Hlavní

Encefalitida

Porucha struktury mozku

Když lékař po vyšetření dospěje k závěru, že pacient má dysfunkci struktur stonku, může taková diagnóza samozřejmě, pokud není vyděsit, varovat neinformovanou osobu v medicíně. Co je to nemoc? Zkusme to pochopit trochu víc.

Trocha anatomie

Podle termínu „dysfunkce“ není ničím jiným než porušením jakékoli funkce těla. V tomto případě struktury mozkových kmenů. Co je to mozkový kmen? Tomu se rozumí anatomická formace, která je zodpovědná za téměř všechny tělesné funkce, které jsou životně důležité. To znamená, že kmen je zapojen do procesů tluku srdce, termoregulace, dýchání, trávení a dalších. Pokud dojde k situacím, kdy mozek pacienta dostává nějaké trauma, například při porodu, jako následek modřiny, otřesu, ovlivní se také kmen. Odtud dochází k různým selháním jeho funkcí. Mohou však mít výrazné klinické příznaky, ale nemusí. Ve druhém případě je nutné identifikovat porušení pomocí zvláštních metod výzkumu a diagnostiky.

Pokud existuje podezření, že funkce stonků byla narušena, je ve většině případů předepsána počítačová tomografie. Tato metoda výzkumu umožňuje detekovat narušené funkce mozku, včetně stonku v důsledku vrstevnatých obrázků. V některých případech se obejdou bez použití počítačové tomografie, což se zpravidla vztahuje na případy, kdy neexistují důvody, které by naznačovaly poškození mozku..

V této situaci se doporučuje provést elektroencefalogram. Toto je typ studie při zaznamenávání a vyhodnocování elektrických impulzů mozku. S porážkou struktur stonků je často možné detekovat podráždění stonků, které ukazuje podráždění jedné z částí mozku.

Když je to nebezpečné

Pokud má pacient poranění hlavy a současně se vyskytují poruchy, jako je ztráta vědomí, procesy dýchacího oběhu přerušovaně, může to přímo naznačovat, i bez dalších vyšetření, že dochází k dysfunkci struktur stonků.

Také v jiném případě, kdy pacient neměl poranění hlavy, ale projevy se projevily, projevily se zhoršeným vědomím, přítomností záchvatů nebo poškozením nervů lebky. V takových situacích může lékař provést EEG. Je vysoce pravděpodobné, že toto vyšetření odhalí příznaky naznačující podráždění mozku. Poté je lékař postaven před úkol stanovit příčiny podráždění. Za tímto účelem lze předepsat CT nebo MRI. Tato forma odhalí například novotvar, který komprimuje nebo posune strukturu stonku. Což je tedy příčinou výskytu těchto příznaků. Obě situace jsou pro pacienta nebezpečné a vyžadují rychlý zásah..

Porucha kmene je vážným rizikem. Jak již bylo zmíněno, kmen má důležitá centra dýchání a krevního oběhu pro podporu života, kromě toho jsou kraniální nervy s jádry. Porušení funkcí těchto mozkových struktur často vyvolává vývoj:

 • Dyfonie, tj. Slabiny v hlasu.
 • Poruchy řeči nebo dysartrie, když se v ústech objeví něco jako žvýkací kaše.
 • Dysfagie, která se projevuje selháním procesu polykání.

Když se v kufru vytvoří fokus, vede to v některých případech k ochrnutí a v jiných k poškození nervů mozku..

Jaké jsou dysfunkce

Hmotnost mozku je relativně malá, jeho hmotnost u dospělého pacienta je průměrně jeden a půl kilogramu, mozek však aktivně řídí téměř všechny procesy, které zajišťují životně důležitou činnost lidského těla. Současně i sebemenší porušení v něm mohou vážně ovlivnit intelektuální vývoj dítěte, jeho emoční vnímání, chování. Téměř dvacet procent dětí je v současné době diagnostikováno s minimální mozkovou dysfunkcí. Mozková dysfunkce je příčinou neuropsychické povahy projevu. Přesněji to vyplývá z toho, že centrální nervový systém je slabě ovlivněn a je způsoben různými faktory a může se v průběhu času měnit. Jasnější obrázek se nakreslí, když je čas, aby dítě chodilo do školy. Faktory jsou v podstatě následující:

 • Těžké těhotenství.
 • V důsledku obtížného porodu.
 • Různé infekce.
 • Vystavení se ženskému tělu po dlouhou dobu toxických látek;
 • V dětství byl nedostatek péče.

Kromě výše uvedených důvodů může být dysfunkce mozku důsledkem traumatického poranění mozku, které pacient dostal při pádu nebo nehodě, šoku a infekčním onemocněním..

Ovlivněny jsou různé části mozku a v závislosti na tom, která část se vytvořila léze nebo deformace, se rozlišují typy patologií. Mohou to být poruchy mozku, jeho:

 • diencephalic struktury. Odpovědný za regulaci spánku, metabolických procesů, chuti k jídlu, termoregulace;
 • stonkové struktury. Říká se, že jsou zodpovědní za normální udržování základních procesů vitální činnosti pacienta - svalový tón, dýchání, chuť k jídlu;
 • střední struktury. Hrají také velkou roli v základních životních procesech a vykonávají kontrolu nad emočním stavem pacienta, autonomními funkcemi nervového systému.
 • minimální mozková dysfunkce. Výsledkem je časté bolesti hlavy, hyperaktivita dětí a zvyšuje se nervozita. Pacienti si stěžují na nedostatek paměti a únavu. Můžete také pozorovat inhibici vývoje, ztrátu pozornosti, narušený motor a řeč.
 • žilní dysfunkce. Zpravidla to způsobuje, že pacient má zvýšenou únavu a bolesti hlavy.

Nyní o těchto funkčních různých mozkových poruchách podrobněji.

Dysfunkce mozkových diencephalických struktur

Minimální funkční poškození mozku může ovlivnit různá oddělení, která ovlivňují příznaky poruch. Pokud je postižena střední část nebo diencefální oblast, je obvykle charakterizována poruchami metabolických procesů, spánkem a dalšími projevy, které byly zmíněny výše. Pro přesnou diagnózu musíte kontaktovat specialistu na osteopat, zjistí všechny příčiny poruch chování a přijme nezbytná opatření k léčbě. Hlavní úsilí bude zaměřeno na obnovení normálního krevního oběhu a normalizaci mobility hlavních mozkových struktur. Použitím kraniasakrálních manuálních technik bude možné minimalizovat komplikace traumatu při narození, které ve většině případů slouží jako spouštěcí mechanismus pro rozvoj dysfunkcí.

Dysfunkce mozkových kmenů

Za tak důležité procesy, jako je srdeční rytmus, regulace teplotního režimu a další funkce, je odpovědný kmen mozku. Nachází se mezi hemisférami a míchou. Porušení funkcí trupu může nastat z různých důvodů:

 • s kraniocerebrálním zraněním;
 • během porodu;
 • s předčasným ošetřením otřesů a dalších důvodů.

Toto porušení má často vnější projev. Například si dítě může všimnout výrazné změny lícních kostí obličeje, jakož i nesprávně tvarované kostry ústní dutiny. Existuje také pravděpodobnost astenie, která ovlivňuje nedostatek řeči. Navíc je často narušen svalový tonus, projevují se patologické reflexy. Pokud jde o vegetativní reakce, můžete si všimnout nadměrného pocení, v některých případech - slinění.

K identifikaci abnormalit na samém začátku vývoje procesu potřebujete dítě ihned po narození (nejlépe v prvních několika týdnech) nebo po úrazu, u lékaře, který se specializuje na tato onemocnění. Pokud je porušení rychle zjištěno a je předepsán správný léčebný režim, může být dysfunkce kmene reverzibilní. Plný průtok krve, mobilita mozkových struktur může být obnovena v nejkratším možném čase.

Dysfunkce středních struktur mozku

Jejich činnost je zodpovědná za normální fungování autonomního nervového systému těla, za normální spánkové procesy a emoční chování. K dysfunkci středních struktur dochází nejčastěji v důsledku zranění při porodu nebo traumatu (kraniocerebrální), ke kterým došlo během nárazu nebo pádu v následujícím období. Tento termín se používá při dekódování EEG.

Mezi příznaky vlastní dysfunkce středních struktur mozku patří přítomnost tzv. Thalamických poruch, jakož i různé neuroendokrinní syndromy charakterizované:

 • snížení citlivosti, hlavně to je vlastnímu obličeji a tělu;
 • snížení prahu bolesti (vyvíjí se silná thalamická bolest);
 • nestandardní kontrakty, úmyslný třes;
 • nepřirozený pláč a smích;
 • časná puberta (obvykle se zhoršenou mozkovou funkcí hlavy u dětí v epifyzální oblasti;
 • velké množství endokrinních poruch, v závislosti na lokalizaci léze - hypertermie, hypotenze a hypertenze.

Minimální mozková dysfunkce

V současné době trpí minimální poruchou mozku asi dvacet procent dětí. Toto onemocnění je mírnou formou poškození funkcí mozkové struktury, které se projevuje takovými projevy, jako je hyperaktivita, špatná paměť, nedostatek pozornosti a další známky.

Když dítě navštěvuje školu, má problémy se studiem, neumí psát kompetentně, stěží si pamatuje materiál, který se naučil. U těchto dětí může dojít k narušení prostorové orientace. Hyperaktivní děti jsou příliš vzrušující a impulzivní, těžko soustředí svou pozornost. Zde má psychologický faktor velkou roli. Takové děti musí být obklopeny pozorností..

Naproti tomu hypoaktivní děti vypadají letargicky a inhibovaně a jejich prostorová orientace také není dostatečně dokonalá. Často je řeč narušena. Autonomní nervový systém je nestabilní. Je třeba poznamenat, že MMD může nastat také později. Dospívající projevují zájem o alkohol nebo drogy, stávají se antisociální, je zaznamenán dřívější pohlavní styk..

Minimální mozková dysfunkce se může objevit na pozadí různých komplikací. Nejčastěji se to děje během těhotenství nebo během procesu porodu, kdy dochází k dočasnému hladovění dítěte kyslíkem nebo k poranění během komplexních porodů. Speciální kraniasakrální osteopatické manuální techniky pomáhají detekovat MMD a zbavit se negativních důsledků. Je třeba také poznamenat, že u asi sedmdesáti procent dětí onemocnění progreduje s minimem léků.

Žilní dysfunkce

Projevuje se porušením venózního odtoku v důsledku několika faktorů. Například to může být důsledek poranění hlavy, včetně porodu během porodu, srdečního selhání a vývoje nádoru. Trombóza žil mozku hlavy může ovlivnit vývoj onemocnění. Abychom se zbavili mačkání žil mozku, v některých případech stačí několik relací osteopatie. Pokud je tato diagnóza provedena nebo jsou přítomny výše uvedené příznaky, musíte navštívit lékařskou ordinaci, kde osteopath provede diagnózu, a pokud je to nutné, předepsat nezbytnou léčbu.

Pokud se u pacienta objeví bolesti hlavy, zejména mající pulzující charakter, které vznikají v důsledku změn krevního tlaku spojeného se změnou počasí, migrény, lze předpokládat, že existují poruchy funkce mozkových cév. V případě, že transkraniální ultrazvukové vyšetření zjistí přítomnost vaskulárních křečí, což následně můžeme hovořit o arteriálním křeči.

Dysfunkce žil mozku má mírně odlišný průběh, protože v žilách chybí prvky hladkého svalstva, které mohou zúžit lumen. Bolesti hlavy spojené s příznaky, jako je nauzea a zvracení, podrážděnost a epilepsie, mohou být příznaky žilní dysfunkce. Tato patologie se také projevuje:

 • Ráno tupé bolesti hlavy.
 • Případy mdloby.
 • Přítomnost namodralé pleti nebo cyanózy.
 • Pocity ztmavnutí očí.
 • Nedostatek aktivity v první polovině dne.
 • Vznik otoků měkkých tkání, například víček.

Podráždění kůry a diencephalic struktur mozku

Podráždění je charakterizováno podrážděním mozku. V závislosti na místě léze se projevují charakteristické příznaky patologie. Takové podráždění ve většině případů není samostatným onemocněním, ale působí jako příznak jakéhokoli onemocnění. Mohou to být nádory (maligní, benigní), infekce, metabolické poruchy, krevní oběh. Jejich eliminace se provádí současně s léčbou základního onemocnění.

Projev nemoci lze zjistit encefalografií. To však nestačí k provedení účinného ošetření. Je nutné určit důvod, pro který jsou použity:

 • počítačová tomografie, MRI;
 • angiografie a další instrumentální metody.

Podráždění se zpravidla projevuje ve dvou odděleních - jedná se o subkortex a kůru mozkových hemisfér. Prvním je oddělení diencephalických struktur. Medián je představován: limbickým systémem, corpus callosum, průhledným septem, stěnami třetí komory; stonek - úseky kůry čelního a spánkového laloku; kufr, diencephalon.

Lézie kortikálních polí

Podráždění kůry často vede ke vzniku záchvatů epilepsie a dalších příznaků, charakteristické znaky budou záviset na místě podráždění:

 • zadní část (střední čelní část) vede ke vzniku záchvatů, které jsou doprovázeny škubáním očí a hlavy, po kterém se začnou postupně šířit do dalších částí těla;
 • obrácené pole - u záchvatů, které se vyskytují na druhé straně těla, je nástup útoku charakterizován ztrátou vědomí;
 • operační zóna - pro nekontrolované manipulace při polykání;
 • centrální gyrus - k útoku epilepsie, počínaje svaly rukou, obličeje a nohou;
 • zadní centrální gyrus - brnění a necitlivost;
 • týlní lalok - pro záchvaty a halucinace;
 • temporální lalok - k zabavení a halucinacím zvukových a čichových vlastností;
 • kraniální fossa - k narušení citlivosti obličeje, zrakového, sluchového, čichového selhání.

Pokud nejsou zjištěny lokální příznaky podráždění, může to znamenat jeho rozptýlenou povahu.

Lézie hlubokých oblastí

V důsledku podráždění struktur stonku a středové linie mohou také nastat epilepsie. Kromě toho se projevují příznaky poruchy řeči, autonomní poruchy. Pokud jsou postiženy spodní části kmenů, můžete pozorovat poruchu vědomí; pacient může změnit místo „ve dne i v noci“; pozornost je narušena, paměť je částečně ztracena. S podrážděním ústředních oddělení, v oblasti hlíz šedých a dalších částí hypotalamu je vidět i mnoho dysfunkcí, psychopatologické poruchy.

Léčba předepsaná pro detekci příznaků mozkové dysfunkce hlavy může být předepsána až po zjištění příčin tohoto onemocnění. Bude nutné provést další instrumentální diagnostiku a identifikovat základní onemocnění. Kromě toho lékaři široce používají neuropsychologickou diagnostiku a používají ji ke stanovení poruch řeči. Pro odstranění porušení použijte metodu psychologické korekce - neuro korekci a další metody.

Konečně

Jakékoli poruchy spojené s mozkem jsou vždy vážné a život ohrožující dost. Proto, když se objeví tyto nebo jiné příznaky, musíte problém vyřešit se vší odpovědností a okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení za účelem získání kvalifikované rady a pomoci. V současné době existuje dostatek metod pro včasné rozpoznání nemoci a přijetí opatření pro řádnou léčbu. A to už je jakousi zárukou rychlého zotavení..

Porucha mozku u dospělých a dětí

Porucha mozku u dospělých a dětí

Minimální mozková dysfunkce u dětí

Léčba MMD zahrnuje pedagogické a psychoterapeutické korekční metody, farmakologické látky a fyzioterapii. Zpravidla se používá kombinovaný přístup - pro dítě je připraven individuální program s přihlédnutím k etiologii a charakteristice kliniky. Metody pedagogiky a psychoterapie se používají k nápravě mentální retardace, sociálního a pedagogického zanedbávání a také k přizpůsobení dítěte v týmu. Důležitou roli při léčbě minimální mozkové dysfunkce u dětí hraje psychologická mikroklima v rodině - tzv. „Pozitivní komunikační model“. Zahrnuje to zaměření na úspěchy dítěte a jeho povzbuzení, vyhýbání se častému opakování slov „ne“ a „nemožný“, měkký, klidný a zdrženlivý způsob konverzace. Používání počítače a sledování televize je omezeno na 30–60 minut denně. V oblasti zábavy mají prioritu ty druhy her a činností, které vyžadují pozornost a soustředění: návrháři, hádanky, čtení, kreslení.

Farmakologická léčiva jsou předepisována pro zmírnění individuálních symptomů. V závislosti na klinických projevech lze použít prášky na spaní (benzodiazepiny - nitrazepam, deriváty chlóru), sedativa (benzodiazepiny - diazepam), stimulanty (methylfenidát), trankvilizéry (thioridazin), antidepresiva (tricyklická antidepresiva - amitriptylin). Fyzioterapie s minimální dysfunkcí mozku u dětí je zaměřena na zlepšení fungování centrálního a periferního nervového systému a maximalizaci obnovení jejich funkcí. Nejčastěji používaná masáž, hydrokinezoterapie, cvičení. Postupně se zavádějí sportovní disciplíny, které vyžadují koordinaci pohybů a obratnosti: plavání, běh, lyžování a cyklistika.

Predikce a prevence minimální mozkové dysfunkce u dětí

Prognóza pro děti s MMD je obecně příznivá. Ve 30–50% případů je pozorováno „přerůstání“ nemoci - v dospívání a dospělosti všechny příznaky zcela vymizí. U některých pacientů však určité projevy přetrvávají po celý život. Během léčby se zřídka vyskytují duševní poruchy. Lidé s MMD se vyznačují netrpělivostí, nedbalostí, neadekvátní sociální adaptací, problémy při formování plnohodnotné rodiny a získávání odborných dovedností.

Nespecifická prevence minimální mozkové dysfunkce u dětí znamená vyloučení všech potenciálních etiologických faktorů. Preventivní opatření zahrnují racionální výživu matky, odmítnutí špatných návyků, pravidelné návštěvy prenatálních klinik s cílem sledovat těhotenství a léčit doprovodné patologie, kompletní vyšetření k výběru nejvhodnějšího způsobu porodu.

Termín „minimální mozková dysfunkce v moderní medicíně“ se objevil až v polovině minulého století. Tento syndrom se projevuje jako dysregulace různých úrovní centrálního nervového systému. Takové poruchy vedou ke změnám emočního a autonomního systému. Syndrom může být diagnostikován u dospělých, ale ve velké většině případů je pozorován u dětí.

To je zajímavé! Podle některých zpráv je počet dětí s minimální mozkovou dysfunkcí 2% a další - 21%. Takový rozpor naznačuje, že neexistuje žádný jasný klinický charakter tohoto syndromu..

Podle názorů neurologů 21. století termín „minimální mozková dysfunkce“ neexistuje a v MKN-10 odpovídá skupině poruch zvaných „poruchy hyperkinetického chování“ pod kódem F90.

Lékaři a pacienti však stále spíše pracují na starém konceptu.

Léčba minimálních dysfunkcí mozku u dětí: Instenonův terapeutický potenciál

Minimální mozkové dysfunkce (MMD) u dětí jsou nejčastější formou neuropsychiatrických poruch v dětství. Podle domácích a zahraničních studií dosahuje incidence MMD u dětí předškolního a školního věku 5–20%.

V současné době je MMD považována za důsledky časného lokálního poškození mozku, které se projevuje věkem související nezralosti jednotlivých vyšších mentálních funkcí a jejich disharmonického vývoje

U MMD dochází ke zpoždění v rozvoji funkčních systémů mozku, které poskytují takové komplexní integrační funkce, jako je řeč, pozornost, paměť, vnímání a další formy vyšší duševní aktivity. Pokud jde o celkový intelektuální vývoj, děti s MMD jsou na normální úrovni, ale zároveň se setkávají se značnými obtížemi ve vzdělávání a sociální adaptaci

Kvůli fokální lézi, nedostatečnému rozvoji nebo dysfunkci určitých částí mozkové kůry se MMD u dětí projevuje ve formě narušeného vývoje motoriky a řeči, formování psacích schopností * (dysgrafie), čtení (dyslexie), počítání (dyscalculia). Nejobvyklejší variantou MMD je patrně porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Termín „minimální mozková dysfunkce“ se rozšířil v 60. letech 20. století, kdy se začal používat ve vztahu ke skupině různých etiologických a patogenezních stavů, doprovázených poruchami chování a poruchami učení, které nebyly spojeny s obecným zpožděním intelektuálního vývoje. Použití neuropsychologických metod ve studiu poruch chování, kognitivních poruch a řeči pozorovaných u dětí s MMD umožnilo stanovit jednoznačný vztah mezi povahou poruch a lokalizací fokálních lézí CNS.

Velký význam mají studie, ve kterých byla potvrzena role mechanismů dědičnosti při výskytu MMD

Vzhledem k rozmanitosti klinických projevů, heterogenitě faktorů, které jsou základem etiologie a patogeneze MMD, byla pro poslední revizi Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10, doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO, 1994), diagnostická kritéria vyvinuta pro řadu stavů, které byly dříve zvažovány v rámci MMD (tabulka 1). S vědeckou studií MMD je tedy tendence k jejich diferenciaci na oddělené formy stále jasněji sledována. Je však třeba poznamenat, že v klinické praxi je často nutné u dětí pozorovat kombinaci symptomů, které se netýkají jednoho, ale několika diagnostických rubrik pro MMD podle klasifikace ICD-10..

Dynamika minimálních mozkových dysfunkcí související s věkem

Studie historie ukazuje, že v raném věku vykazuje mnoho dětí s MMD syndrom hyper excitability. Projevy nadměrné vzrušení se vyskytují častěji v prvních měsících života, ve 20% případů jsou vyčleněny později (starší než 6–8 měsíců). Navzdory správnému režimu a péči, dostatečnému množství jídla jsou děti neklidné, mají nepřiměřený křik. Je doprovázena nadměrnou motorickou aktivitou, autonomními reakcemi ve formě zarudnutí nebo mramorování kůže, acrocyanózou, zvýšeným pocením, tachykardií, rychlým dýcháním. Během výkřiku lze pozorovat zvýšení svalového tónu, třes brady, paží, klonů nohou a nohou, spontánní reflex Moreaua. Charakteristické jsou také poruchy spánku (potíže s prodlouženým usínáním, časté spontánní probuzení, časné probuzení, chvění), potíže s krmením a gastrointestinální poruchy. Děti při krmení berou prsa špatně, neklid. Spolu se zhoršeným sáním existuje predispozice k regurgitaci a za přítomnosti funkčního neurogenního pylorospasmu - zvracení. Tendence k uvolňování stolice je spojena se zvýšenou vzrušivostí střevní stěny, což vede k úsilí.

Diagnóza mozkové dysfunkce u lékaře ve většině případů děsí pacienta.

Lékařský termín „dysfunkce“ je porucha funkce v lidském těle. V tomto konkrétním případě to naznačuje problémy s mozkovou kmenovou tkání.

Toto je anatomické místo, které řídí téměř všechny životní procesy v těle. Kufr reguluje tlukot srdce, tělesnou teplotu, dýchací aparát, zpracování potravinových prvků atd..

Etiologie

Důvody rozvoje příznaků diencephalického syndromu mohou být velké množství.

Faktory, které negativně ovlivňují činnost hypofýzy a hypotalamu:

 • uzavřené poranění hlavy,
 • cévní onemocnění, u nichž se snižuje průtok krve a vyvíjí se hypoxie mozku,
 • degenerativní procesy v krční páteři,
 • stresové a konfliktní situace, psychologické trauma, šok, nadměrné psychoemocionální přetížení,
 • novotvary v mozku - gliom, meningiom, kraniofaryngiom,
 • chronická intoxikace alkoholem, drogami, nikotinem,
 • pracovní rizika - kontaminace plyny, prach, chemikálie, toxiny, těkavé sloučeniny,
 • vliv složek škodlivých pro životní prostředí,
 • prodloužené hladovění kyslíkem, jako při udušení nebo utonutí,
 • infekce z chronických ložisek - kaz, zánět mandlí, sinusitida,
 • virové a bakteriální infekce - chřipka, malárie,
 • těhotenství,
 • hormonální nerovnováha,
 • velká ztráta krve,
 • chronická somatická onemocnění - hypertenze, peptický vřed, bronchiální astma,
 • porodní trauma u dětí, nitroděložní hypoxie a fetální podvýživa, patologie druhé poloviny těhotenství, FPI.

Hlavním faktorem patogenity v syndromu je zvýšená vaskulární permeabilita. Poskytuje pronikání mikrobů do jejich mozkové tkáně a jejich toxinů cirkulujících v krvi. U pacientů se vyvinula meningoencefalitida nebo cystická arachnoiditida. Důsledkem zranění a infekcí je často kapka mozku, která vymačkává hypotalamus ze všech stran. Kromě organického poškození hypotalamické oblasti novotvarem nebo zánětem je možná porucha funkčních orgánů v důsledku endokrinopatií nebo mentálního traumatu..

Magnetoterapie jako optimální léčebná metoda

Nízkofrekvenční pulzní magnetická terapie Biomag je optimální metoda, která kombinuje několik účinků:

 • farmakoterapeutický efekt - zlepšená mikrocirkulace okysličené krve a živin v centrální nervové soustavě;
 • účinek léčby fyzioterapií - korekce svalového tonusu, zrychlené zotavení.

Dobré účinky magnetoterapie jsou dokumentovány i za těžkých podmínek, zhoršená pohyblivost u dětí. Doporučuje se aplikovat na celou oblast páteře a hlavy (spodní části páteře → týlní oblast → oblast hlavy). V případě motorických poruch je vhodné přidat účinek na postiženou oblast. Magnetoterapie je vhodná denní a dlouhodobá léčba jako součást komplexní péče..

U dospělých, kteří měli cévní mozkovou příhodu (po léčbě akutního stadia zaměřeného na udržení životních funkcí, decongestantu, trombolytické terapie, normalizace krevního tlaku), je magnetoterapie indikována v počátečních fázích rehabilitace.

Použitím nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag se dosáhne přímé stimulace neuronů a rozšíření cév prekapilárií a kapilár v poškozených tkáních CNS. To vede k významnému zlepšení mikrocirkulace, přísunu kyslíku a živin do mozku a dekongestantnímu účinku. Obecně se metabolické procesy zlepšují, stimuluje se normální funkce nervových buněk a zlepšuje se další cílená fyzická rehabilitace..

Jaké jsou dysfunkce

Hmotnost mozku je relativně malá, jeho hmotnost u dospělého pacienta je průměrně jeden a půl kilogramu, mozek však aktivně řídí téměř všechny procesy, které zajišťují životně důležitou činnost lidského těla. Současně i sebemenší porušení v něm mohou vážně ovlivnit intelektuální vývoj dítěte, jeho emoční vnímání, chování. Téměř dvacet procent dětí je v současné době diagnostikováno s minimální mozkovou dysfunkcí. Mozková dysfunkce je příčinou neuropsychické povahy projevu. Přesněji to vyplývá z toho, že centrální nervový systém je slabě ovlivněn a je způsoben různými faktory a může se v průběhu času měnit. Jasnější obrázek se nakreslí, když je čas, aby dítě chodilo do školy. Faktory jsou v podstatě následující:

 • Těžké těhotenství.
 • V důsledku obtížného porodu.
 • Různé infekce.
 • Vystavení se ženskému tělu po dlouhou dobu toxických látek;
 • V dětství byl nedostatek péče.

Kromě výše uvedených důvodů může být dysfunkce mozku důsledkem traumatického poranění mozku, které pacient dostal při pádu nebo nehodě, šoku a infekčním onemocněním..

Ovlivněny jsou různé části mozku a v závislosti na tom, která část se vytvořila léze nebo deformace, se rozlišují typy patologií. Mohou to být poruchy mozku, jeho:

 • diencephalic struktury. Odpovědný za regulaci spánku, metabolických procesů, chuti k jídlu, termoregulace;
 • stonkové struktury. Říká se, že jsou zodpovědní za normální udržování základních procesů vitální činnosti pacienta - svalový tón, dýchání, chuť k jídlu;
 • střední struktury. Hrají také velkou roli v základních životních procesech a vykonávají kontrolu nad emočním stavem pacienta, autonomními funkcemi nervového systému.
 • minimální mozková dysfunkce. Výsledkem je časté bolesti hlavy, hyperaktivita dětí a zvyšuje se nervozita. Pacienti si stěžují na nedostatek paměti a únavu. Můžete také pozorovat inhibici vývoje, ztrátu pozornosti, narušený motor a řeč.
 • žilní dysfunkce. Zpravidla to způsobuje, že pacient má zvýšenou únavu a bolesti hlavy.

Nyní o těchto funkčních různých mozkových poruchách podrobněji.

Podráždění kůry a diencephalic struktur mozku

Podráždění je charakterizováno podrážděním mozku. V závislosti na místě léze se projevují charakteristické příznaky patologie. Takové podráždění ve většině případů není samostatným onemocněním, ale působí jako příznak jakéhokoli onemocnění. Mohou to být nádory (maligní, benigní), infekce, metabolické poruchy, krevní oběh. Jejich eliminace se provádí současně s léčbou základního onemocnění.

Projev nemoci lze zjistit encefalografií. To však nestačí k provedení účinného ošetření. Je nutné určit důvod, pro který jsou použity:

 • počítačová tomografie, MRI;
 • angiografie a další instrumentální metody.

Podráždění se zpravidla projevuje ve dvou odděleních - jedná se o subkortex a kůru mozkových hemisfér. Prvním je oddělení diencephalických struktur. Medián je představován: limbickým systémem, corpus callosum, průhledným septem, stěnami třetí komory; stonek - úseky kůry čelního a spánkového laloku; kufr, diencephalon.

K otázce léčby

Výběr léčebného režimu provádí lékař s přihlédnutím k vizuálnímu vyšetření, anamnéze nemoci a životu pacienta (pro dítě, průběhu těhotenství u matky a povaze porodu), výsledky instrumentálních výzkumných metod, často předepsaných.

Kromě toho je pro lékaře důležitá neuropsychologická diagnóza (zejména pokud existují poruchy řeči). Vybrané léčebné metody jsou svou povahou individuální a zahrnují neuropsychologické a pedagogické směry.

Pokud počáteční fáze léčby nepřinesla pozitivní výsledek, předepisují se léky, z nichž hlavní jsou trankvilizéry, psychostimulanty, nootropika. Dobře prokázané v léčbě amfitaminů (Ritalin, amitriptylin).

Léčba dětí by měla být prováděna na pozadí plného boje proti této chorobě v rodině. Jsou to režimové momenty, pobyt na čerstvém vzduchu, komunikace, rozvojové aktivity, zajímavý a informativní volný čas. V případě současných potíží může lékař předepsat symptomatickou léčbu. Je však možné, že tyto příznaky zmizí při léčbě základní příčiny..

Diagnózu „dysfunkce středních struktur“ lze nazvat aktuální, protože jasně obsahuje označení místa patologické změny v mozku. Je možné slyšet takový názor, že neodráží klinický obraz nemoci, protože povaha mozku je každý den známa stále hlouběji. A taková diagnóza, jako například „minimální mozková dysfunkce“, stejně jako „subkortikální dysfunkce“, chybí vůbec v desáté mezinárodní klasifikaci nemocí. Čas ukáže, ale dnes pro neurology tento koncept odráží příčinu určitých klinických projevů a dává právo předepsat vhodnou léčbu.

Dysfunkce regulačních systémů mozku

U MKN taková diagnóza neexistuje, proto je nutné další vyjasnění. Existuje mnoho regulačních systémů, patologie těchto systémů nejsou o nic méně. K určení přesné diagnózy je nutný další výzkum. Do této kategorie lze připsat mnoho patologií, zejména cévní demenci, Alzheimerovu chorobu, Pickovu chorobu a další.

Příznaky závisí na tom, který systém a která oblast je poškozena. Například při poškození zadní oblasti se objevují záchvaty, které jsou doprovázeny hyperkinézou. Podobné pocity pokrývají další části těla..

Při poškození inverzního těla dochází ke křečím. Začínají na jedné straně těla, obcházejí celé tělo, dochází ke ztrátě vědomí.

Pokud je operační zóna poškozena, vyvíjí se konstantní nekontrolované pohyby polykání. Poškození centrálního gyru vede k rozvoji epilepsie. Nejprve trpí svaly obličeje, objevují se halucinace. Poškození spánkového laloku - zejména halucinace čichové přírody, jakož i vizuální poruchy. Pokud nejsou zjištěny žádné příznaky místního poškození, je diagnostikováno difúzní poškození regulačních struktur..

Porucha hypotalamických struktur mozku

Hypotalamus je hlavním prvkem, který zajišťuje regulaci základních struktur těla. Je plně zodpovědný za kontrolu autonomních, endokrinních a trofických poruch v těle. Strukturálně se rozlišuje několik oddělení, z nichž každá plní přísně definovanou funkci. Hlavní spojení je zaznamenáno mezi hypotalamem a hypofýzou. Toto spojení se provádí endokrinním systémem a reflexními oblouky. Dochází k postupné akumulaci hormonů. Tento proces se nazývá neurokrinie. Proto se při jakémkoli poškození vyvíjí nerovnováha a narušuje se funkční stav. V tomto případě se změní intenzita kapilárního přísunu krve. Může dojít k vaskularizaci, při které se zvyšuje krevní oběh, výrazně se zvyšuje propustnost krevních cév. Tím je zajištěn intenzivní pohyb látek podle zákonů difúze.

Hypotalamus má úzké bilaterální spojení s mozkovou kůrou, subkortikálními a kmenovými strukturami. Díky této stránce je homeostáza úspěšně udržována - stálost vnějšího a vnitřního prostředí. Poskytuje také přizpůsobení měnícím se podmínkám. Hypotalamus v tom hraje zásadní roli. Porušení normální aktivity hypotalamu může být způsobeno bakteriální a virovou infekcí, intoxikací, traumatickým poraněním mozku. Dojde-li k prudké změně tlaku nebo k posunu hladiny tekutiny, může dojít k poškození komory, jádra hypotalamu. Podobná zranění se vyvíjejí na pozadí rakoviny.

Kromě anatomických zranění mohou být příčinou dysfunkce také duševní poruchy, endokrinní patologie a snížená imunita. Dlouhodobé mentální trauma, stálý účinek stresových faktorů na tělo, tedy může vést k narušení funkcí hypotalamu. V takovém případě může dojít k poškození okamžitě po vystavení negativním faktorům nebo po určité době po této expozici. Symptomy se vyznačují vysokým stupněm polymorfismu. Je to kvůli rozmanitosti funkcí, které jsou regulovány celým oddělením mozku. Může se objevit zvýšená ospalost nebo prodloužená nespavost, rychlý srdeční rytmus, potíže s dýcháním. Projevy lze mezi sebou kombinovat různými způsoby, což určuje specifickou povahu klinických projevů..

Rozvíjí se různé neuroendokrinní neurodystrofické poruchy. Kůže a svaly jsou poškozené. Etiologická léčba zaměřená na odstranění příčiny patologie. Používají se konzervativní i radikální ošetření. Pokud je příčinou nádor, je chirurgicky odstraněn. U výrazné bakteriální infekce se používá antibiotická terapie, u virové infekce - antivirové terapie. Cílem etiologické terapie je také eliminovat účinky různých zranění a obnovit poškozené oblasti..

Patogenetický - normalizovat tón. Doporučuje se použití antispasmodik, blokátorů ganglionů. Aplikovaná vitaminová terapie, léčba antidepresivy, trankvilizéry. Techniky psychoterapie mají pozitivní účinek..

Žilní poruchy

Objevují se jako důsledek oběhového selhání při srdečním selhání v důsledku tlaku vyvíjeného na žíly rostoucím neoplaziem nebo v případě zranění hlavy v důsledku zranění a při porodu..

Příznaky tohoto druhu porušení mohou být příznaky jako:

 • vzhled namodralého odstínu kůže obličeje;
 • vytváření otoků v oblasti lokalizace měkkých tkání obličeje;
 • výskyt mdloby a mdloby;
 • migrény, které mají pulzující charakter a objevují se v důsledku tlakových rázů spojených se změnami povětrnostních podmínek;
 • zvýšený výskyt ztmavnutí očí;
 • migrény, které jsou matné povahy a vyskytují se ráno;
 • naléhá na nevolnost a zvracení;
 • minimální aktivita v první polovině dne.

MMD a další typy mozkových dysfunkcí

Ve srovnání se zbytkem těla je hmotnost mozku malá, jeho průměrná hmotnost u dospělého je do 1,5 kg. To mu však nebrání ovládat většinu procesů, které jsou odpovědné za životaschopnost těla.

Přes svůj význam je mozek velmi zranitelný. I malá porušení během porodu mohou velmi ovlivnit vývoj dítěte, jeho vizi světa, emoční stav

V současné době je diagnostikováno s minimální mozkovou dysfunkcí (MMD) přibližně 25% dětských pacientů. Porušení se projevuje v neurologických i psychologických oborech.

Nejvýraznější příznaky se projevují ve školním věku, kdy dítě chodí do školy. Výsledkem jsou časté bolesti hlavy, nadměrná pohyblivost a hyperaktivita u dětí, vysoká nervozita. Většina dětí mluví o špatné paměti a únavě. Často existují vývojové problémy, špatná koncentrace, motorické dovednosti a řeč.

 • obtížné narození;
 • těhotenství bylo obtížné;
 • infekční choroby;
 • prodloužené působení toxinů na ženské tělo;
 • nesprávná péče o dítě v kojeneckém věku.

Porušení může být také způsobeno traumatickým zraněním mozku, které bylo způsobeno ranou, nehodou, modřinami, nemocemi..

U dospělých mohou být různé části mozku negativně ovlivněny. Mozkovou dysfunkci lze detekovat u:

 • diencefální struktury - řídí metabolické procesy, spánek člověka, teplotu, chuť k jídlu;
 • kmenové tkáně - jsou odpovědné za regulaci hlavních procesů podpory lidského života, chuti k jídlu, tónu svalových vláken a dýchání;
 • střední struktury - účastnit se životních procesů, ovládat emoční pozadí těla, autonomní procesy NS;
 • žilní - nejzřetelnějšími příznaky jsou těžká únava a bolesti hlavy.

Dysfunkce kostní dřeně

Znamená to různá porušení funkčního stavu mozku. Nejčastěji se projevuje ve formě aplastické anémie, ale existují i ​​jiné typy funkčních poruch. Často se geneticky určuje nebo se vyskytuje na pozadí autoimunitních onemocnění, což je porušení produkce cytokinů. Může to být důsledek těžké otravy různými jedy, chemikáliemi a vyvíjí se také na pozadí mnoha infekčních chorob, dysfunkce jater a ledvin. Vyvíjí se jako výsledek krevní transfúze, transplantace orgánů, chemoterapie a imunosupresivních léků používaných po transplantaci.

Kostní dřeň je obvykle zodpovědná za syntézu kmenových struktur, které se následně diferencují na různé typologické struktury, které vykonávají své přísně definované funkce. Většinou se diferencují na červené krvinky, krevní destičky, bílé krvinky, z nichž každá plní v těle přesně definované funkce. Ale v rozporu s normálním funkčním stavem kostní dřeně je tento proces přerušen. Projevuje se hypo- nebo acellularitou kostní dřeně, při které se rozvíjí anémie, trombocytopenie a neutropenie. Často dochází k potlačení erytropoézy, možná i k rozvoji nádorů a fibrózy. To má za následek vážné poruchy oběhu, závažné onemocnění krve.

V tomto případě je hlavní patologie nejčastěji charakterizována jako aplastická anémie. V tomto stavu kostní dřeň neprodukuje dostatek krvinek. Srážlivost a další vlastnosti krve, ochranné funkce jsou významně sníženy. V důsledku snížení počtu bílých krvinek dochází k narušení imunitního systému a schopnost těla odolávat infekcím klesá. Tělo přijímá nedostatečný kyslík. Hypoxie se vyvíjí, hyperkapnie se postupně vyvíjí. To jen zhoršuje patologii..

Prognóza je nepříznivá. Obnovení kostní dřeně je velmi vzácné, ale pokud k tomu dojde, vyvinou se opakované infekce, které ohrožují život, další patologie. Pokud se kostní dřeň nedokáže zotavit, je nutná transplantace. Další léčby zahrnují krevní transfuze a antibiotika..

S formou dysfunkce, jako je erytrémie, se v krvi vyvíjí příliš mnoho červených krvinek. V důsledku toho se krev stává silnější, což výrazně zvyšuje riziko trombózy. V souladu s tím se zvyšuje pravděpodobnost srdečních záchvatů a mrtvice. Někdy se musíte uchýlit k týdennímu odstranění přebytečné krve z krevních cév, které pokračuje, dokud není množství červených krvinek v krvi normalizováno. Erythremia je normou pouze pro lidi žijící ve vysokých nadmořských výškách kvůli potřebě kompenzovat nedostatek kyslíku ve vzduchu. S patologií se tento stav vyskytuje na pozadí chronických plicních a srdečních chorob. Patologie kostní dřeně je indikována rudou tváří, očima krve, s nadměrným zvětšením krevních cév, bolestmi hlavy, tinnitem, rozmazaným viděním.

Dalším narušením funkce kostní dřeně je myelofibróza, při které je kostní dřeň nahrazena jizvou. Současně se vyvíjí anémie a krvácení, protože červený mozek neprodukuje dostatečný počet červených krvinek a krevních destiček. To vede k rozvoji zvýšené únavy a slabosti. Přesná příčina patologie nebyla dosud identifikována. Krevní transfuze a léky se používají ke kontrole příznaků..

Myelodysplasie je také považována za dysfunkci míchy a kostní dřeně. Tento stav lze charakterizovat jako nedostatečný vývoj mozku, je vrozená patologie. Nejčastěji pozorované u starších osob. K léčbě se používá krevní transfúze a chemoterapie. U mladých pacientů se používá transplantace kostní dřeně..

Další formou dysfunkce mozku je krvácení, které se vyskytuje převážně po chemoterapii. To vede ke změně počtu krevních destiček a je známo, že jsou odpovědné za normální koagulaci krve a zastavují krvácení

Během chemoterapie je důležité neustále sledovat kvantitativní ukazatele krevních destiček (její prudký pokles je spojen s vývojem krvácení). U kritického počtu destiček je nutná urgentní krevní transfuze

Závěr

Pokud osoba vstoupí na oddělení s poraněním hlavy, při kterém dochází k narušení nebo ztrátě vědomí, jakož i selhání dýchání a krevního oběhu, pak tento stav pravděpodobně naznačuje poškození mozkových struktur.

Pokud osoba hledá pomoc se symptomy poruchy vědomí, křečovými útoky, ale s nepřítomností poranění hlavy, pak to také znamená narušení činnosti mozkových struktur. V tomto případě se nejprve provede diagnostika EEG, která vám umožní vidět známky podráždění mozkových kmenů (vzrušení)..

Hlavním úkolem lékaře je přesně zjistit příčinu patologického vzrušení. V tomto případě je pacient odeslán na MRI nebo CT sken, který odhalí možnou kompresivní mozkovou strukturu, nádor. Tato patologie je běžná a představuje vážné nebezpečí a nejčastěji vyžaduje chirurgický zákrok..

Příznaky dysfunkce středních struktur mozku

Dysfunkce středních struktur mozku může vést k poruchám lidského nervového systému. Lékaři tvrdí, že tato patologie je poněkud nebezpečným porušením. Obecně termín „dysfunkce“ znamená narušení správného procesu.

Jakákoli porušení, i ta nejmenší, způsobují závažné odchylky. Může to být netypické chování, nesprávné emoční vnímání nebo mentální postižení..

Mozkové funkce

Kmen je vzdělání zodpovědné za životně důležité funkce a zdraví těla. Nachází se v lidském mozku. Mezi nejdůležitější tělesné systémy, za které je tato struktura zodpovědná, patří:

 • kardiovaskulární.
 • respirační.
 • výměna tepla.
 • zažívací.

Často se však vyskytují případy, kdy se člověk zraní a poškodí zdraví. V tomto případě může trpět mozek nebo zadní část mozku, díky čemuž přestává normálně a správně fungovat. K tomu obvykle dochází v důsledku nehody, kdy došlo ke zranění nebo ke vzniku modřin, které vedly ke otřesu. K dnešnímu dni dochází v procesu obtížného porodu k častým úrazům..

Abnormality mozku budou klinicky výrazné nebo mohou být diagnostikovány speciálními testy.

Diagnostika

Když má terapeut pouze první podezření, že osoba má poruchu v centrálním systému, okamžitě ho pošle neurologovi, který by měl:

 • najít možné změny ve fungování mozku nebo míchy.
 • identifikovat léze nebo odchylky v jiných částech nervového systému.
 • diagnostikovat.
 • označte léčbu.

Na základě závěru neurologa bude stanoveno, jaký druh dysfunkce je u člověka přítomen, a metody předepsané léčby budou vybrány pro nejrychlejší zotavení.

Druhy dysfunkce

V mozku je několik typů patologií. Rozdělení do skupin bude záviset na tom, které oddělení vytvořilo dysfunkci nebo narušení práce jako celku. Mezi nimi:

 1. Diencephalic. Tato struktura je zodpovědná za spánek člověka a také za chuť k jídlu. Díky tomu je udržována normální teplota lidského těla a nedochází k narušení metabolických procesů..
 2. Zastavit Tato struktura pomáhá regulovat základní procesy života, jako je dýchání, tón a chuť k jídlu..
 3. Střední lidé pomáhají vegetativním procesům v nervové soustavě a jsou také zodpovědní za emoční stav člověka.

Normální práce všech těchto oddělení zajišťuje, že člověk je zdravý a v normálním psychoemocionálním stavu. Pokud ale někde existuje porucha, musíte naléhavě kontaktovat neurologa, aby provedl diagnózu a předepsal léčbu.

Diencephalic dysfunkce

Nejprve se to odráží v prostředních částech mozku, nebo spíše na ně začíná působit. Při pozorování takové poruchy u lidí existují:

 • snížená citlivost v těle.
 • snížení prahu bolesti, stejně jako rozvoj thalamické bolesti.
 • úmyslný třes.
 • rychlá a nepřiměřená změna slz pro smích a naopak.
 • endokrinní poruchy.

Tato dysfunkce je považována za jedno z nejčastějších nemocí, mezi které je neurologie charakteristická. Obvykle nejvýznamnějším představitelem je vegetovaskulární dystonie. Toto onemocnění se vyskytuje u jedné třetiny populace, zejména u žen.

Léčí dysfunkci různými léky a radioterapií. Pro terapeutické účely lze někdy použít speciální dietu..

Kmenová dysfunkce

Dysfunkce mozkových kmenových struktur je jednou z nejnebezpečnějších patologií pro lidský život a zdraví. Protože kmen je zodpovědný za nejdůležitější systémy v těle, jako jsou kardiovaskulární a respirační, může se vývoj patologií v těchto centrech projevit následovně:

 • hlasové šňůry ztrácejí své funkce a oslabují se.
 • potíže s polykáním.
 • poruchy řečového aparátu. Současně se rozvíjí potíže s vnímáním řeči, jakož i porušení schopnosti psát a číst.

Dysfunkce struktur mozkových kmenů je diagnostikována následujícími způsoby:

 1. Počítačová tomografie umožňuje plně prozkoumat postižené oblasti. Je založen na rentgenovém záření. Po ukončení studie obdrží lékař snímky vysoké kvality, které mohou určit stav mozku a jeho struktury. CT pomáhá nejen najít zaměření samotné patologie, ale také zjistit možnou příčinu vzhledu.
 2. Elektroencefalografie může sledovat stav mozku jako celku i jeho správné fungování..

Příznaky této dysfunkce mají reverzibilní poruchy a jsou odstraněny při několika návštěvách specialisty. To se děje v důsledku obnovení mozkových funkcí, jejichž aktivní aktivita se vrací po normalizaci krevního oběhu..

Dysfunkce středních struktur mozku

Práce tohoto oddělení je zaměřena na správné fungování autonomního nervového systému v lidském těle. Dysfunkce středních struktur mozku je charakterizována poruchou nočního spánku a psychoemotivním stavem člověka. Obvykle k tomu dochází v důsledku různých zranění, ke kterým dochází v důsledku pádu, šoku nebo během rehabilitace po nich.

Příznaky dysfunkce nespecifických středních struktur jsou charakterizovány následujícími fakty:

 • snížení citlivosti (pozorováno na obličeji nebo těle).
 • snížená citlivost na bolest.
 • rychle se měnící pláč nebo smích.
 • rychlá puberta.
 • endokrinní poruchy.

Při diagnostice dysfunkcí středních struktur mozku a předepsané léčby musí neurolog vzít v úvahu rysy vědomého a nevědomého chování a lidského zdraví, aby terapie byla co nejúčinnější.

Minimální mozková dysfunkce u dětí

Dítě může mít také dysfunkci mozku. Nejčastěji se projevuje jako minimální mozková dysfunkce. Jedná se o velmi běžnou patologii, u které může být diagnostikováno každých 5 dětí. Důvody, proč se mozková dysfunkce u dětí začíná rozvíjet, jsou následující:

 • obtížné těhotenství.
 • obtížný a dlouhý pracovní proces.
 • vystavení dítěte škodlivým a toxickým látkám.
 • infekční choroby.

Příznaky dysfunkce středních struktur mozku u dětí jsou celkem nápadné a projevují se takto:

 • silné bolesti hlavy, které jsou systematické.
 • je pozorována nadměrná aktivita a také hypercitlivost.
 • existuje neustálá nervozita a podrážděnost.
 • motorické a řečové funkce jsou znatelně narušeny a zpomaleny.
 • zpomalení ve vývoji.
 • zhoršená pozornost a paměť.
 • únava a únava.

Když se toto onemocnění začne rozvíjet, příznaky se podle toho stávají výraznějšími a vypadají mnohem intenzivněji. Takové porušení může vyvolat další, závažnější důsledky. Například epilepsie nebo nebezpečné nervové poruchy.

Zahraniční lékaři praktikují takovou léčbu, jako je neustálé sledování dítěte osteopatickým lékařem. Musí neustále sledovat stav dítěte a sledovat, zda v jeho stavu nedošlo ke změnám nebo zhoršení jeho stavu. Pokud jsou v počátečních stádiích detekovány dysfunkce středních mozkových struktur, můžete situaci snadno napravit a vyléčit nemoc bez následných škodlivých a negativních důsledků.

Závěr

Lékaři mohou diagnostikovat poškození mozku nebo jeho jednotlivých struktur u osoby, která byla přijata do nemocnice se zraněním hlavy způsobeným nehodou, modřinami nebo šokem, pokud omdlí nebo omdlí, nebo pokud pacient zadusil nebo je narušen oběh.

Když se pacient obrátí na lékařské zařízení o pomoc, zatímco má příznaky zhoršeného vědomí nebo křečových útoků, znamená to, že osoba má poruchu v činnosti mozkových struktur a oddělení. Pro správnou diagnostiku je nejlepší obrátit se na EEG. Vidí a pozná první známky vzrušení mozkových kmenů..

Lékař musí správně stanovit diagnózu a příčinu patologie. Pro úplnost neurolog nasměruje pacienta na podrobné vyšetření, které zahrnuje MRI a CT. Po obdržení všech výsledků testu bude odborník schopen předepsat nezbytnou léčbu a poté sledovat výsledky léčby.