachnoidální mozkomíšní tekutiny.

 1. Arachnoidální cysta sylvianské trhliny 49% (trhlina tvořená frontálními a temporálními laloky mozku), někdy nazývaná arachnoidní cysta spánkového laloku.
 2. Arachnoidální cysta mozkového úhlu 11%.
 3. Arachnoidální cysta kraniovertebrálního přechodu 10% (přechod mezi lebkou a páteří).
 4. Cerebelární červ arachnoidní cysta (retrocerebelární) 9%.
 5. Arachnoidální cysta, sellar a parasellar 9%.
 6. Arachnoidální cysta interhemispherické trhliny 5%.
 7. Arachnoidální cysta konvexní povrch mozkové hemisféry 4%.
 8. Arachnoidová cysta rejnoka 3%.

Některé retrocerebelární arachnoidní cysty mohou simulovat Dandy-Walkerovu abnormalitu, ale neexistuje žádná ageneze (termín znamená úplnou absenci) cerebelárního červa a cysta neodteká do čtvrté komory mozku.

Klasifikace arachnoidních cyst sylvianské trhliny.

1. typ: malá arachnoidní cysta v pólové oblasti spánkového laloku, nezpůsobuje hromadný efekt, odteče do subarachnoidálního prostoru.

2. typ: zahrnuje proximální a střední část sylvianské trhliny, má téměř obdélníkový tvar, částečně se vlévá do subarachnoidálního prostoru.

3. typ: zahrnuje celou Sylvianovu trhlinu, s takovou cystou, je možné vyčnívat kost (vnější výčnělek časové škály), minimální odvodnění do subarachnoidálního prostoru, chirurgická léčba často nevede k narovnání mozku (přechod na druhý typ je možný).

Některé typy vrozených arachnoidních cyst.

V tomto článku by měly být odděleně rozlišeny také vrozené cysty jako cysta průhledného septa, Vergeova cysta a mezilehlá plachtová cysta. Nemá smysl věnovat samostatný článek pro každou z cyst, protože o nich moc nenapíšete.

Kliknutím na obrázek zvětšíte CT sken mozku v axiální rovině. Červená šipka označuje cystu průsvitného septa. Autor: Hellerhoff [CC BY-SA 3.0], z Wikimedia Commons kliknutím na obrázek zvětšíte MRI mozku v koronární rovině. Červená šipka označuje cystu průsvitného septa. Autor: Hellerhoff [CC BY-SA 3.0 nebo GFDL], z Wikimedia Commons

Cysta průhledného septa nebo dutiny průhledného septa je štěrbinovitý prostor mezi listy průhledného septa naplněného tekutinou. Je to fáze normálního vývoje a netrvá dlouho po narození, proto ji mají téměř všechny předčasně narozené děti. Nachází se přibližně u 10% dospělých a je vrozenou asymptomatickou vývojovou anomálií, která nevyžaduje léčbu. Někdy může komunikovat s dutinou třetí komory, proto se někdy nazývá „pátou komorou mozku“. Průhledná přepážka se vztahuje na střední struktury mozku a nachází se mezi předními rohy postranních komor.

Okrajová cysta nebo Vergeova dutina se nachází bezprostředně za dutinou průhledného přepážky a často s ní komunikuje. Velmi vzácné.

Cysta nebo dutina mezilehlé plachty je vytvořena mezi thalamusy nad třetí komorou v důsledku oddělení nohou klenby, jinými slovy, je umístěna ve středních strukturách mozku nad třetí komorou. Je přítomen u 60% dětí do 1 roku a 30% mezi 1 a 10 lety. Zpravidla nezpůsobuje žádné změny klinického stavu, ale velká cysta může vést k obstrukčnímu hydrocefalu. Ve většině případů nevyžaduje léčbu.

Klinické příznaky arachnoidální cysty.

Klinické projevy arachnoidních cyst se obvykle vyskytují v raném dětství. U dospělých jsou příznaky mnohem méně časté. Závisí na umístění arachnoidální cysty. Cysty jsou často asymptomatické, jsou náhodným nálezem během vyšetření a nevyžadují léčbu.

Typické klinické projevy arachnoidální cysty:

 1. Mozkové příznaky způsobené zvýšeným intrakraniálním tlakem: bolest hlavy, nevolnost, zvracení, ospalost.
 2. Záchvaty.
 3. Výčnělek kostí lebky (zřídka, osobně jsem se dosud nesetkal).
 4. Fokální příznaky: monoparéza (slabost v paži nebo noze), hemiparéza (slabost v paži a noze na jedné straně), zhoršená citlivost mono a hemitypem, poruchy řeči ve formě smyslového vnímání (nedostatečné porozumění mluvenému jazyku), motor (neschopnost mluvit) nebo smíšená (smyslový motor) afázie, ztráta zorného pole, paréza kraniálních nervů.
 5. Náhlé zhoršení, které může být doprovázeno depresí vědomí až do kómy:
 • Kvůli krvácení v cystu;
 • V souvislosti s prasknutím cysty.

Diagnóza arachnoidální cysty.

Obvykle jsou neuroimagingové techniky dostatečné k diagnostice arachnoidální cysty. Jedná se o počítačovou tomografii (CT) a magnetickou rezonanci (MRI).

Dalšími diagnostickými metodami jsou kontrastní studie mozkomíšního moku, jako je cisternografie a ventriculografie. Jsou vyžadovány příležitostně, například při zkoumání mediálních supraselárních cyst a při poškození zadní kraniální fossy za účelem diferenciální diagnostiky s Dandy-Walkerovou anomálií.

Oční vyšetření oftalmologem na syndrom hypertenze (intrakraniální hypertenze).

Elektroencefalografie (EEG) v případě epileptického záchvatu, který prokázal, zda je skutečně způsobena cystou.

Léčba arachnoidální cysty.

Jak jsem řekl výše, většina vrozených cyst arachnoidního likvoru je asymptomatická a nevyžadují žádnou léčbu. Neurochirurg může někdy doporučit dynamické sledování velikosti cysty, proto bude nutné periodicky provádět počítačové nebo magnetické rezonance.

Ve vzácných případech, kdy arachnoidní cysta je doprovázena výše uvedenými příznaky a má masový účinek, se uchýlí k chirurgické léčbě.

V některých případech, s ostrým zhoršením způsobeným prasknutím arachnoidální cysty nebo krvácením, se uchylují k chirurgické léčbě.

Pro arachnoidní cystu neexistuje standard velikosti. Indikace pro chirurgický zákrok se stanoví s přihlédnutím k umístění a příznakům arachnoidální cysty, a nikoli pouze k její velikosti. To lze zjistit pouze neurochirurgem během interního vyšetření.

Absolutní indikace k operaci:

 1. syndrom intrakraniální hypertenze v důsledku arachnoidální cysty nebo souběžného hydrocefalu;
 2. výskyt a zvýšení neurologického deficitu.

Relativní indikace pro chirurgii:

 1. velké „asymptomatické arachnoidní cysty“ způsobující deformaci sousedních mozkových laloků;
 2. postupné zvyšování velikosti cysty;
 3. cystem indukovaná deformace mozkomíšního moku, což vede k narušení oběhu mozkomíšního moku.

Kontraindikace pro chirurgii:

 1. dekompenzovaný stav životních funkcí (nestabilní hemodynamika, dýchání), terminální kóma (kóma III);
 2. přítomnost aktivního zánětlivého procesu.

Existují tři možné možnosti chirurgické léčby arachnoidních cyst. Váš ošetřující neurochirurg vybere taktiku na základě velikosti cysty, jejího umístění a vašich přání. Ne všechny arachnoidální cysty jsou vhodné pro všechny tři metody..

Evakuace arachnoidální cysty skrz frézovací otvor v lebce pomocí navigační stanice. Výhodou je jednoduchost a rychlost provedení s minimálním traumatem pro pacienta. Ale je tu nevýhoda - vysoká míra recidivy cysty.

Otevřená operace, tj. Kraniotomie (řezání kostní chlopně na lebce, která se hodí na konci operace) s vyříznutím stěn cysty a její fenestrace (drenáž) do bazálních cisteren (mozkomíšní tekutina na základně lebky). Tato metoda poskytuje výhodu možnosti přímého vyšetření cystické dutiny, vyhýbá se trvalému zkratu a je účinnější při léčbě arachnoidních cyst sestávajících z několika dutin.

Bypass chirurgie s instalací shunt z cysty dutiny do břišní dutiny nebo nadřazené vena cava blízko pravé síně přes obyčejnou obličejovou žílu nebo vnitřní krční žílu. Mnoho zahraničních a domácích neurochirurgů považuje posun cysty arachnoidální mozkomíšní tekutiny za nejlepší léčbu, ale ne ve všech případech je to vhodné. Výhodou je nízká úmrtnost a nízký výskyt cyst. Nevýhodou je, že se pacient stává závislým na zkratu, který je umístěn na celý život. V případě zablokování bočníku bude muset změnit.

Komplikace operace.

Časné pooperační komplikace - mozkomíšní mok, marginální nekróza kožního laloku s divergencí chirurgické rány, meningitida a další infekční komplikace, krvácení do dutiny cysty.

Výsledky léčby arachnoidální cysty.

I po úspěšné operaci může část cysty zůstat, mozek se nemusí úplně narovnat a přemístění středních struktur mozku může přetrvávat. Je také možný vývoj hydrocefalu. Pokud jde o fokální neurologické příznaky ve formě parézy a dalších věcí, čím déle existuje, tím menší je šance na její zotavení.

 1. Neurochirurgie / Mark S. Greenberg; trans. z angličtiny - M.: MEDpress-inform, 2010.-- 1008 p.: Silt.
 2. Praktická neurochirurgie: Průvodce pro lékaře / Ed. B. V. Gaidar. - SPb.: Hippocrates, 2002. - 648 s..
 3. Neurochirurgie / Ed. ON. Strom. - T. 1. - M., 2012. - 592 s. (Příručka pro lékaře). - T. 2. - 2013. - 864 s.
 4. Ivakina N.I., Rostotskaya V.I., Ozerova V.I. et al. Klasifikace intrakraniálních arachnoidních cyst u dětí // Aktuální problémy vojenské medicíny. Alma-Ata, 1994. Část 1.
 5. Mukhametzhanov X., Ivakina N.I. Vrozené intrakraniální arachnoidální cysty u dětí. Almaty: Gylym, 1995.
 6. K.A. Samocherny, V.A. Khachatryan, A.V. Kim, I.V. Ivanov Funkce chirurgické taktiky pro arachnoidní cysty velkých rozměrů. \ Vědecký a praktický časopis "Kreativní chirurgie a onkologie" © Akademie věd Běloruské republiky © Media Group "Zdraví" Ufa, 2009
 7. Huang Q, Wang D, Guo Y, Zhou X, Wang X, Li X. Diagnóza a neuroendoskopická léčba nekomunikujících intrakraniálních arachnoidních cyst. Surg Neurol 2007

Účelem materiálů na místě je seznámit se s charakteristikami nemoci a nenahrazují osobní konzultace lékaře. Mohou existovat kontraindikace při používání jakýchkoli léků nebo lékařských manipulací. Neléčte sami! Pokud něco není v pořádku, poraďte se s lékařem.

Pokud máte k článku nějaké dotazy nebo připomínky, zanechte komentáře níže na stránce nebo se zapojte do fóra. Odpovím na všechny vaše otázky.

Přihlaste se k odběru novinek na blogu a sdílejte články s přáteli pomocí sociálních tlačítek.

Při použití materiálů z webu je aktivní reference povinná.

Příznaky a metody léčby arachnoidních cyst mozku

Arachnoidální cysta mozku - benigní novotvary ve formě bubliny umístěné mezi skořápkami mozku a naplněné mozkomíšním mokem. Ve většině případů je patologie asymptomatická, je detekována náhodně během MRI. Tvorba velké velikosti však bude vyvíjet tlak na mozkovou tkáň, což povede k progresi nepříjemných symptomů. Je třeba podrobněji zvážit, jaká arachnoidní cysta je, její příčiny, symptomy a léčebná taktika..

Druhy mozkových cyst

V závislosti na lokalizaci se rozlišují následující typy novotvarů:

 1. Arachnoidová cysta. Formace je umístěna mezi membránami mozku. Častěji diagnostikována u mužských pacientů. V případě, že nedochází k růstu nádoru, není léčba nutná. V dětství to může způsobit výskyt hydrocefalu, zvýšení velikosti lebky.
 2. Retrocerebelární arachnoidní cysta mozku. Charakteristický je vývoj patologické tvorby v tloušťce orgánu. Hlavní příčiny: cévní mozková příhoda, encefalitida, zhoršená dodávka krve. Retrocerebelární cysta může vést ke zničení mozkových neuronů.
 3. Subarachnoidální cysta mozku. Toto je vrozená patologická formace, která je objevena náhodou. Nemoc může způsobit křeče, nestabilní chůze, pulzaci uvnitř hlavy..
 4. Arachnoidální cerebrospinální tekutina cysta. Vzdělávání se vyvíjí u pacientů s aterosklerotickými změnami souvisejícími s věkem.

V závislosti na příčinách vývoje dochází k patologii:

 • primární (vrozené). Vzniká během nitroděložního vývoje plodu nebo v důsledku uškrcení u dítěte během porodu. Příkladem takového vzdělání je kapesní cysta Blake;
 • sekundární. Patologické vzdělávání se vyvíjí na pozadí minulých nemocí nebo působení environmentálních faktorů.

Podle klinického obrazu choroby existují:

 • progresivní formace. Je charakteristické zvýšení klinických symptomů, které je spojeno se zvýšením velikosti arachnoidální formace;
 • zmrazené novotvary. Mají latentní průběh, nezvyšujte hlasitost.

Určení typu mozkové cysty podle této klasifikace má zásadní význam pro výběr účinné léčebné taktiky.

Příčiny arachnoidální cysty

Vrozená (cerebrální cysta u novorozenců) se tvoří na pozadí poruch v procesech nitroděložního vývoje mozku. Provokující faktory:

 • intrauterinní infekce plodu (herpes, toxoplazmóza, cytomegalovirus, zarděnka);
 • intoxikace (příjem alkoholu, kouření, užívání drog s teratogenním účinkem, drogová závislost);
 • ozáření;
 • přehřátí (časté vystavení slunci, koupele, sauny).

Arachnoidální cysta hlavního sinusu se může vyvinout na pozadí Marfanova syndromu (mutace pojivové tkáně), hypogeneze corpus callosum (absence oddílů v této struktuře).

Sekundární formace se vyvíjejí díky těmto podmínkám:

 • zranění hlavy;
 • operace mozku;
 • cerebrovaskulární příhoda: mozková mrtvice, ischemická choroba, roztroušená skleróza;
 • degenerativní procesy v mozku;
 • infekční onemocnění (meningitida, meningoencefalitida, arachnoiditida).

Arachnoidová cysta v časové oblasti se často vyvíjí v důsledku rozvoje hematomu.

Klinické projevy

V 80% případů arachnoidální cysta mozku nevede k rozvoji nepříjemných symptomů. Patologie je charakterizována přítomností nespecifických symptomů, které komplikují diagnózu. Projevy nemoci jsou určeny lokalizací patologické formace, její velikostí.

Rozlišují se následující obecné příznaky cysty mozku:

 1. Závrať. Toto je nejčastější příznak, který nezávisí na denní době nebo expozičních faktorech..
 2. Nevolnost a zvracení.
 3. Křeče (nedobrovolné kontrakce a záškuby svalů).
 4. Bolest hlavy. Charakteristický je vývoj syndromu ostré a intenzivní bolesti.
 5. Možná narušená koordinace (ohromující chůze, ztráta rovnováhy).
 6. Bušení uvnitř hlavy, pocit těžkosti nebo zúžení.
 7. Halucinace.
 8. Zmatek.
 9. Mdloby.
 10. Snížení zrakové ostrosti a sluchu.
 11. Necitlivost končetin nebo částí těla.
 12. Poškozená paměť.
 13. Hluk v uších.
 14. Chvění rukou a hlavy.
 15. Poruchy spánku.
 16. Poškození řeči.
 17. Vývoj ochrnutí a parézy.

S progresí onemocnění se vyvíjejí mozkové příznaky, které jsou spojeny se sekundárním hydrocefalem (narušení odtoku mozkomíšního moku).

U cysty čelního laloku se mohou objevit následující příznaky:

 • snížení intelektuální úrovně;
 • mnohomluvnost;
 • porucha chůze;
 • řeč se stává nedílnou součástí;
 • rty se protahují ve tvaru trubice.

U arachnoidální cysty mozečku jsou zaznamenány následující příznaky:

 • svalová hypotenze;
 • poruchy vestibulárního aparátu;
 • nestabilní chůze;
 • nedobrovolné pohyby očí;
 • ochrnutí.

Stojí za zmínku, že cerebelární cysta může být poněkud nebezpečným novotvarem.

Arachnoidní novotvar mozku může vyvolat vývoj takových příznaků:

 • narušené fungování orgánů zraku;
 • strabismus;
 • neschopnost pohnout očima.

Vrozená tvorba arachnoidů u dětí může způsobit následující příznaky:

 • pulsace fontanelu;
 • snížený tón končetin;
 • dezorientovaný pohled;
 • bohatá regurgitace po krmení.

Arachnoidální cysta zadní kraniální fosílie vyvolává vývoj takových příznaků:

 • přetrvávající bolest hlavy;
 • ochrnutí jedné poloviny těla;
 • duševní poruchy;
 • časté a těžké křeče.

Cysta spánkového laloku je charakterizována vývojem příznaků „frontální psychiky“: pacienti nejsou kritičtí ke svému zdraví, rozvíjí se slza, objevují se sluchové a zrakové halucinace..

Diagnostická opatření

Při rutinním vyšetření lékařem není možné odhalit arachnoidální nádor. Příznaky mohou poukazovat pouze na vývoj patologických formací, proto se stane důvodem pro provedení hardwarového vyšetření:

 1. MRI nebo CT. Umožňuje určit přítomnost cysty, vyhodnotit její velikost, lokalizaci.
 2. Angiografie s kontrastem. Pomáhá eliminovat přítomnost maligních nádorů - rakovina dokáže akumulovat kontrastní látky.
 3. Krevní testy na infekce.
 4. Stanovení cholesterolu v krevním řečišti.
 5. Dopplerův ultrazvuk, který vám umožní posoudit cévní průchodnost.
 6. EKG a ultrazvuk srdce. Vývoj srdečního selhání může vyvolat zhoršení mozkového oběhu.

Vlastnosti léčby arachnoidální cysty

Zmrazené útvary: arachnoidální cysta levého spánkového laloku, cysta hippocampu, zadní kraniální fossa, báze mozku, mozeček nevyžadují léčbu, nezpůsobují bolest. Pacienti však musí identifikovat hlavní příčiny, aby zabránili vývoji nových formací..

Konzervativní léčba arachnoidální cysty hlavy je nutná pouze s progresivním typem vzdělávání. Léky jsou předepisovány k zastavení zánětu, normalizaci mozkového oběhu a obnovení poškozených neuronů. Délka kurzu je stanovena individuálně. Používají se tyto léky:

 • Longidaz, karipatin pro resorpci adhezí;
 • Actovegin, Gliatilin pro obnovení metabolických procesů v tkáních;
 • Viferon, Timogen pro normalizaci imunity;
 • Pyrogenal, Amiksin - antivirové léky.

Chirurgická léčba arachnoidální formace začíná pouze neúčinností konzervativních metod. Existují takové indikace pro chirurgický zákrok:

 • riziko přerušení vzdělávání;
 • porušení duševního stavu;
 • časté křeče a záchvaty;
 • zvýšený intrakraniální tlak;
 • zvýšené fokální symptomy.

Použijte následující metody chirurgické terapie pro arachnoidní cystické formace:

 1. Odvodnění. Metoda aspirace jehly vám umožní účinně odstranit tekutinu z likvoru z levého a pravého laloku.
 2. Obejít chirurgii. Tato technika zahrnuje vypuštění formace pro zajištění odtoku tekutiny.
 3. Fenestrace. Předpokládá laserové vyříznutí patologické léze.
 4. Kraniotomie. Jedná se o radikální a účinný postup. Metoda je vysoce traumatická, proto může vést k vývoji nebezpečných následků..
 5. Endoskopie Jedná se o méně traumatickou techniku, která vám umožní odstranit obsah cystické dutiny propíchnutím.

Preventivní opatření

Prevence primárního arachnoidálního vzdělávání spočívá v pozorování zdravého životního stylu ženy během těhotenství. Chcete-li zabránit rozvoji sekundárních formací, které potřebujete:

 • udržovat normální cholesterol;
 • sledovat hladinu krevního tlaku;
 • s rozvojem infekčních nebo autoimunitních chorob je nutná včasná léčba;
 • sledujte svoji pohodu po poranění mozku.

Arachnoidová cysta je nebezpečné onemocnění, které má při absenci terapie závažné důsledky. Pokud pacient šel k lékaři ihned po stanovení novotvaru, dodržuje všechna doporučení, prognóza je optimistická. Jinak cerebrospinální tekutina cysta pravého spánkového laloku, arachnoidální cysta pinální žlázy nebo jiné části mozku nakonec způsobí nepříjemné symptomy, komplikace (křeče, epilepsie, ztráta citlivosti), smrt.

Co je arachnoidní cysta v mozku

Mozek je jedním z nejdůležitějších orgánů v lidském těle a je zodpovědný za normální fungování všech životně důležitých systémů. Se všemi druhy odchylek od tkáňových struktur mozku se mohou tvořit maligní nebo benigní nádory.

Jednou z často identifikovaných patologií je arachnoidální cysta mozku. Každý, kdo čelí takové diagnóze, by měl vědět, co to je, proč se nemoc vyvíjí a jakým způsobem je možné zastavit její postup..

Co to je

Mozek je zabalen v několika skořápkách. Arachnoidální typ cystomu naznačuje, že benigní nádor je umístěn uvnitř arachnoidální vrstvy. Zevnitř je útvar plný páteřní sekrece - mozkomíšního moku. Tato patologie je zpravidla asymptomatická a nezpůsobuje pacientovi nebezpečné komplikace. S působivou velikostí arachnoidální změny však cysta vyvíjí tlak na blízké krevní cévy, nervové zakončení a části mozku, což vyvolává nepříjemné symptomy a odchylky v činnosti orgánu (v závislosti na umístění patologie)..

Příčiny

Existuje mnoho možností pro rozvoj benigních dutin. Nejběžnější jsou:

 • Postup závažných infekčních chorob (meningitida, encefalitida);
 • Vážná traumatická zranění hlavy;
 • Nevhodný chirurgický zásah do mozkové tkáně;
 • Zhoršení procesu dodávky krve v lebce v důsledku mrtvice, ischemické choroby srdeční, roztroušené sklerózy atd.;
 • Různé degenerativní podmínky ovlivňující mozek.

Klasifikace

Lékaři rozdělují novotvary na následující poddruhy:

 • Subarachnoidální cysta - vrozené onemocnění, které se vytváří během embryonálního vývoje v prostoru subarakhanoidnoy;
 • Arachnoidální cerebrospinální tekutina cysta - tvoří se zpravidla u starších lidí a pacientů, kteří jsou poraženi aterosklerózou;
 • Obvyklý arachnoidní nádor je nejbezpečnějším typem patologie, s malými rozměry, které v 80% všech případů nejsou nutná terapeutická opatření. Nejčastěji diagnostikovaná u mužů;
 • Retrocerebelární arachnoidní novotvar - je tvořen zevnitř orgánu a může vyvolat rychlou destrukci mozkových neuronálních buněk. Téměř vždy dochází k infekci encefalitidou, meningitidě, cévní mozkové příhodě nebo problémům s kardiovaskulárním systémem.

Během vyšetření může pacient odhalit arachnoidální cysty spánkového laloku, zadní kraniální fosílii, mozeček atd. Příznaky zcela závisí na umístění benigní dutiny.

Příznaky

Podle lékařských statistik byly v 85% všech zaznamenaných případů příznaky arachnoidální cysty zcela chybějící. To je důvod, proč je téměř nemožné nezávisle předpokládat progresi choroby.

Příznaky mozkové cysty se objevují pouze tehdy, když dosáhne působivé velikosti a začne vyvíjet tlak na blízké struktury a kanály orgánu. Příznaky zcela závisí na umístění patologie. Takže s nádorem v časové oblasti existují takové projevy:

 • Zvýšená podrážděnost, nadměrná srozumitelnost;
 • Zhoršení intelektuálních schopností;
 • Zhoršená koordinace pohybů;
 • Změna řeči, hlasu, výslovnosti;
 • Změna tvaru rtů.

V patologických stavech se na mozku objevují následující příznaky:

 • Zrakové postižení;
 • Nepřiměřený strabismus;
 • Obtíže s pohybem žáků.

Cysta zadní lebeční fosílie (ssch) je doprovázena:

 • Konstantní a intenzivní bolest v hlavě;
 • Úplná nebo částečná ochrnutí (zpravidla se levá polovina lidského těla stane neaktivní);
 • Neustálé křeče v dolních a horních končetinách;
 • Častá, neodůvodněná deprese, stres. Možná vývoj psychologických chorob.

Cerebelární cysta vyvolává výskyt takových příznaků:

 • Odchylky v práci vestibulárního aparátu;
 • Nekontrolovaná pohyblivost očních bulví;
 • Časté svalové křeče;
 • Úplná nebo částečná ochrnutí těla;
 • Obtížnost v pohybu.

Kromě výše uvedených příznaků mohou být cystické nádory doprovázeny nespavostí, nevolností a zvracením, ztrátou chuti k jídlu, častým a nepřiměřeným pádem do lžíce, zhoršením celkového stavu.

Pro různé odchylky od normy musíte okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení.

Diagnostika

K diagnostice benigních patologických procesů v mozku se používají následující vyšetřovací metody:

 • Kontrastní angiografie
 • Laboratorní analýza krevní tekutiny k detekci infekčních agens;
 • Magnetická rezonance nebo počítačová tomografie;
 • Krevní test k určení množství cholesterolu v něm;
 • Dopplerovské ultrazvukové vyšetření;
 • Studium anamnézy pacienta;
 • Diagnostický defekt následovaný studiem sekreční tekutiny;
 • Ultrazvukové vyšetření mozku, kardiovaskulárního systému.

Výsledky vyšetření pečlivě studuje profesionální lékař. Na základě jejich indikátorů a jedinečných charakteristik lidského těla jsou vybírány nejúčinnější a nejbezpečnější terapeutické taktiky.

Arachnoidální cysta u dětí

Arachnoidní novotvary jsou často diagnostikovány u dětí (nejčastěji u chlapců). Vznikají během abnormálního nitroděložního vývoje. Takové patologie jsou často detekovány včasným způsobem během rutinního vyšetření, což pomáhá lékařům okamžitě zahájit jejich léčbu. V 90% všech zaznamenaných případů cystomy u dítěte postupují asymptomaticky a nemají nepříznivý účinek na jeho tělo. V takových situacích se lékař uchýlí k taktice čekání a pozorování, pravidelně zkoumá dítě a sleduje pouze dynamiku vývoje nádoru. S nebezpečnou progresí patologie se u kojenců mohou objevit následující příznaky:

 • Časté zvracení a nevolnost;
 • Zvýšené rozrušení nebo naopak ospalost a letargie;
 • Zvýšení velikosti hlavy, tvorba hrbolků;
 • Časté spasmodické útoky;
 • Cranialgia.

Výskyt takových alarmujících příznaků naznačuje nutnost okamžité léčby onemocnění.

Léčba

Léčba zmrazených novotvarů, které nerostou a nepřinášejí pacientovi nepohodlí, není nutná. V takových případech lékaři registrují pacienta a pravidelně sledují jeho stav a dynamiku cystického nádoru.

S progresí a rychlým nárůstem v benigní dutině je vybrána individuální léčebná technika. Malá velikost nádoru nevyžaduje chirurgický zásah. V takových případech bude ošetřující lékař muset vybrat seznam účinných farmakologických léčiv, které normalizují průtok krve v mozku, eliminují zánětlivé procesy, vyvolávají resorpci adhezí a obnovují imunitní systém.

S neúčinností lékové terapie je předepsán chirurgický zákrok. Druh a taktiku operace volí lékařský odborník na základě probíhajícího stadia nemoci, velikosti cystomu a dalších rysů lidského těla..

Efekty

Pokud se progresivní arachnoidální nádor mozku nezastaví včas, mohou se vyvinout následující stavy, které jsou život ohrožující pro pacienta:

 • Vývoj duševních chorob;
 • Narušení integrity nádorového těla, odtoku sekreční tekutiny do mozku a rozvoj infekčních a zánětlivých procesů;
 • Částečná nebo úplná paralýza;
 • Slepota nebo závažné poškození zraku, strabismus, nedobrovolná mobilita žáků;
 • Transformace cysty na maligní nádor;
 • Ztráta sluchu;
 • Nezřetelná řeč;
 • Nedostatek střízlivého vědomí, neschopnost logicky myslet;
 • Vývoj epilepsie;
 • Přetrvávající křeče svalových vláken;
 • Smrtelný výsledek.

Abyste se ochránili před takovými nezvratnými důsledky, obraťte se na zdravotnické zařízení při nejmenší změně vašeho stavu.

Prognóza a prevence

Včasná a vhodná léčba benigních nádorů v 95% případů končí příznivě, aniž by došlo k jakýmkoli odchylkám.

Aby se zabránilo tvorbě hygromu, lékaři doporučují dodržovat následující preventivní pravidla:

 • Jednou za šest měsíců podstoupit obecné vyšetření celého organismu;
 • Dodržujte všechna existující bezpečnostní pravidla, abyste zabránili mechanickému poškození mozku;
 • Žít aktivní životní styl;
 • Zbavte se špatných návyků;
 • Monitorujte cholesterol a krevní cukr;
 • Zkuste se omezit na stresové situace a depresivní stavy;
 • Máte-li jakékoli nepříjemné příznaky, vyhledejte pomoc v nemocnici.

Příznaky arachnoidální cysty mozku

Co je arachnoidní cysta? Jak nebezpečné je pro lidský život? V tloušťce skořápek, které pokrývají mozek, se vytváří benigní koule a vyplňuje mozkomíšní mok. Toto je arachnoidální cysta mozku..

To se nazývá kvůli dislokaci koule, protože k akumulaci mozkomíšního moku v ní dochází mezi dvěma listy zesílené arachnoidální membrány. Mozek má jen tři. Arachnoid je umístěn mezi ostatními dvěma - tvrdým povrchem a měkkou hlubokou.

Běžným místem pro dislokaci cysty je Sylvianský žlábek, cerebellopontinový úhel nebo oblast nad tureckým sedlem a dalšími oblastmi. Vývoj mozkomíšního moku je častěji pozorován u dětí a dospívajících mužů.

U dětí je arachnoidální cysta mozku převážně vrozená a tvoří se v embryonálním stádiu během tvorby centrálního nervového systému. Tvoří 1% objemových novotvarů uvnitř lebky na pozadí poruch mozkomíšního moku.

Kuličky malých velikostí se nemusí v průběhu života objevit. S růstem cysty po začátku formace je tok tekutiny mozkem blokován a vyvíjí se hydrocefalus. S kompresním účinkem (tlakem) na mozkovou kůru se mohou objevit klinické příznaky, může se vytvořit kýla nebo může dojít k náhlému úmrtí.

Klasifikace

Kód pro arachnoidální cystu (AK) podle ICD-10 - G93.0.

Podle anatomických a topografických charakteristik cysty mozkových hemisfér zahrnují:

 • AK laterální (Silvian) mezera;
 • parasagittal (rovnoběžky) AK;
 • konvexní mozkový povrch.

Cysty jsou označovány jako střední bazální formace:

 • arachnoidní intrasellar a suprasellar;
 • nádrže: krycí a čtyřnásobné;
 • retrocerebelární arachnoid;
 • pavoukovitý můstek mozkového úhlu.

Cysty jsou vytvořeny odlišně, takže jsou rozděleny podle typu. AK jsou:

 1. Pravda nebo izolovaná.
 2. Divertikulární nebo komunikující. Porucha dynamiky mozkomíšního moku na konci vývoje embrya vede k tvorbě cysty.
 3. Ventil nebo částečná komunikace. Tento vývoj je spojen s produktivními změnami v arachnoidální membráně..

Obecně přijímaná klasifikace (podle E. Galassi - 1989) se také používá k oddělení nejběžnějších laterálních mezer AKs (LS);

 • cysty 1. typu malé velikosti jsou bilaterální s umístěním spánkového laloku na pólu, neobjevují se. CT cisternografie s kontrastním médiem ukazuje, že cysty komunikují se subarachnoidálním prostorem;
 • Cysty typu 2 jsou umístěny v proximální a střední části BP, mají oválný tvar kvůli neúplně uzavřenému obrysu. Částečně komunikují se subarachnoidálním prostorem, jak je vidět na spirálové počítačové tomografii s kontrastním prostředím;
 • cysty 3. typu jsou velké, proto se nacházejí v celé Silvianské mezeře. To významně posune středovou linii, zvedne malé křídlo hlavní kosti, měřítka kostní kosti. Komunikují minimálně s mozkomíšním tekutinovým systémem, který ukazuje CT cisternografii s kontrastem.

Arachnoidální cysta mozku je dvou variant:

 • primární (vrozené) v souvislosti s abnormálním vývojem meningů pod vlivem drog, ozáření, toxických látek a fyzikálních faktorů;
 • sekundární (získané) v souvislosti s různými chorobami: meningitida, ageneze corpus callosum. Nebo v důsledku komplikací po úrazech: modřiny, otřesy, mechanické poškození membrány tvrdého povrchu, včetně chirurgického zákroku.

Složení cysty je rozděleno na: jednoduché, protože je tvořeno z mozkomíšního moku (mozkomíšního moku) a komplexní koule sestávající z mozkomíšního moku a různých typů tkání.

AK je na hlavě tvořen v oblasti:

 • levý nebo pravý temporální lalok;
 • temeno hlavy a čela;
 • mozeček;
 • spinální kanál;
 • zadní kraniální fossa.

Ve páteři jsou také perineurální cysty a v bederní oblasti.

Symptomatologie

Asymptomatické malé AK jsou detekovány náhodně během vyšetření z jiného důvodu. Symptomy se projevují růstem a v závislosti na umístění cysty, z mačkání tkání a mozkové hmoty. Projev fokálních symptomů se odehrává na pozadí vzniku hygromu nebo ruptury AK.

Dospělí s progresí formací ztrácejí orientaci, spánek. Stěžují si na nepříjemné stavy, ve kterých je narušen svalový tonus, nedobrovolně škubnutí a otupělé končetiny. Pravidelně narušen tinnitem, migrénou, nevolností se zvracením, často závratě až do ztráty vědomí. Také u pacientů:

 • sluch a zrak jsou poškozeny;
 • vyskytují se halucinace a křeče;
 • psychika je naštvaná;
 • „Prasknutí“ uvnitř hlavy a je cítit puls;
 • při pohybu hlavy horší bolest pod lebkou.

Sekundární (získaná) cysta doplňuje klinický obraz o projevy základního onemocnění nebo zranění.

K vývoji ramolační formace (cysta) u kojenců dochází kdekoli v arachnoidální membráně v souvislosti se zánětem, poškozením nebo jinou patologií mozku. Všechny cysty narušují cirkulaci tekutin uvnitř tkání. Dosud neexistuje univerzální seznam typů novotvarů a jejich lokalizace. Často diagnostikována parazitární cysta v přítomnosti pásmových červů u dětí. Pro rodiče je těžké rozpoznat příznaky u dětí, ale podezření na patologii v mozku u malého dítěte je možné díky těmto projevům:

 • pulzující fontanel;
 • dezorientovaný pohled;
 • po krmení bohatá kašovitá regurgitace.

To je základ úplného vyšetření dítěte v lékařském centru.

Diagnostika

Při stanovení diagnózy jsou porovnána klinická, neuroimagingová a neurofyziologická data. Dítě by mělo být vyšetřeno neurologem, oftalmologem, pediatrem, genetikem. Diagnózu potvrďte pomocí následujících klinických projevů:

 • lokální změny: deformace kosti lebeční klenby, zejména u kojenců do jednoho roku;
 • příznaky naznačující intrakraniální hypertenzi, u nichž je fontanel napjatý, kostní stehy u dětí mladších než jeden rok;
 • letargie, ospalost, zvracení, bolesti hlavy, pyramidální příznaky;
 • neuroftalmologická symptomatologie vznikající v souvislosti s mechanokompresí intersticiální a chiasmální cisterny, komprese optických nervů cysty laterální mezery;
 • dysfunkce okulomotorického nervu, chiasmální syndrom, snížené vidění, atrofie a kongesce v fundusu;
 • neuroimaging známky: najít jeden nebo více AK s mozkomíšním moku, působit patsymptoms.

U narozených dětí a kojenců používají metodu screeningu (NSG - neurosonografie) mozku. Doporučuje se také spirální počítačová tomografie (CT). Je povinné provést MRI, ale s pochybnými údaji je zkontrolováno kontrastním činidlem a použito pro diagnostiku testu CISS a silně váženého T2 (těžce vážené T-2 snímky).

MRI zkoumá kraniovertebrální řez a vylučuje doprovodné abnormality: Arnold-Chiari, hydromyelie. Anesteziolog zkoumá pacienty, připravuje se na chirurgický zákrok a hodnotí míru rizika chirurgického zákroku. Pokud je operační anestetické riziko vysoké, připravují se metody předoperačního řízení pacientů. Průzkumy provádějí příbuzní odborníci, aby určili doprovodné nemoci a jejich stupeň vývoje. Současně dochází k nápravě existujících porušení a pacientům je navíc vyšetřeno:

 • krevní testy detekují (nebo vylučují) viry, infekce, autoimunitní onemocnění. Také určit koagulabilitu a špatný cholesterol;
 • Dopplerova metoda se používá k detekci zhoršené průchodnosti tepen, což vede k nedostatečnému přísunu krve do mozku.

Práce srdce se kontroluje a krevní tlak se měří během dne.

Léčba

Podle dynamiky vývoje jsou cysty zmrazené a progresivní. Léčba zmrazených cyst se neprovádí, pokud nezpůsobují bolest a nevykazují se další nepříjemné příznaky. V těchto případech jsou identifikovány a léčeny hlavní nemoci, které stimulují rozvoj AK.

Aby se odstranil zánětlivý proces, normalizoval se průtok krve do mozku, obnovily se poškozené buňky, vypořádaly se se středně velkými cystami, mělo by být léčeno například prostředky:

 • resorpce adhezí: "Longidazom", "Carpathine";
 • aktivace metabolických procesů v tkáních: Actovegin, Gliatilin;
 • zvýšit imunitu: „Viferon“, „Timogen“;
 • zbavit se virů: „Pyrogenal“, „Amiksinom“.

Důležité. Léčba arachnoidální cysty by měla být prováděna pouze podle pokynů lékaře. Je nemožné překročit, snížit dávkování léků a zrušit léčbu sami, aby nedošlo ke zhoršení zánětlivého procesu a nevyvolání růstu cysty.

Chirurgická operace

Absolutní indikace neurochirurgické léčby AK s mozkomíšním moku nebo hydrocefalem zahrnují:

 • syndrom hypertenze (zvýšený intrakraniální tlak);
 • rostoucí neurologický deficit.

Relativní údaje jsou:

 • velká asymptomatická AK, protože deformuje sousední laloky mozku;
 • AK BP s progresivním růstem a narušením oběhu mozkomíšního moku způsobeným deformací jeho cest.

Důležité. Je kontraindikováno provádět chirurgickou léčbu s dekompenzovaným stavem vitálních funkcí (nestabilní hemodynamika, dýchání), kóma III, extrémní vyčerpání (kachexie), s aktivním zánětlivým procesem.

Použitím chirurgické léčby je eliminována kraniocerebrální nerovnováha. Chcete-li to provést, použijte kapaliny, resununting, mikrochirurgické, endoskopické operace. Intraoperační ultrazvuk, neuronavigation je předepsán k dosažení bezpečnosti manipulací.

Pro stanovení taktiky operace, tvar a velikost AK, odhadovaná dostupná plocha, trajektorie pohybu a možné komplikace se berou v úvahu, protože operace může poškodit neurovaskulární struktury, způsobit hyperdrainage stav, výtok krve a mozkomíšního moku a infekce může nastat, pokud dojde k prasknutí cysty. Je provedeno histologické vyšetření obsahu cysty a jejích stěn..

Při předepisování chirurgie podporované alkoholem, například při cystoperitoneálním posunu, chirurg dosáhne cíle vypuštění cysty v dutině mimo mozek s minimálním poškozením. Je však nutné implantovat umělý drenážní systém, který je připisován nevýhodě této metody ošetření. Pokud je narušena cirkulace mozkomíšního moku, který je hypo- nebo aresorbentní povahy, je kombinována nebo provokována obřím AK. Hlavními metodami zpracování jsou pak operace opětného shlukování alkoholu..

Mikrochirurgická chirurgie se používá k odstranění AK typu 2. Velká kraniotomie se však neprovádí. Provádí se pouze na časové kosti v blízkosti základny, tj. V oblasti šupin. V přítomnosti konvexitálního místa - v jeho nejvýznamnější části. Ultrazvuková navigace se používá k určení oblasti kraniotomie..

Endoskopická léčba se provádí u pacientů s přítomností příznaků AK, zejména typů BP 2 - 3. Endoskopická chirurgie je možná pouze v případě, že klinika má kompletní sadu rigidních endoskopů s různými pozorovacími úhly, osvětlení, digitální videokameru, zavlažovací systém solného roztoku, bi- a monopolární koagulaci.

Komplikace

Po operaci může vyteknout mozkomíšní tekutina, která se nazývá mozkomíšní tekutina. Po operaci je možná nekróza okraje kožní chlopně a nesoulad rány, proto je předepsán řez. Pokud je resorpce narušena, provede se peritoneální cysty. Cysty a mozkový hydrocefalus jsou také korigovány, aby se zajistily příznivé výsledky léčby pro pacienty, zejména malé děti..

Chirurgická korekce hydrocefalu se provádí před odstraněním cyst s těžkým hydrocefalicko-hypertenzním syndromem: Evansův index> 0,3, periventrikulární edém zrakového nervu, narušené vědomí a děti do jednoho roku.

Po operaci jsou pacienti pod klinickým dohledem. V přítomnosti AK typu 1 jsou děti sledovány, aby nevynechaly neurologické a neuroftalmické příznaky. Minimálně jednou ročně po dobu 3 let se sleduje CT / MRI (počítačová tomografie se spirálou a magnetickou rezonancí). Neurochirurgové, neuropsychologové, neurologové, pediatři, oční lékaři, neurofyziologové vyšetřují pacienty.

Klasifikace arachnoidních cyst mozku a jejich terapie

Arachnoidální cysta (mozkomíšní mok) je benigní dutina plná mozkomíšního moku. V membránách mozku se z buněk arachnoidální tkáně vytvoří bublina. Někdy se takové vzdělání neobjeví, nepodléhá růstu a neovlivňuje stav pacienta.

Někdy nedochází k tvorbě arachnoidů, nepodléhá růstu a neovlivňuje stav pacienta.

Ale s progresí patologie je zaznamenán účinek na mozkové membrány. Cerebrospinální tekutina cysta postupně stlačuje tkáně, což vede ke vzniku příznaků z nervového systému.

Druhy nádorů

Arachnoidní cysty mozku jsou klasifikovány podle několika parametrů. Na základě typu a poddruhu si lékaři volí nezbytné metody léčby.

Podle typu struktury:

 • Jednoduchá cysta mozkomíšního moku. Dutina formace je lemována buňkami ze subarachnoidální membrány. Produkují mozkomíšní mok, ale nerostou v jiných částech tkáně..
 • Složitá cysta mozkomíšního moku. Je vytvořen jako jednoduchá dutina, ale zahrnuje další části orgánu. Složité formace jsou schopné rychlého růstu.
 • Primární nebo vrozené (abnormální procesy v období intrauterinní tvorby).
 • Sekundární nebo získané (důsledek mrtvice, otřesů, zánětlivých procesů, krvácení do mozkových tkání).

Podle klinického typu:

Dělené na progresivní a zmrazené.

 • Progresivní cerebrospinální tekutina cysta. Vyznačuje se zvýšením dutiny a obsahu. Neurologické projevy se postupně zvyšují, což významně ovlivňuje kvalitu života pacienta.
 • Zmrazená cerebrospinální tekutina cysta. Růst dutin je vyloučen. Často má skrytý průběh, proto se ve vzácných případech určuje při předávání instrumentální diagnostiky.

Podle typu lokalizace (poddruh):

Příčiny arachnoidální cysty

Arachnoidální cysta primárního typu se vyvíjí na pozadí genetických vrozených patologií a také se změnami v mozkové tkáni v důsledku nedostatku kyslíku. Těhotné ženy, které trpí různými infekčními chorobami, spadají do rizikové skupiny pro růst retrocerebelárních arachnoidních cyst mozku plodu. Vývoj nádoru v subarachnoidálním prostoru je pozorován, když těhotná matka konzumuje antibiotika, určité skupiny drog nebo alkoholu.

Důvody vzniku sekundární nižší retrocerebelární cysty arachnoidů:

 • morfanový syndrom;
 • ochrnutí;
 • selhání neuronů;
 • mechanické poškození;
 • tkáň se zlomí během operace.

Získané formace se vyskytují u arachnoiditidy. Závažný zánět arachnoidu může být způsoben bakteriální infekcí. V takových případech patogenní obsah negativně ovlivňuje cévy a orgány, což způsobuje narušení duševního stavu..

Příznaky

Co může být nádor nebezpečný? Jaká porušení to může způsobit s rostoucím?

Pokud formace není normální, může se u pacienta vyskytnout bolest hlavy.

Se zvýšením mozkomíšního moku obsaženého v arachnoidální cystě levého spánkového laloku nebo jeho dalších druhů dochází k dalšímu zatížení nervového systému. Formace intrakraniálního objemu stlačují tkáně a krevní cévy, což vede ke zvýšenému tlaku. Neurologické projevy závisí na tvaru nádoru. Pokud to není normální velikost, může se u pacienta projevit cefalgie - bolesti hlavy. Cysta spánkového laloku v mozku vede k silné bolesti, periodickému závratu, v uších se objevuje hluk.

Velice důležité jsou oblasti nádrže ve čtyřnásobku (horní stěna středního mozku). Nádrže se skládají z letáků membrán a hrají roli „přívodu vody“, kterým cirkuluje mozkomíšní mok. Jsou také zodpovědní za normální fungování vaskulárních plexů. Pokud formace během progrese ovlivnila Bichovu mezeru, přenos impulsů prudce klesá. To vede k rozvoji záchvatů, třesů (chvění), odchylky ve sluchu a zraku u pacienta.

Se zvýšením mozkomíšního moku dochází k dalšímu zatížení nervového systému.

Silná komprese mozku způsobuje výrazné symptomy. Spolu s bolestí, nevolností a zvracením se vyvíjí tlak na oční bulvy. V končetinách klesá svalový tonus, pacient trpí mdloby. U dětí se vyskytují halucinace a duševní vývoj je výrazně opožděn.

U arachnoidální cysty v zadní kraniální fossě je zaznamenána přímá závislost zhoršení inteligence na kompresi čelních laloků. Jejich aktivita klesá, což se odráží v behaviorálním typu člověka.

Arachnoidální cysta v zadní kraniální fosílii.

S prodlouženou mozkovou kompresí a inhibicí nervových impulzů se vyvíjejí nevratné degenerativní procesy v mozku. Možné protržení nádoru zvyšuje riziko úmrtí.

Diagnostika

Pro objasnění diagnózy a potvrzení přítomnosti arachnoidální cysty v mozku se provádí několik typů studií..

MRI a CT jsou nejpřesnější diagnostické nástroje..

 • MRI Používá se jako informativní diagnostika ke stanovení všech typů nádorů. Při zobrazování magnetickou rezonancí je specifikován typ a umístění cysty, stejně jako úroveň jejího negativního účinku na membrány mozku..
 • CT Metoda je analogem MRI. Pro diagnostiku se používá speciální kontrastní látka, která se hromadí v dutině nebo stěnách nádoru. Pomocí počítačové tomografie je snadné zjistit, zda arachnoidová hmota je maligní..
 • Ultrazvuk Ultrazvuková a Dopplerova studie hodnotí stav krevních cév (zúžení, změna v propustnosti) a sílu krevního toku.

Monitorování krevního tlaku vám umožňuje určit hypertenzní syndrom a frekvenci tlakových rázů. Ve stacionárních podmínkách se to provádí pomocí speciálního přístroje. Všechny indikátory se zaznamenávají a zaznamenávají, poté odborník stanoví odchylku od normy.

Červená šipka označuje zónu komprese míchy s fenoménem myelopatie, žlutá šipka označuje vytvořenou intracerebrální cystu míchy (cysta syringomyelitis).

U arachnoidální cysty míchy jsou zaznamenány podobné příznaky. Pacient může vykazovat ochrnutí, křeče a bolesti hlavy. Během diagnózy je důležité, aby lékař diagnózu vyloučil nebo potvrdil. U perineurální arachnoidální cysty bude vyžadován jiný typ konzervativní léčby nebo chirurgického zákroku.

Terapeutické funkce

Léčba zmrazeného nádoru není nutná. K další kontrole dutiny mozkomíšním mokem však bude nutná pravidelná konzultace neurologa. Jednou za 12 měsíců se doporučuje provést MRI sken, aby se určil vzestupný trend v čase.

Drogová terapie

Pomocí konzervativní léčby lékař eliminuje příčinu vzniku arachnoidního nádoru. Pokud měl pacient mozkovou mrtvici, musí podstoupit rehabilitační kurz. K tomu použijte léky, které zlepšují krevní oběh v mozku. Bakteriální poškození je eliminováno antimikrobiálními látkami.

Obvykle užívejte léky k úlevě od neurologických příznaků..

S progresivní arachnoidální cystou pacient neustále bere léky, aby zmírnil neurologické příznaky. Obecná podpora těla vyžaduje užívání komplexů vitamínů a imunomodulátorů. Pro resorpci adhezí se používají absorbovatelné přípravky. U některých pacientů lze růst nádoru zastavit pomocí konzervativní terapie. Pokud selže, bude nutné radikální zacházení..

Chirurgická intervence

Existuje několik metod pro odstranění arachnoidální cysty. Specialisté stanoví metodu chirurgického zákroku v závislosti na typu, velikosti, individuálních charakteristikách těla a stavu pacienta.

Existuje několik chirurgických technik k odstranění nádoru..

Neurochirurgie

Provádí se otevřením lebky v případě krvácení a prasknutí nádoru. Tato metoda má vysokou úroveň zranění, ale umožňuje ji zcela odstranit stěnami.

Endoskopická punkční metoda

Jehla je vložena do kostí lebky skrz frézovací otvor, podél kterého je obsah dutiny tažen. Jeho stěny ustupují a doktor je spojuje s jinými částmi mozku.

Mozkový obtok

Průrazem do lebky nainstalujte drenážní trubici, ze které proudí tekutina. Při takové operaci se zvyšuje riziko infekce mozkové tkáně.

Preventivní opatření

Vrozeným arachnoidním cystám lze zabránit správným řízením těhotenství a eliminací škodlivých faktorů na plod..

U získaných nádorů je důležité včas léčit zranění, cévní záněty a mozkové poruchy..