Hlavní

Skleróza

Varolievský mozkový most

1. Formace v prenatálním vývoji. 2. Funkční vlastnosti

Mozkový kmen je útvar, který prodlužuje míchu. Nachází se Varolievův most, který se nachází uprostřed středního mozku a podlouhlý.

Ve formě představuje válec a anatomie naznačuje přítomnost kraniálních nervů, tepen, sestupných cest, retikulární formace a dalších částí mozku.

Po střední čáře vede bazilický sulcus: v něm je umístěna hlavní mozková tepna. Na stranách brázdy jsou pyramidální vyvýšeniny, které jsou tvořeny podélnými hřebeny pyramidálních vláken. Průřezy ukazují, že na buněčné úrovni je struktura této části bílá hmota se šedými jádry.

V postranních částech jsou jádra horní olivy - na hranici přední (základny) a zadní (pneumatiky). Mezi těmito částmi prochází pás, který je množstvím vláken. Toto je lichoběžníkové tělo, které tvoří sluchové vedení.

Jádra retikulární formace jsou v můstku znázorněna v množství 6 kusů. Dvě třetiny formace je obsazeno obřím buněčným jádrem; její rozšířené procesy se táhnou až ke kůře hemisfér a ke spodním částem míchy. Její vlákna spolu s vlákny kaudálních a ústních jader tvoří cesty. Vlákna jádra pneumatiky, boční a paramediální sahají do mozečku.

V přední části je většinou zastoupena bílá hmota cest, které jsou také součástí středního mozku.

Zde jsou jádra šedé hmoty, stejně jako aferentní kortikosteroidy a pyramidální kortikospinální cesty, které v nich končí..

Podmíněná hranice, která vymezuje most a prostřední nohu mozečku, je oblast, kde trigeminální nerv odchází s kořeny.

Medulla oblongata přechází na základnu mostu. Zde jsou jádra trigeminální, obličejové, únosové, sluchové nervy, retikulární formace. Ve spodní části, poblíž středové čáry, se nachází jádro abducentního nervu. V laterální zadní oblasti - jádro sluchového nervu.

Formace v prenatálním vývoji

Oddělení v zárodku je vytvořeno z mozkového měchýře ve tvaru diamantu. Rhomboidní mozek - ve fázi separace bublin - je rozdělen na další mozek (z něj se pak vyvinou obdélníkový a zadní). Čtyřnásobek zadní strany vede ke vzniku mozečku a dno a stěny se stávají součástí mostu. Dutina kosočtverce mozku (to je dutina IV komory) bude pak společná pro můstek a medulla oblongata.

Medulla oblongata se stává jádrem lebečních nervů. Následně se přesunou na most. První trimestr nitroděložního vývoje je charakterizován vytvořením těla pontobulbaru, které se následně transformuje do jádra můstku.

Most u novorozence se nachází nad zadní částí tureckého sedla. Po 2-3 letech se přesune na horní povrch lebky. Nervová vlákna kortexu-páteřního kanálu zarostla myelinovým pochvou ve věku 8 let.

Funkční vlastnosti

Anatomie oddělení určuje jeho funkční vlastnosti.

Retikulární formace můstku působí na kůru konečného mozku, což způsobuje jeho buzení a inhibici. Jádra této formace patří do dýchacího respiračního systému: některé z nich jsou zodpovědné za vdechování, jiné - za vydechování.

Takže motorické jádro trigeminálního nervu poskytuje inervaci svalů:

 • žvýkání;
 • měkký patro;
 • ušní bubínek.

Citlivé - spojené s receptory, nosní sliznicí, jazykem, očima, periosteem lebky, pokožkou v obličeji.

Struktura páru abducentního nervu, jehož jádra leží v můstku, určuje inervaci svalů zodpovědných za únosy očních bulví venku.

Jádra obličejového nervu se podílejí na inervaci obličejových svalů, slinných žláz, zajišťují přenos informací z chuťových pohárků jazyka.

Struktura pneumatiky naznačuje přítomnost:

 • více vláken střední smyčky;
 • lichoběžníková jádra.

Zde probíhá počáteční fáze analýzy signálů, které přicházejí z orgánu sluchu, a poté signály přecházejí do středního mozku - jeho zadní kopce jsou čtyři hrby.

Varolianským můstkem prochází centripetální, odstředivé cesty spojující hlavovou část s mozkem, míchou, kůrou a dalšími orgány centrálního nervového systému. Můstkové mozkové dráhy poskytují kontrolu nad účinky kortexu na mozeček.

Přední část této sekce vznikla u savců během evoluce. Její anatomie je přímo propojena s jinými mozkovými oblastmi: čím více se vyvinula kůra, čím větší je mozková hemisféra, tím je vyvinutější a objemnější samotný most.

Spolu se středním mozkem se most podílí na realizaci statokinetických reflexů, pohybů oční bulvy, koordinaci přesných pohybů prstů na rukou, regulaci polykání, žvýkání.

VI Mezinárodní studentská vědecká konference Studentské vědecké fórum - 2014

ORGANIZACE A FUNKCE VAROLIEVA MOSTU

Studium struktury a funkcí můstku je důležitým tématem pro pochopení mechanismu působení a přiměřeného posouzení jeho funkcí: smyslové, vodivé, motorické, integrativní reflex.

Můstek, pons, je derivát ventrální části zadního mozku, je součástí mozkového kmene a je velkým bílým dříkem ležícím za centrem mozku. Vpředu je ostře ohraničený od nohou mozku, v zádech - od dřeňové oblongaty pomocí brázdy můstku, sulcus bulbopontinus. Boční hranice můstku je považována za podélnou linii vedenou skrz výstupní místa kořenů trigeminálního nervu (V pár lebečních nervů) a obličejového nervu (VII pár lebečních nervů). Mimo tuto linii je střední cerebelární pedikus, pedunculus cerebellaris medius (pontinus). Můstek s mozkem je tedy spojen pravými a levými středními mozkovými nohami. Nachází se na svahu základny lebky, má most mírně šikmý směr, díky čemuž se v něm rozlišují dva povrchy - přední a zadní.

Přední plocha leží na spodní části lebky a záda se podílí na tvorbě přední kosočtverečné fosílie, fosílie kosodřeviny.

Tloušťka mostu je rozdělena na masivnější přední (bazilární) část mostu, pars ventralis (basilaris) pontis a tenčí zadní (kryt mostu), pars dorsalis pontis (tegmentum pontis). V přední části prochází více nervových vláken než v zádech, zatímco v zádech je více hromadění nervových buněk..

Před můstkem, před podélnými pyramidálními paprsky, jsou příčně se rozprostírající povrchová vlákna, která společně tvoří horní paprsek můstku. Dorsálnější mezi pyramidálními svazky jsou příčná vlákna namířená k zadní části středního mozkového pedikulu; tvoří spodní paprsek mostu.

Most je tvořen buněčnými a vláknitými strukturami. Důležitý funkční význam varolianského můstku je způsoben tím, že v něm jsou umístěna jádra lebečních nervů (páry V-VIII), retikulární formace, jádra samotného můstku, jakož i průchod jimi působícími aferentními cestami, které jsou pro tělo životně důležité a provádějí obousměrnou komunikaci mezi hlavou. a mícha.

Důležitou mostní strukturou je prostřední část mozečku. Jmenovitě poskytuje funkční kompenzační a morfologické spojení mozkové kůry s mozkovými hemisférami.

Hlavní funkcí mostu warolium je vést nervové impulsy směrem nahoru - ve směru mozkové kůry a dolů - od mozkové kůry do mozečku. Jádra šedé hmoty můstku se účastní slzení, slinění a potu, žvýkání, blikání očí atd..

Struktura můstku zahrnuje jádra VIII páru kraniálních nervů, vestibulární jádro (laterální - Deiters a horní - Ankylosing spondylitis), je zodpovědné za počáteční analýzu vestibulárních podnětů; VII pár - obličejový nerv (n. Facialis), inervuje obličejové svaly obličeje, sublingvální a submandibulární slinné žlázy, přenáší informace z chuťových pohárků na přední straně jazyka; VI pár - abdukční nerv (n. Abducens), inervuje vnější sval rekta a abdukuje oční bulvu venku; V pár - trigeminální nerv (n. Trigeminus). Motorické jádro nervu inervuje žvýkací svaly, svaly palatinové opony a svaly, které napínají ušní bubínek. Citlivé jádro přijímá aferentní axony z receptorů kůže obličeje, nosní sliznice, zubů, periosteum kostí lebky, spojivek oční bulvy.

V můstku je pneumotaktické centrum, které zahajuje centrum výdechu medulla oblongata, stejně jako skupina neuronů, které aktivují centrum inspirace.

Retikulární formace můstku je pokračováním retikulární formace medulla oblongata. Ovlivňuje mozkovou kůru, aktivuje ji a způsobuje probuzení.

Můstek má také dirigentskou funkci. Všechny vzestupné a sestupné cesty prochází mostem, spojujícím most s mozkem a míchou, mozkovou kůrou a dalšími strukturami centrální nervové soustavy.

Vzhledem k významu funkcí, které jsou regulovány waroliovým můstkem, je znalost jeho struktury nezbytná pro adekvátní pochopení práce této části mozku..

Co je waronový most? Jaké funkce plní?

Varolievův most (jménem Constanzo Varolia) nebo most je součástí mozku, je spolu s mozečkem součástí zadního mozku. Patří k mozkovému kmeni, rostralen k medulla oblongata (medulla oblognata), kaduale k midbrain a ventral k cerebellum.

Hranice mezi můstkem a dřeňovou oblongatou na hřbetní straně jsou mozkové proužky, na ventrální straně, příčná brázda; mezi můstkem a středním mozkem - místo výboje IV (blokového) lebečního nervu.

Na ventrální (přední) straně je most válec s podélnou centrální depresí - bazilární sulcus, sulcus basillaris, ve kterém leží tepny zásobující mozek. Později uprostřed mostu zanechává most nejsilnější V (trigeminální) kraniální nerv.

Ze hřbetní strany je most představován horní polovinou kosočtverečné fosílie. Nad dřeňovými pruhy jsou umístěny fazole obličeje, colliculus faciales. V nich leží jádro VI (abdukčního) nervu, kolem kterého nervová smyčka VII vytváří - tzv. Koleno obličejového nervu. Nad obličejovými kopci je střední výška, eminentia medialis. Boční je modrá skvrna, součást retikulární formace.

Střední nohy mozečku sahají od mostu (z postranních rohů kosodřeviny), jsou to kliky mostu, brachii ponti - silné cesty. Mírně vyšší než jsou horní končetiny mozečku, jsou to také spojovací ramena, brachium konjuktivum.

V waroliovém můstku v jeho pneumatice (horní část) leží jádra následujících nervů: částečně - VIII, dvě jádra nervu VII, VI a V (jedno z jader klesá, jedno více - vyšší). Obsahuje také část retikulární formace, pokračování střední smyčky, lichoběžník, horní olivová jádra a boční smyčku související se sluchovým traktem.

V základu můstku jsou sestupné cesty: kortikospinální pyramidální trakt, kortikobulbar, kortikostomální trakt.

Most, Varolievův most - je masivní vláknitá šňůra umístěná na spodní části mozku, ohraničená pozadu medulla oblongata, před nohama mozku.
Provádí dirigentské a regulační funkce. Všechny smyslové a motorické dráhy centrálního nervového systému prochází mostem, reguluje autonomní reakce (slzení, slinění, žvýkání, polykání atd.), Podílí se na tvorbě hlasu.

Označení:
1. Čichové žárovky.
2. Čichový trakt.
3. Děrovaná perforovaná látka.
4. Šedá mohyla.
5. Optický trakt.
6. Mastoidní tělo.
7. Zpět perforovaná látka.
8. Trinity (Gasserov) uzel.
======================================
9. Varolievův most.
======================================
10. Medulla pyramida.
11. Mozeček.
12. Hyoidní nerv.
13. Míchací nervy.
14. Olive.
15. Nerv příslušenství.
16. Vagus nerv.
17. Glossopharyngeal nerv.
18. Vestibulo-kochleární nerv.
19. Obličejový nerv.
20. Únosový nerv.
21. Trigeminální nerv.
22. Blokovat nervy.
23. Okulomotorický nerv.
24. Oční nerv.
25. Čichové nervy.

Most, poníky (varolianský most) je anatomická struktura mozku, část zadního mozku, procházející proximálně (nahoru) k midbrainu a distálně (dolů) k medulla oblongata.
Most, nebo Varolievův most (pojmenovaný Varolio, Costanzo, 1543-1575, italský lékař, který popsal a nazýval tuto strukturu v roce 1573, „most“), má podobu příčného válečku umístěného mezi prostředním mozkem nahoře (vpředu) a dřeňovou oblongata zdola ( zadní).
Schéma ukazuje polohu mostu v zadním mozku..
Průřez zadního mozku na úrovni můstku

1. Horní cerebrální plachta, velum medullare craniale (superius).
2. Horní mozkové nohy, pedunculi cerebellares craniales (superiores).
3. Zadní podélný svazek, fasciculus podélný dorsalis (zadní).
4. Centrální trakt pneumatiky mostu, tractus centralis tegmenti.
5. Boční smyčka, lemniscus lateralis.
6. Mediální smyčka, lemniscus medialis.
7. Podélná vlákna mostu, fibrae pontis longes.
8. Jádro abdukčního nervu (VI pár), jádro nervi abducentis.
9. Únosový nerv, nervový únos.
10. Jádro obličejového nervu (pár VII), nucleus nervi facialis.
11. Nervový obličej, nervus facialis.
12. Trigeminální nerv, nervus trigeminus.
13. Motorické jádro trigeminálního nervu, trigeminy jádra motorius nervi trigemini.
14. Můstkové jádro trigeminálního nervu, jádro pontinus nervi trigemini.
15. Jádro osamělé cesty, jádro solitarius.
16. Horní jádro slin, jádro salivatorius cranialis (nukl. Salivarius superior).
17. Čtvrtá komora, ventrikulus quartus.
V centrálních sekcích je patrný tlustý svazek vláken rozprostírající se napříč k vodivým cestám sluchového systému.

Pons

Most (pons Varolii) je umístěn nad medullou oblongata a vykonává motorické, smyslové, integrační a vodivé funkce.

Vlastní funkce Varolyevského mostu

Struktura můstku zahrnuje jádra VIII párů kraniálních nervů, vestibulární jádro (laterální - Deiters a horní - Ankylosing spondylitis), je zodpovědné za počáteční analýzu vestibulárních podnětů.

VII pár - obličejový nerv (facialis), inervuje obličejové svaly obličeje, sublingvální a submandibulární slinné žlázy, přenáší informace z chuťových pohárků na přední straně jazyka.

VI pár - abdukční nerv (n.abducens), inervuje vnější sval rekta, který stahuje oční bulvu venku.

V pár - trigeminální nerv (str. Trigeminus). Motorické jádro nervu inervuje žvýkací svaly, svaly palatinové opony a svaly, které napínají ušní bubínek. Citlivé jádro přijímá aferentní axony z receptorů kůže obličeje, nosní sliznice, zubů, periosteum kostí lebky, spojivek oční bulvy.

V můstku je pneumotaktické centrum, které zahajuje centrum výdechu medulla oblongata, stejně jako skupina neuronů, které aktivují centrum inspirace.

Retikulární formace můstku je pokračováním retikulární formace medulla oblongata. Ovlivňuje mozkovou kůru, aktivuje ji a způsobuje probuzení. Axony retikulární formace můstku jdou do mozečku a míchy.

Podobné kapitoly z jiných knih:

Pose "Bridge"

Pose "Bridge" Známé cvičení. K tomu si lehněte na záda a ohněte si nohy. Umístěte nohy paralelně k sobě navzájem na šířku ramen. Postavte své nohy, lopatky a lokty na podlahu a pomocí rukou zvedněte pánev. Cvičení lze provádět jinak. Chodidla

1.4.2. Mozkový most

1.4.2. Mozkový most Mozkový most (pons cerebri) je prodloužením medully oblongata ve směru ústní. Nejcharakterističtější strukturou mostu jsou jeho jádra, lichoběžníková vlákna a cerebelární vlákna, která zaujímají jeho základnu. Příčná vlákna

Cvičení č. 4: Most

Cvičení č. 4: „Most“ Cíle cvičení: • Tónovat svaly krku, předloktí, nohou • Posílit svaly břicha a zad • Dosáhnout čistého dýchání. Postavte se na všechny čtyři a opřete se o předloktí. Vyrovnejte a stáhněte obě nohy střídavě. Tvé tělo

Most v mozku je bílá hmota

Most (pons cerebri) je také nazýván mostem Varolii (pons Varolii) na počest Costanza Varoli, italského anatoma poloviny 16. století, osobního lékaře papeže Gregora XIII..

Můstek v mozku, struktura a funkce bílé hmoty

Most je bílá látka, jejíž struktura je válcovitého tvaru a sestává téměř výhradně z příčně umístěných nervových vláken. Obsahuje však také jádra z šedé hmoty mozku: z Vth, VIth, VIIth a VIIIth párů kraniálních nervů, stejně jako retikulární formace. Tato struktura, vztahující se ke strukturám sestávajícím z neuronů můstku, je přechodnou formací mezi pokračováním stejné oblasti v medulla oblongata a jejím začátkem v midbrain. Nervová vlákna můstku spojují mozeček s kůrou jejích vlastních hemisfér, stejně jako s kůrou mozkových hemisfér. Morfologické a kompenzační spojení mozkové kůry a mozkových hemisfér tedy poskytuje strukturu středního ramene mozečku.

Tím se provádí vodivá funkce můstku. Uprostřed můstku, v baziliálním sulku, leží hlavní tepna, která zajišťuje krevní zásobení mozku. Na obou stranách brázdy tvoří zhušťování pyramidálních cest. Vypadají v příčném anatomickém řezu, jako malé oválné desky šedé barvy, jádra trigeminálních a vestibulárních kochleárních kraniálních nervů jsou zodpovědná za smyslové funkce mostní struktury. V této části začíná počáteční analýza všech přicházejících vestibulárních signálů, to znamená, že je vyhodnocen jejich směr a intenzita.

 • Signály ze slupek nosu, úst, zubů, z receptorů na kůži obličeje a přední části pokožky hlavy, vnější části oční bulvy, vstupují do jádra trigeminálního nervu v jeho citlivé části..
 • Nervový obličej přenáší signály ze všech obličejových svalů a únos přenáší signály z laterálního svalu konečníku, takže oční bulvu lze natáhnout dopředu směrem ven.
 • Signály z žvýkacích svalů a svalů, které napínají ušní tympanickou membránu, stejně jako napětí palatinové záclony, vstupují do jádra trigeminálního nervu v jeho motorické části.

V takzvané pneumatice můstku je svazek vláken střední smyčky, stejně jako lichoběžníkové těleso, nebo spíše jeho část, představované předním a zadním jádrem. V této části se provádí počáteční analýza signálů přicházejících z orgánu sluchu, poté signály z tohoto jdou do čtyřnásobku, v jejich zadních tuberkulózách. Zde jsou v pneumatice dva přední nervové ústrojí: mediální a tektospinální. Retikulospinální stezka je tvořena axony retikulárního útvaru vedoucího do mozečku. Tato část můstku má přímý vliv na mozkovou kůru. Pod jeho vlivem dochází k probuzení, nebo naopak - „usínání“ kůry. Zde v retikulární formaci je také skupina jader, která je zodpovědná za aktivaci centra inspirace, umístěná v medulla oblongata, respektive druhá skupina, která je zodpovědná za centrum výdechu. Vztahují se k respiračnímu centru můstku. Neurony tohoto centra uvádějí aktivitu respiračních buněk z medulla oblongata do souladu s neustále se měnícím obecným stavem těla a v podstatě je přizpůsobují. Struktury bílé hmoty lze zvláště jasně vidět v anatomické sekci. Je vidět, že ve dvou částech: základní část a pneumatika, je struktura mostu rozdělena podle svého centrálního útvaru - lichoběžníkového těla. Anatomicky je to silný svazek příčných vláken a funkčně je, jak již bylo řečeno, vodivý trakt, který přenáší signály ze sluchového analyzátoru. Základní část můstku vznikla u savců během evoluce. Čím více se vyvinula mozková kůra, tím větší jsou mozkové hemisféry a samotný most se ukázal být..

Specialita: Neurolog, Epileptolog, Doktor funkční diagnostiky 15 let / Doktor první kategorie.

Varolievův most: struktura, funkce, symptomy v patologických stavech

Varolievův most (poníky) - vytvoření centrální nervové soustavy, která se nachází uprostřed mezi středem a oblouky medully. Skrze něj procházejí svazky ze svrchních částí mozku a do nich tepny a žíly. V mostě Varolia jsou jádra - centra lebečních nervů, které jsou zodpovědné za žvýkací pohyby. Poskytuje také citlivost na pokožku obličeje, sliznic očí a nosu v důsledku přítomnosti trigeminálního nervu v něm. Provádí pojivo, vodivé funkce. Toto oddělení je pojmenováno po boloňském anatomistovi Constance Varolia. Článek obsahuje informace o waroliovém mostě, struktuře a funkcích této formace, jakož i příznaky poškození.

Struktura mostu

Most (poníky) je součástí zadního mozku. Toto oddělení je válečkovitá struktura a tvoří kmen. Nachází se před mozočkem, je pokračováním středního mozku a stává se podlouhlým.

Od středního mozku je oddělena místem, kde pochází nerv čtvrtého páru, což inervuje blokádní sval oka. Hranice s medullou oblongata jsou tvořeny mozkovými proužky a příčnou drážkou.

Most je válec se zářezem, ve kterém projdou nervy, které zajišťují citlivost obličeje (pátý pár), a bazilární tepny zásobující zadní mozek.

Na zadní straně můstku je horní část vybrání, zvaná kosočtverec. Nad mozkovými proužky, které ji spojovaly, jsou koliculi facials - facial mounds. Nad obličejovými kopci je střední výška, na straně které je modrá skvrna zodpovědná za úzkost a obsahující mnoho zakončení norepinefrinových nervů.

Cesty - tlustá nervová vlákna se táhnou od můstku k mozečku, tvořící rukojeť můstku a nohy mozečku.

Varolievův most se skládá z pneumatiky, ve které leží nahromadění šedé hmoty - centra kraniálních nervů a základny obsahující dráhy. V horní části jsou tedy centra, ze kterých vycházejí vestibulo-kochleární, obličejové, trigeminální a únosové nervy. Z vodivých cest tam leží střední a boční smyčky. Také v pneumatice je část retikulární formace se 6 jádry, včetně obří buňky. Obsahuje také struktury odpovědné za sluch - olivové jádro a lichoběžník.

Základna waroliového mostu zahrnuje cesty vedoucí od kortexu k samotnému mostu, medulla oblongata a mícha (jako součást pyramidálního traktu) a mozeček. Krvné zásobení je zajištěno tepnami bazte bazte.

Naučte se, co jsou bazální ganglie: struktura, funkce, příznaky poruchy ganglia.

Přečtěte si o nemocích spojených s dysfunkcí hypofýzy: adenom, endokrinní patologie.

Funkce mostu

Varolievův most, funkce:

 1. Poskytování vědomé kontroly nad pohyby těla.
 2. Vnímání postavení člověka ve vesmíru.
 3. Citlivost lingvální papily, kůže obličeje, nosní sliznice, spojivky očí.
 4. Výraz a kontrola obličeje.
 5. Akt jídla (slinění, žvýkání a polykání).
 6. Sluch.

Můstek má integrační funkci - poskytuje obousměrné spojení mezi mozkovou kůrou a základními útvary. Vlákna jdou do míchy, mozečku a medulla oblongata. Toho je dosaženo průchodem vzestupnou a sestupnou kortikospinální, kortikobarbovou dráhou.

Kromě toho jsou v můstku centra, ze kterých pocházejí lebeční nervy. Jsou zodpovědné za polykání, žvýkání a citlivost kůže..

Pátý pár - trigeminální nervy, zajišťují svalové napětí měkkého patra, ušní bubín. V důsledku působení těchto nervů se provádí žvýkání. Citlivé dvojice center V vnímají bolest a hmatové impulsy a smyslové signály z periostu lebky.

Abducentní nervy obsahují motorická (efferentní) vlákna, která obracejí oko směrem ven.

Most je zodpovědný za výrazy obličeje osoby, protože obsahuje jádro nervu obličeje, které obsahuje citlivá, autonomní a motorická vlákna. Poskytuje vnímání chuti a přenáší informace z lingválních papil. Reguluje slinění inervací submandibulárních a sublingválních slinných žláz. Konce citlivých vláken vnímají informace hlavně o kyselé chuti, které jsou na špičce jazyka.

Můstek, který obsahuje střed osmé dvojice nervů, poskytuje také přijetí informací o poloze těla v prostoru. Činnost respiračního centra dřeňové oblouky závisí na můstku.

Známky porážky

Oddělení mozku ponů ztrácí kontrolu nad svými funkcemi v cévních tepnách vertebro-bazilární pánve, roztroušené sklerózy, zranění, a to i při porodu. Most je také ovlivněn onkologickými formacemi mozkového kmene, amyloidózou, ischemií, hypoxickými procesy.

Mezi příznaky léze varoliového můstku patří:

 1. Poruchy polykání.
 2. Ztráta citlivosti kůže.
 3. Závratě, nystagmus.
 4. Dvojité vidění.
 5. Poruchy pohybu - ataxie, ochrnutí svalů těla, třes.
 6. Porucha řeči.
 7. Chrápání.

Porážka mozku zahrnuje pět hlavních klinických syndromů:

 1. Raymond Sestan.
 2. Brisso Sicara.
 3. Millard-Gubler.
 4. Fauville.
 5. Gasparini.

Jakou roli hraje turecké sedlo v těle: funkce, známky patologie.

Zjistěte, jaká je funkční asymetrie mozkových hemisfér: funkční zatížení pravé a levé hemisféry.

Kmenová centra zraku jsou ovlivněna syndromem Sestan-Raymond. Kromě toho je narušena činnost svalu, který odvádí oko směrem ven a je inervován VI párem.

Gaspariniho syndrom zahrnuje poruchu 5, 6, 7, 8 kraniálních nervů. Poškození sluchu, vidění na postižené straně, zhoršené vedení na straně druhé.

Miyar-Gublerův syndrom je charakterizován ochrnutím svalů obličeje na jedné straně - postižených.

Komplex symptomů Brisso-Sicara se odráží v dysfunkci kondukce na opačné straně a v křečích obličejových svalů. Tvář je asymetrická.

Fauvilleův syndrom je charakterizován strabismem a ochrnutím obličejových svalů na postižené straně. Na druhé straně - ztráta senzace a hemiparéza obličeje.

Závěr

Most je důležitou součástí nervového systému, který poskytuje kontrolu nad tělem v prostoru spolu s mozočkem, sluchem, citlivost na obličej, pocity chuti a stravování. Jeho porážka vede k postižení..

Varolievův most: struktura, funkce, symptomy v patologických stavech

Struktura mozku

Strukturální jednotka centrálního nervového systému je neuron. Tato buňka odpovídá za příjem, zpracování a uložení informací. Celý lidský mozek je shluk neuronů a jejich procesů - axony a dendrity. Zajišťují přenos signálů vstupujících do centrálního nervového systému a zpět do orgánů. Mozek se skládá z šedé a bílé hmoty. První je tvořen samotnými neurony, druhý jsou jejich axony. Hlavními strukturami mozku jsou hemisféra (levá a pravá), mozeček a kmen. První jsou zodpovědní za mentální schopnosti člověka, jeho paměť, myšlení, představivost. Mozeček je nezbytný pro koordinaci pohybů, zejména poskytuje schopnost stát vzpřímeně, chodit, brát předměty. Pod ním je most Varoliev. Je to spojení mezi dřeňovkou oblongata a mozečkem..

Nemoci vedoucí k rozvoji syndromů

Struktura mostu Varoliev naznačuje mnoho možných lézí a stejně velké množství projevů. Existuje však skupina nemocí, které se stávají základem výše uvedených syndromů.

To může zahrnovat:

 • Mrtvice. Akutní narušení toku krve mozkem v určité oblasti se smrtí nervových tkání a ztrátou části funkcí mozkových struktur. Pokud mozkový kmen sám trpí, v nejvýhodnějším případě to skončí porušením vyšší aktivity.
 • Ischemické přechodné útoky. Špatně nazývané mikroklipy. Totéž je pozorováno, ale nedochází k žádné významné tkáňové smrti..
 • Ateroskleróza mozkových cév. Porušení průchodnosti tepen v důsledku blokování takových cholesterolových plaků nebo spontánního zúžení na pozadí, například dlouhodobé kouření, hypertenze (zvýšení tlaku).
 • Infekční procesy. Obzvláště ty, které ovlivňují mozkovou tkáň. Encefalitida, meningitida.
 • Demyelinace. Roztroušená skleróza.

Most Varoliev je zodpovědný za mnoho důležitých funkcí a má strukturu systému. Léčení patologických stavů, kdy je aktivita této struktury již narušena, je velmi složitý a někdy nemožný proces..

Proto má smysl preventivně ovlivňovat všechny nemoci, které se mohou v budoucnu stát zdrojem problémů. Jedná se o důležité preventivní opatření..

Varolievův most: struktura a funkce

Most je jednou částí zadního ramene. Jeho délka se pohybuje od 2,4 do 2,6 cm. Varolievův most má hmotnost přibližně 7 g. Struktury, které jej ohraničují, jsou protáhlá a střední mozková příčná drážka. Hlavními součástmi petrželkového mostu jsou horní a střední nohy mozečku, což jsou velké vodivé dráhy. Vpředu je baziliární sulcus, který obsahuje tepny, které živí mozek, a trigeminální místo výstupu se nachází poblíž. Na zadní straně varolianského mostu tvoří horní část kosočtverečné fosílie, ve které je uloženo 6 a 7 kraniálních nervů. V horní části můstku leží největší počet jader (5, 6, 7, 8). Na základně mostu vedou sestupné cesty: kortikospinální, bulbarské a mostní trakty.

Hlavní funkce tohoto těla:

 1. Vedení - nervové impulsy procházejí podél jeho cest mozkovou kůrou a míchou.
 2. Senzorická funkce - je poskytována díky vestibulo-kochleárním a trigeminálním nervům. V jádrech 8. páru kraniálních nervů je zpracována informace o vestibulárním podráždění.
 3. Motor - poskytuje redukci všech obličejových svalů. To je způsobeno trigeminálními jádry. Jeho citlivá část navíc dostává informace z receptorů ústní sliznice, oční bulvy, části hlavy a zubů. Tyto signály jsou posílány podél vláken můstku do mozkové kůry..
 4. Integrační funkce poskytuje vztah mezi předním mozkem a zadním mozkem.
 5. Mozkové reflexy.

Známky porážky

Oddělení mozku pons ztrácí kontrolu nad svými funkcemi v cévních tepnách vertebro-bazilární pánve, roztroušené sklerózy, zranění, a to i při porodu. Most je také ovlivněn onkologickými formacemi mozkového kmene, amyloidózou, ischemií, hypoxickými procesy.

Mezi příznaky léze varoliového můstku patří:

 1. Poruchy polykání.
 2. Ztráta citlivosti kůže.
 3. Závratě, nystagmus.
 4. Dvojité vidění.
 5. Poruchy pohybu - ataxie, ochrnutí svalů těla, třes.
 6. Porucha řeči.
 7. Chrápání.

Porážka mozku zahrnuje pět hlavních klinických syndromů:

 1. Raymond Sestan.
 2. Brisso Sicara.
 3. Millard-Gubler.
 4. Fauville.
 5. Gasparini.

Vše o mozkovém těle: struktura a funkce.

Jakou roli hraje turecké sedlo v těle: funkce, známky patologie.

Zjistěte, jaká je funkční asymetrie mozkových hemisfér: funkční zatížení pravé a levé hemisféry.

Kmenová centra zraku jsou ovlivněna syndromem Sestan-Raymond. Kromě toho je narušena činnost svalu, který odvádí oko směrem ven a je inervován VI párem.

Gaspariniho syndrom zahrnuje poruchu 5, 6, 7, 8 kraniálních nervů. Poškození sluchu, vidění na postižené straně, zhoršené vedení na straně druhé.

Miyar-Gublerův syndrom je charakterizován ochrnutím svalů obličeje na jedné straně - postižených.

Komplex symptomů Brisso-Sicara se odráží v dysfunkci kondukce na opačné straně a v křečích obličejových svalů. Tvář je asymetrická.

Fauvilleův syndrom je charakterizován strabismem a ochrnutím obličejových svalů na postižené straně. Na druhé straně - ztráta senzace a hemiparéza obličeje.

Formování mostních můstků

Retikulární formace je rozvětvená síť umístěná v mozku a sestávající z nervových buněk a jader. Je přítomen téměř ve všech formacích centrálního nervového systému a plynule přechází z jednoho oddělení do druhého. Retikulární útvar varolianského mostu se nachází mezi dřeňovou oblouhou a midbrainem. Jeho dlouhé procesy - axony, tvoří bílou hmotu a přecházejí do mozečku. Kromě toho mohou být podél vláken nervových buněk můstku přenášeny signály z hlavy do zad. Kromě toho retikulární formace přenáší signály do mozkové kůry, díky které se osoba probouzí nebo spí. Jádra umístěná v této části můstku patří do centra dýchání umístěného v dřeňové oblongata.

Patologie VM

Stejně jako každý orgán v lidském těle může i VM přestat fungovat a příčinou jsou následující nemoci:

 • mozková tepna;
 • roztroušená skleróza;
 • zranění hlavy. Lze je získat v jakémkoli věku, včetně během porodu;
 • nádory (maligní nebo benigní) mozku.

Kromě hlavních důvodů, které mohou vyvolat mozkové patologie, je nutné znát příznaky takové léze:

 • narušené polykání a žvýkání;
 • ztráta citlivosti kůže;
 • nevolnost a zvracení;
 • nystagmus jsou pohyby očí jedním konkrétním směrem, v důsledku takových pohybů může hlava často začít rotovat až do ztráty vědomí;
 • může se v očích zdvojnásobit, s ostrými zatáčkami hlavy;
 • poruchy fungování motorického systému, ochrnutí určitých částí těla, svalů nebo otřesů v rukou;
 • při narušení činnosti obličejových nervů se u pacienta může objevit úplná nebo částečná anémie, nedostatek síly v obličejovém nervu;
 • porucha řeči;
 • astenie - snížená síla svalové kontrakce, rychlá svalová únava;
 • dysmetrie - neslučitelnost mezi prováděným pohybem a svalovou kontrakcí, například při chůzi může člověk zvednout nohy mnohem výš, než je nutné, nebo naopak může narazit na malé hrboly;
 • chrápání, když to nikdy předtím nebylo vidět.

Bridge reflexní funkce

Schopnost centrálního nervového systému reagovat na vnější podněty se nazývá reflex. Příkladem je vzhled slinění při pohledu na jídlo, touha spát se zvukem uklidňující hudby atd. Reflexe mozku mohou být podmíněné a nepodmíněné. První člověk získává v procesu života, může být vyvíjen nebo upravován v závislosti na naší touze. Ti jsou v bezvědomí, jsou položeni s narozením a je nemožné je změnit. Patří mezi ně žvýkání, polykání, popadání a další reflexy.

Jaké funkce plní?

Úkoly, za které je most Varoliev zodpovědný:

 • řídí provádění cílených pohybů;
 • reguluje prostorovou orientaci těla;
 • zajišťuje citlivost na pokožku obličeje, sliznic, je odpovědný za výrazy obličeje, zápach;
 • poskytuje funkci žvýkání, polykání, slinění;
 • podílí se na tvorbě nepodmíněných reflexů, například při inhalaci a výdechu (funkce regulace dýchání);
 • účastní se spánkových mechanismů. Je známo, že retikulární formace je zapojena do fází bdění a spánku. Existuje souvislost mezi ní a limbicko-hypotalamickými strukturami. Když je tento excitován, jsou inhibovány retikulární formační struktury a když jsou vzhůru, jsou naopak aktivovány.
 • podílí se na regulaci vestibulární funkce, provádí analýzu vestibulárních podnětů;
 • obsahuje centra nervů zodpovědná za pohyb očí různými směry, napětí svalových vláken měkkého patra, funkce tympanické membrány atd..

Mozkové laloky a centra

Hmotnost ústředního orgánu je asi 2% z celkové hmotnosti člověka. Každá buňka orgánu potřebuje aktivní přísun krve a spotřebovává až 15% celkového objemu cirkulující krve v těle. Přívod krve do mozkové tkáně je samostatný funkční systém - podporuje životně důležitou činnost každé buňky, dodává živiny a kyslík (spotřebuje 20% z celku).

Arterie tvoří začarovaný kruh, s aktivitou neuronů se také zvyšuje průtok krve do této oblasti. Krev a mozková tkáň jsou od sebe odděleny fyziologickou bariérou (krev-mozek) - poskytuje selektivní propustnost látek, chrání hlavní části těla před různými infekcemi. Odtok krve z centrálního nervového systému se provádí skrze krční žíly.

Levá a pravá hemisféra zahrnuje pět sekcí:

 • Čelní lalok je nejmasivnější částí hemisfér, když je tato oblast poškozena, ztrácí se kontrola chování. Čelní pól je zodpovědný za koordinaci pohybových a řečových dovedností;
 • Parietální lalok - zodpovědný za analýzu různých pocitů, včetně vnímání těla a rozvoje různých dovedností (čtení, počítání);
 • Occipital lalok - tato část zpracovává příchozí optické signály, vytváří vizuální obrazy;
 • Časový lalok - zpracovává příchozí zvukové signály. Každý zvuk je analyzován na správné vnímání. Tato část mozku je také zodpovědná za emoční pozadí, které se odráží v obličejových reakcích. Časové laloky jsou středem ukládání příchozích informací (dlouhodobá paměť);
 • Ostrovka - rozděluje frontální a temporální lalok, tento lalok je zodpovědný za vědomí (reakce na různé situace). Ostrovní lalok zpracovává všechny signály ze smyslů a vytváří obrazy.

Každá polokoule má výčnělky, které se nazývají - tyč:

 • Přední - vpředu;
 • Occipital - vzadu;
 • Vedlejší - časová.

Hemisféry mají také tři povrchy: konvexní - konvexní, dolní a střední. Každý povrch prochází od jednoho k druhému a tvoří se současně hrany (horní, dolní boční, dolní střední). To, za co odpovídá každá část mozku a jaké funkce vykonává, závisí na centrech v nich umístěných. Porušení životně důležitého centra má vážné následky - smrt.

Ve které části mozku jsou centra lidské řeči a jiná aktivní místa v kortikální struktuře, záleží na anatomickém dělení mozkových hemisfér pomocí rýh. Tvorba brázdy je proces evolučního vývoje orgánu, protože růst konečných mozkových struktur je omezen lebkou. Intenzivní růst tkání vedl k růstu šedé hmoty do tloušťky bílé.

Čelní lalok

Čelní část je tvořena mozkovou kůrou a je oddělena od ostatních laloků rýhami. Střední brázda vymezuje přední - parietální část a boční drážka se vymezuje od časové oblasti. Tato objemová část tvoří třetinu celé hmoty kůry a je rozdělena do různých polí (center), které jsou zodpovědné za konkrétní systém nebo dovednost.

Funkce čelního laloku a středů:

 • Centrum zpracování informací a vyjádření emocí;
 • Centrum motorické organizace řeči (Broca zóna);
 • Senzorická řečová zóna (Wernicke) - odpovídá za proces asimilace obdržených informací a porozumění psané a ústní řeči;
 • Analyzátor rotace hlavy a očí;
 • Myšlenkové procesy;
 • Regulace vědomého chování;
 • Koordinace pohybů.

Velikost polí se týká individuálních charakteristik člověka a závisí na aktivitě neuronů. Centrální gyrus ve frontální zóně je rozdělen do tří částí a každá z nich reguluje fyzickou aktivitu svalů v určité oblasti (výrazy obličeje, motorická aktivita horních a dolních končetin, lidské tělo)..

Parietální lalok

Parietální část je tvořena mozkovou kůrou a je oddělena od ostatních zón centrální brázdou. Parietální - týlní sulcus (zadní) sahá až do temporálního sulku. Nervová vlákna se odchylují od parietální zóny a spojují celou část se svalovými vlákny a receptory.

Funkce parietální zóny a center:

 • Počítačové centrum;
 • Centrum pro termoregulaci těla;
 • Prostorová analýza;
 • Senzorické centrum (reakce na pocity);
 • Odpovědný za komplexní motorické dovednosti;
 • Centrum pro vizuální analýzu psaní.

Levá část parietální zóny se podílí na vyvolání motorických činů. Vývoj rýh a křivek v této oblasti přímo souvisí s vodivostí nervových impulsů. Parietální oblast umožňuje bez účasti vizuálních analyzátorů určit umístění jakékoli části těla nebo označit tvar objektu a jeho velikost.

Temporální lalok

Časová oblast je tvořena kůrou polokoulí, boční drážka vymezuje lalok od parietální a přední oblasti. Podíl má dvě rýhy a čtyři závity, působí na limbický systém. Hlavní drážky tvoří tři závity, které rozdělují časovou část na malé sekce (horní, střední, dolní).

V hloubkách příčné drážky je Geshlův gyr (skupina malých gyrů). Tato část kůry má nejvýraznější hraniční linie. Horní část chrámu má konvexní povrch a spodní část je konkávní.

Společnými funkcemi spánkového laloku jsou zpracování vizuálních a zvukových informací a porozumění jazyku. Rysy této oblasti jsou vyjádřeny v různých funkčních orientacích pravého temporálního laloku a vlevo.

Funkce levého spánkového lalokuFunkce pravého temporálního laloku
Analýza různých zvukových informací (hudba, jazyk)Provádí zvukovou analýzu a rozlišuje mezi různými tóny
Centrum pro dlouhodobou paměťZachycuje vizuální obrázky
Analýza řeči a výběr konkrétních slov pro odpověďProvádí identifikaci řeči
Porovnání vizuálních a zvukových informacíRozpoznává vnitřní stav člověka výrazy obličeje

Práce pravého laloku je více zaměřena na analýzu různých emocí a jejich srovnání s výrazem na tváři mluvčího.

Ostrovní lalok

Ostrůvek je součástí kortikální struktury hemisfér a nachází se v hlubinách Sylvian brázdy. Tato část je skrytá pod frontální, parietální a temporální oblastí. Vizuálně se podobá obrácené pyramidě, kde základna směřuje k přední části.

Obvod ostrůvku je vymezen obvodovými drážkami, střední drážka rozděluje celý lalok na dvě části (velká - přední, menší - zadní). Přední část obsahuje krátké závity a zadní část - dvě dlouhé.

Ostrov jako plnohodnotný orgánový podíl byl uznán až od roku 1888. Dříve byly hemisféry rozděleny do čtyř laloků a ostrůvek byl považován pouze za malou formaci. Ostrůvek spojuje limbický systém a mozkové hemisféry.

Ostrov se skládá z několika vrstev neuronů (od 3 do 5), které zpracovávají smyslové impulsy a zajišťují sympatickou kontrolu kardiovaskulárního systému..

Funkce ostrůvkového laloku:

 1. Behaviorální reakce a reakce;
 2. Provádí svévolné polykání;
 3. Fonetické plánování řeči;
 4. Kontroluje sympatickou a parasympatickou regulaci.

Ostrůvek podporuje subjektivní pocity, které pocházejí z vnitřních orgánů ve formě signálů (žízeň, zima) a umožňuje vědomě vnímat svou vlastní existenci.

Každé z pěti hlavních oddělení vykonává v těle různé funkce a podporuje životně důležité procesy..

MozekFunkce byly provedeny
ZadníOdpovědný za koordinaci pohybů.
PředníOdpovědný za lidské intelektuální schopnosti, schopnost analyzovat a uchovávat obdržené informace.
StředníOdpovědný za fyziologické funkce (zrak, sluch, regulace biorytmů a bolesti).
KonečnýOdpovědný za řečové dovednosti a vizi. Kontroluje senzitivitu kůže a svalů a výskyt upravených reflexů.
ČichovýOdpovědný za funkci různých smyslů u lidí.

Tabulka odráží celkovou funkčnost, strukturu každého oddělení v ústředním orgánu, zahrnuje různé struktury a oblasti, které jsou odpovědné za konkrétní funkci.

Všechny části mozku spolupracují navzájem - to vám umožní provádět vyšší duševní aktivitu přijímáním a zpracováním informací ze smyslů.

Kolik částí má střední část

Celkem jsou tři části. Dorsal - střecha střední sekce. Je rozdělena do 4 knollů pomocí drážek protínajících se ve dvojicích. Dva horní kopce jsou subkortikálními středisky regulace zraku a zbývající dolní jsou sluchové. Ventrální jsou tzv. Mozkové nohy. Zde jsou umístěny vodivé kanály k přední části. Vnitřní prostor mozku - vypadá jako dutý kanál.

Užitečné informace. Pokud osoba nedýchá kyslík déle než pět minut, mozek bude nevratně poškozen, což povede k smrti.

Diagnostika

Identifikace cerebrálních cyst může být řada obtíží. Je to způsobeno především dlouhým latentním obdobím, během kterého se cysta v mozku klinicky neprojevuje. Pokud jsou podezření na cystické změny v mozku, musí být pacient vyšetřen neurologem, oftalmologem, neurochirurgem a v případě potřeby genetikou. Odborníci určují potřebné množství instrumentálních diagnostických metod.

Standardy diagnostických opatření zahrnují:

 • neuroimaging - počítačové nebo magnetické rezonance (v pochybných případech se zvýšením kontrastu);
 • neurosonografie u dětí;
 • elektroencefalografie;
 • oftalmoskopie.

U lacunárních cyst je často nutná další studie mozkových tepen - ultrazvuková dopplerografie cév hlavy a krku.

Klinická diagnóza je založena na srovnání klinických, neuroimagingových a neurofyziologických údajů.

Prenatální formace

Varolievo formace se začíná tvořit v embryonálním období z rhomboidní bubliny. Bublina se při procesu zrání a formování také dělí na podlouhlou a zadní. V procesu formování hindbrain vyvolává nukleaci mozečku a dno a jeho stěny se stávají součástí můstku. Dutina kosočtvercové bubliny bude následně běžná. Jádra lebečních nervů ve stádiu formace jsou umístěna v medulla oblongata a pouze s časem se pohybují přímo k mostu.

Když se dítě narodí, most se nachází těsně nad zadní částí tureckého sedla. Teprve po 2-3 letech se začíná zvedat a tím se pro něj fixuje na stálé místo - horní část lebky.

Ve věku 8 let začínají všechna páteřní vlákna přerůstat s myelinovým pláštěm u dítěte.

Varolievův most: anatomie, struktura a funkce v mozku

Mozková tkáň je představována širokou škálou formací. Ve své struktuře je to snad nejsložitější část lidského těla, která určuje širokou povahu činnosti centrální nervové soustavy. Při posuzování struktury lze v této lokalizaci rozlišit několik oblastí centrálního nervového systému.

Základem mozkových struktur je tzv. Mozkový kmen. Poskytuje skupinu životně důležitých funkcí: od dýchání a srdeční činnosti až po termoregulaci. Jakékoli poškození nebo porucha vede k vážnému postižení nebo smrti..

Varolievův most je nedílnou součástí kmene, který se nachází mezi středem a podélnou patou, což zajišťuje normální vedení nervových impulsů a umožňuje provádět libovolné akce.

Odpovědný za některé funkce vyšší aktivity. Jeho poškození, například na pozadí traumatu, mrtvice, vede ke kritickým narušením celého těla.

Diagnóza lézí této anatomické struktury představuje určité potíže v důsledku hluboké a „nepohodlné“ lokalizace. Jedinou spolehlivou metodou vyšetření je MRI nebo méně často počítačová tomografie.

Struktura

Varolievův most je umístěn na úrovni mozkového kmene a podmíněně v jeho anatomii jsou dvě hlavní oblasti.

 • Nejlepší část. Skládá se ze šedé hmoty a zahrnuje několik párů lebečních nervů (od 5. do 8.). Toto je vlastně funkční struktura..
 • Spodní nebo spodní - poskytuje vodivost signálu, působí jako transportní cesta pro přirozené impulsy.

Na úrovni horní části mostu je retikulární útvar. Je představována velkou akumulací vláken, která umožňují koordinovanému fungování celého centrálního nervového systému..

Na základně je hustá vrstva silných vodivých pramenů. Na každé straně jsou tři nohy, připojené k mozečku a umožňují fungování extrapyramidového systému.

Pod mostem Varoliev je medulla oblongata, v horní části - uprostřed.

Ve struktuře tohoto vzdělávání u dětí a dospělých existují určité rozdíly. Při hodnocení pacientů mladších 8 let se zjistí úplná absence myelinového pochvy, což se považuje za normální.

Vzhled této části mozku je pozorován v časné adolescenci. Anatomie můstku je složitá z důvodu potřeby provést řadu akcí centrálním nervovým systémem.

Jaké jsou funkce mostu?

Mozkový most je zodpovědný za několik důležitých forem činnosti..

 • Reflexní automatické a libovolné pohyby očí a ušní bubínky v reakci na hlasité zvuky, také tkáně ústní dutiny (nebe). Jakékoli porušení má za následek problémy..
 • Schopnost cílené motorické aktivity. Jelikož můstek v mozku zajišťuje fungování mozečku, jsou u jakéhokoli poškození pozorovány problémy se schopností ovládat tělo..
 • Vnímání vestibulárních podnětů. V tomto případě mluvíme o schopnosti vnímat vaše tělo jako celek, jeho orientaci a umístění v prostoru, reagovat na jakékoli změny podmínek prostředí a také potlačit zbytečné pohyby (například při prudkém brzdění ve veřejné dopravě, zakopnutí atd.). S porážkou je zaznamenáno porušení koordinace. Příležitosti k navigaci ve vesmíru.
 • Poskytování čichové funkce. Most má tuto schopnost částečně. Za to zodpovídají i jiné subkortikální klastry..
 • Normální inervace kůže a sliznic obličeje.
 • Varolievův most se podílí na tvorbě spánku. Jedná se o komplexní a koordinovanou práci několika mozkových formací najednou. Jakékoli nesrovnalosti okamžitě vedou k problémům s nočním odpočinkem. Pacient se stává letargickým, objevují se astenické procesy.
 • Mezi funkce mostu Varoliev patří žvýkání a polykání. Vital pro výživu, dýchání.
 • Schopnost těla normální výměnu plynu ve skutečnosti závisí na činnosti této struktury. Při nedostatečném vedení impulzů začínají problémy až po smrtelné poruchy.

Základní činnosti jsou prováděny nepřetržitě nervovými tkáněmi. I malé změny jsou okamžitě patrné..

Varolievův most je součástí mozkového kmene, protože odchylky v jeho činnosti se stávají nepřímou příčinou dysfunkce celé této formace.

Komplikace jsou možné až rychlé, smrtelné. Kvalitní lékařská péče není vždy možná díky komplexní lokalizaci struktur a komplexních struktur.

Patologie, které narušují funkce můstku a jejich příznaky

Existuje skupina nemocí, u nichž je typické narušení normálního fungování těla v důsledku destrukce dotyčných tkání..

Syndrom Brisso Sicary

Doprovázena poruchou lebeční nervové aktivity. Určeno jednostrannou parézou nebo úplnou ochrnutím poloviny těla.

Také je ztracena schopnost ovládat svaly v obličejové oblasti, je možná ptóza (visící víčka) se zrakovým postižením.

Taková porucha se vyskytuje na pozadí infekční, autoimunitní nebo nádorové léze. Méně často se stává důsledkem mozkové ischemie. Po přechodném útoku nebo ve skutečnosti plné mrtvici.

Bonnierův syndrom

Vyznačuje se lézí lebeční nervové skupiny. V tomto případě sluchová a vestibulární jádra nakonec utrpí..

Příznaky jsou nespecifické. Problémy jsou s vnímáním zvukových podnětů. Pacienti neustále pociťují závratě, nevolnost, slabost.

Nedílnou součástí kliniky je nespavost. Pacient se stává podrážděným, je zaznamenána nestabilita emočního pozadí. Až k prudkým fázovým změnám, například u bipolární afektivní psychózy.

Grena syndrom

Typickým rysem tohoto patologického procesu je narušení citlivosti obličejových svalů, což v konečném důsledku vede k problémům se projevem neverbálních signálů, emocí.

Na jedné straně je pozorována částečná paréza žvýkacích svalů. Na druhé straně se vyskytuje také porušení kontrolovatelnosti, ale v mnohem menší míře..

Ventrální syndrom

Extrémně obtížný stav. Je charakterizována přinejmenším ztrátou řečové funkce. Toto je nejjednodušší případ..

Klasická situace je určena úplnou ztrátou schopnosti pohybu. Člověk se nemůže hýbat. Komunikace je možná pouze očima.

Taková porucha přetrvává dlouhou dobu. Rychle vede ke stagnaci, smrti pacienta. Zotavení není možné.

Raymond-Sestanův syndrom

Je charakterizován klíčovým projevem okulomotorických nervů. Člověk ztrácí schopnost svévolně soustředit svůj pohled a přesunout jej z jednoho předmětu do druhého.

Možná spontánní úleva od stavu a jeho následný návrat z nejasných důvodů..

Gublerův syndrom

Nemá specifické projevy krevní paralýzy obličejových svalů. Výraz obličeje je charakterizován jako maska.

Pacient není schopen adekvátně neverbálně projevovat emoce a reagovat na okolní podněty.

Citlivost pokožky také klesá, což je detekováno na základě výsledků funkčních testů a fyzického vyšetření..

Fowillův syndrom

Existuje ochrnutí obličejových svalů a strabismus se zrakovým postižením.

Gasperiniho nemoc

Kombinovaný patologický proces. Vyznačuje se smíšenými příznaky..

Nemoci vedoucí k rozvoji syndromů

Struktura mostu Varoliev naznačuje mnoho možných lézí a stejně velké množství projevů. Existuje však skupina nemocí, které se stávají základem výše uvedených syndromů.

To může zahrnovat:

 • Mrtvice. Akutní narušení toku krve mozkem v určité oblasti se smrtí nervových tkání a ztrátou části funkcí mozkových struktur. Pokud mozkový kmen sám trpí, v nejvýhodnějším případě to skončí porušením vyšší aktivity.
 • Ateroskleróza mozkových cév. Porušení průchodnosti tepen v důsledku blokování takových cholesterolových plaků nebo spontánního zúžení na pozadí, například dlouhodobé kouření, hypertenze (zvýšení tlaku).
 • Infekční procesy. Obzvláště ty, které ovlivňují mozkovou tkáň. Encefalitida, meningitida.
 • Demyelinace. Roztroušená skleróza.

Most Varoliev je zodpovědný za mnoho důležitých funkcí a má strukturu systému. Léčení patologických stavů, kdy je aktivita této struktury již narušena, je velmi složitý a někdy nemožný proces..

Proto má smysl preventivně ovlivňovat všechny nemoci, které se mohou v budoucnu stát zdrojem problémů. Jedná se o důležité preventivní opatření..

Varolievův most - hlavní vztah mezi odděleními mozku

Co je to Varolievovo vzdělávání a jaké funkce plní? To vše se můžete dozvědět z tohoto článku..

Obecná informace

Varolievův most je útvar v nervovém systému, který se nachází mezi prostřední a dřeňovou oblongatou. Paprsky se protahují paprsky horních částí mozku, jakož i žil a tepen.

V samotném mostě Varoliev jsou umístěna jádra centrálních nervů v mozku lebky, které jsou zodpovědné za žvýkací funkci člověka. Kromě toho pomáhá zajistit citlivost celé tváře, stejně jako sliznic očí a dutin.

Vzdělávání vykonává v lidském těle dvě funkce: pojivo a vodivé. Most dostal jméno na počest Boloňského vědce anatomistky Constance Varolia.

Struktura válečné formace

Formace je umístěna na povrchu mozku..
Pokud mluvíme o vnitřní struktuře mostu, pak obsahuje nahromadění bílé hmoty, kde jsou umístěna jádra šedé hmoty.

V zadní části formace jsou jádra skládající se z 5,6,7 a 8 párů nervů. Jednou z nejdůležitějších budov na mostě je retikulární formace.

Plní obzvláště důležitou funkci, je zodpovědný za aktivaci všech výše uvedených oddělení.

Dráhy jsou představovány zahuštěnými nervovými vlákny, které spojují můstek s mozočkem a vytvářejí současně proudy samotné formace a nohy mozečku..

Nasycuje krev Varolievskou můstkovou tepnovou baziliku.
Navenek to vypadá jako váleček, který je připojen k mozkovému kmeni. Cerebellum je k němu připojeno zezadu..

V jeho dolní části je přechod k medulle oblongata a z horní části do středu.

Hlavním charakteristickým rysem Varolievovy formace je to, že obsahuje množství cest a nervových zakončení v mozku.

Přímo od mostu se liší čtyři páry nervů:

Prenatální formace

Varolievo formace se začíná tvořit v embryonálním období z rhomboidní bubliny. Bublina se při procesu zrání a formování také dělí na podlouhlou a zadní.

V procesu formování hindbrain vyvolává nukleaci mozečku a dno a jeho stěny se stávají součástí můstku. Dutina kosočtvercové bubliny bude následně běžná.

Jádra lebečních nervů ve stádiu formace jsou umístěna v medulla oblongata a pouze s časem se pohybují přímo k mostu.

Když se dítě narodí, most se nachází těsně nad zadní částí tureckého sedla. Teprve po 2-3 letech se začíná zvedat a tím se pro něj fixuje na stálé místo - horní část lebky.

Ve věku 8 let začínají všechna páteřní vlákna přerůstat s myelinovým pláštěm u dítěte.

Funkce VM

 • kontrolní funkce pro cílené pohyby v celém lidském těle;
 • vnímání těla v prostoru a čase;
 • citlivost chuti, kůže a sliznic nosu a očí;
 • výraz tváře;
 • jíst jídlo: žvýkat, slinit a polykat;
 • dirigent, skrz jeho cesty nervové zakončení prochází do mozkové kůry, stejně jako do míchy;.
 • podle VM je prováděn vztah mezi přední a zadní částí mozku;
 • vnímání sluchu.

V ní jsou umístěna centra, ze kterých vystupují lebeční nervy. Jsou zodpovědné za polykání, žvýkání a vnímání citlivosti pokožky..
Nervy vyčnívající z můstku obsahují motorická vlákna (zajišťují rotaci očních bulví).

Trojité nervy pátého páru ovlivňují napětí svalů patra i ušní bubínek v dutině ušního boltce.

Ve varolianské formaci se nachází jádro obličejového nervu, které je zodpovědné za motorickou, autonomní a citlivou funkci. Kromě toho, střed dýchacího systému podkožní míchy závisí na jeho normální funkci..

Patologie VM

Stejně jako každý orgán v lidském těle může i VM přestat fungovat a příčinou jsou následující nemoci:

 • mozková tepna;
 • roztroušená skleróza;
 • zranění hlavy. Lze je získat v jakémkoli věku, včetně během porodu;
 • nádory (maligní nebo benigní) mozku.

Kromě hlavních důvodů, které mohou vyvolat mozkové patologie, je nutné znát příznaky takové léze:

 • narušené polykání a žvýkání;
 • ztráta citlivosti kůže;
 • nevolnost a zvracení;
 • nystagmus jsou pohyby očí jedním konkrétním směrem, v důsledku takových pohybů může hlava často začít rotovat až do ztráty vědomí;
 • může se v očích zdvojnásobit, s ostrými zatáčkami hlavy;
 • poruchy fungování motorického systému, ochrnutí určitých částí těla, svalů nebo otřesů v rukou;
 • při narušení činnosti obličejových nervů se u pacienta může objevit úplná nebo částečná anémie, nedostatek síly v obličejovém nervu;
 • porucha řeči;
 • astenie - snížená síla svalové kontrakce, rychlá svalová únava;
 • dysmetrie - neslučitelnost mezi prováděným pohybem a svalovou kontrakcí, například při chůzi může člověk zvednout nohy mnohem výš, než je nutné, nebo naopak může narazit na malé hrboly;
 • chrápání, když to nikdy předtím nebylo vidět.

Závěr

Bez mostu Varoliev by člověk nebyl schopen: jíst, pít, chodit a vnímat okolní svět tak, jak je. Závěr je tedy jeden, tato malá formace v mozku je nesmírně důležitá a nezbytná pro každého člověka a živou bytost na světě.

Varolievův most: co to je, kde se nachází, struktura a funkce

Varolievův most - prvek centrálního nervového systému, který se nachází mezi středem a oblouky medully.

V těle plní dvě role: dirigování (zajišťuje přenos nervových impulsů ze míchy do mozku) a propojení (zajišťuje koordinovanou práci jednotlivých struktur). Název dostal na počest slavného anatoma - Constance Varolia.

Struktura

Varolievův most se skládá z pneumatiky (horní část), ve které jsou jádra od 5 do 8 párů lebečních nervů, jsou reprezentovány šedou hmotou a základny (dolní část), která obsahuje dráhy.

Anatomie mostu také zahrnuje následující struktury:

 • retikulární formace - velká nervová síť a shluk jader, které řídí činnost nervového systému;
 • cesty ve formě zesílených nervových šňůr, které se připojují k mozečku.

Vzhledem se podobá zahuštění připojenému k mozkovému kmeni a hraničícím s mozkem vzadu. Pod ním jde do oddílů medulla oblongata a nahoře hraničí uprostřed.

Varolievův most pochází z období embryonálního vývoje z bubliny ve tvaru diamantu. V procesu diferenciace se dělí na zadní a medulla oblongata.

Ze zadního mozku se následně vytvoří mozeček. Jádra lebečních nervů jsou zpočátku umístěna v medulla oblongata a s vývojem plodu po narození změní své umístění a přesunou se na můstek.

U nově narozeného dítěte má tato struktura postavení nad tureckým sedlem. Ve věku 8 let jsou všechna nervová vlákna pokryta myelinovým obalem.

Jaké funkce plní?

Úkoly, za které je most Varoliev zodpovědný:

 • řídí provádění cílených pohybů;
 • reguluje prostorovou orientaci těla;
 • zajišťuje citlivost na pokožku obličeje, sliznic, je odpovědný za výrazy obličeje, zápach;
 • poskytuje funkci žvýkání, polykání, slinění;
 • podílí se na tvorbě nepodmíněných reflexů, například při inhalaci a výdechu (funkce regulace dýchání);
 • účastní se spánkových mechanismů. Je známo, že retikulární formace je zapojena do fází bdění a spánku. Existuje souvislost mezi ní a limbicko-hypotalamickými strukturami. Když je tento excitován, jsou inhibovány retikulární formační struktury a když jsou vzhůru, jsou naopak aktivovány.
 • podílí se na regulaci vestibulární funkce, provádí analýzu vestibulárních podnětů;
 • obsahuje centra nervů zodpovědná za pohyb očí různými směry, napětí svalových vláken měkkého patra, funkce tympanické membrány atd..

Možné patologie a jejich diagnostika

Hodnota můstku může být odhadnuta na základě vlivu patologií (syndromů), které poškozují funkce těla.

Mezi běžné příčiny, které způsobují jeho poruchu, patří mechanické poranění mozku, roztroušená skleróza, mrtvice, cysty a nádory. V diagnostice patologií se odborníci primárně spoléhají na projevy symptomů, z nichž se syndromy vytvářejí.

Mezi nejběžnější patří:

 1. Bonnierův syndrom - je doprovázen poškozením jádra sluchového a vestibulárního nervu. V tomto případě má pacient závratě, sluch je snížený, může dojít k trigeminální neuralgii. Mezi běžné příznaky patří slabost, deprese a poruchy spánku..
 2. Syndrom „zamčeného člověka“ (syndrom ventrálního můstku) je stav, ve kterém je zachováno vědomí a plná citlivost, ale schopnost mluvit je zcela ztracena. Funkce okulomotorických svalů je zachována. Komunikace s ostatními je možná pomocí neverbálních gest. Před stavem předcházejí příznaky potvrzující nedostatečnost cévní zásobení: dvojité vidění, závratě, nestabilní chůze.
 3. Raymond-Sestanův syndrom (jiné jméno je syndrom ústních oblastí pneumatiky mozku) je kombinací ochrnutí svalů zodpovědných za pohyb oční bulvy na straně protilehlé lézi. Etiologické faktory: aterosklerotické změny v mozkových cévách, nádory, ischemické mozkové příhody.
 4. Miyyar-Gublerův syndrom se projevuje ochrnutím obličejových svalů na postižené straně, přičemž je zaznamenána částečná ochrnutí na opačné straně. Toto onemocnění se projevuje v patologiích na základně můstku. Předisponuje k vaskulárnímu zúžení cév nebo mikrokrytím, například, pokud je v této struktuře kavernózní angioma, následuje poškození struktur vaskulárního systému. Méně časté mohou být neurosyfil nebo difuzní gliom.
 5. Fowillův syndrom je kombinovaná léze jednotlivých prvků obličejových a abdukčních nervů. Patologie se projevuje úplnou ochrnutím obličejových svalů v kombinaci se strabismem. Příčinou jeho vývoje je často ischemická mrtvice, menší tvorba nádoru, zánět.
 6. Gasperiniho syndrom je způsoben výskytem patologie v oblasti pneumatiky mostu. S tím jsou ovlivněna jádra několika nervů najednou (obličejový, trigeminální, úchvatný kochleární únos). Z místa patologického zaměření na opačné straně se cítí porucha citlivosti. Na klinickém obrázku jsou přítomny strabismus, závratě, ataxie. K tomuto stavu dochází v důsledku ischemie, nádorů, zánětů..
 7. Grenetův syndrom - narušení citlivosti se současným poškozením svalů zodpovědných za žvýkání, umístěných na postižené straně. Na druhé straně je zaznamenána hemigipestezie. K patologii často může dojít v důsledku ischemických změn ve větvích zadní mozkové tepny.
 8. Brissotův syndrom - Sikara - soubor známek poškození jádra obličejového nervu s částečnou paralýzou končetin. Klinicky se projevuje křečem obličejových svalů obličejových svalů, ke kterému jsou připojeny periferní ochrnutí obličeje a hemiparéza. Jeho výskyt je spojen s ischemií a infekčními chorobami..

Moderní metody zobrazování magnetickou rezonancí pomáhají objasnit lokalizaci, předpis léze, objem a další parametry patologického procesu.

Dmitrieva Julia (Sych) - V roce 2014 promovala s vyznamenáním na Státní lékařské univerzitě v Saratově pojmenované po V.I. Razumovského. V současné době pracuje jako kardiolog v 8 nemocnicích v 1 nemocnici. Zhodnoťte výhody článku: Načítání... Všechny informace uvedené na webu slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a nejsou určeny pro autodiagnostiku a samoléčení. Výběr a předepisování léků, léčebných metod a sledování jejich užívání může provádět pouze ošetřující lékař. Administrátoři stránek a autoři článků neodpovídají za žádné ztráty a důsledky, které mohou nastat při používání materiálů stránek.

© 2019 infoserdce.com. Vše o zdraví srdce a cév. Při citování dokumentu je vyžadován odkaz na web označující zdroj.

Mozkový most

Mícha a mozek jsou nezávislé struktury, avšak pro vzájemnou interakci je nutná jedna formace - Varolievův most.

Tento prvek centrálního nervového systému funguje jako kolektor, pojivová struktura, která kloubně spojuje mozek a míchu.

Vzdělání se proto nazývá most, z něhož se spojují dva klíčové orgány centrální a periferní nervové soustavy. Varolievův most vstupuje do struktury zadního mozku, ke kterému je také připojeno mozeček.

Struktura

Varolievo vzdělání se nachází na bazálním povrchu mozku. Toto je umístění můstku v mozku.

Když už mluvíme o vnitřní struktuře - most se skládá ze shluků bílé hmoty, kde jsou umístěna jejich vlastní jádra (shluky šedé hmoty). Na zadní straně můstku jsou jádra 5, 6, 7 a 8 párů lebečních nervů.

Důležitá struktura ležící na území mostu je považována za retikulární formaci. Tento komplex je zodpovědný za energetickou aktivaci vyšších lokalizovaných prvků mozku.

Tvorba ok je také zodpovědná za aktivaci stavu bdělosti..

Z vnější strany se most podobá válečku a je součástí mozkového kmene. K ní přiléhá mozeček. Pod mostem jde do oblouky medulla a shora - do středu. Strukturálními rysy mozku jsou přítomnost lebečních nervů a mnoho cest.

Na zadním povrchu této struktury se nachází kosočtverec, což je malá deprese. Horní část můstku je ohraničena mozkovými proužky, na nichž leží lícní lemy, a ještě vyšší je střední výška. Trochu na stranu je modrá skvrna. Tato formace barev se podílí na mnoha emocionálních procesech: úzkost, strach a vztek..

Funkce

Po prostudování umístění a struktury mostu se Costanzo Varoly přemýšlel, jakou funkci most v mozku vykonává.

V XVI století, během jeho života, vybavení evropských jednotlivých laboratoří neumožnilo odpovědět na otázku. Moderní výzkum však ukázal, že most Varoliev je zodpovědný za realizaci mnoha úkolů.

Konkrétně: smyslové, vodivé, reflexní a motorické funkce.

VIII pár lebečních nervů, které jsou v něm umístěny, provádí počáteční analýzu zvuků přicházejících zvnějšku. Tento nerv také zpracovává vestibulární informace, tj. Řídí umístění těla v prostoru (8).

Úkolem obličejového nervu je inervace obličejových svalů lidské tváře. Kromě toho se axony nervové větve VII a inervují slinné žlázy umístěné pod čelistí. Axony se také vzdálí od jazyka (7).

V nerv - trigeminál. Mezi jeho úkoly patří inervace žvýkacích svalů, svalů oblohy. Citlivé větve tohoto nervu přenášejí informace z receptorů kůže, nosní sliznice, okolní kůže jablek a zubů (5).

Na mostě Varoliev je centrum, které aktivuje výdechové centrum, které se nachází v sousední struktuře pod - medulla oblongata (10).

Funkce vedení: většina sestupných a vzestupných cest prochází nervovými vrstvami mostu. Tyto cesty spojují mozek, míchu, kůru a další prvky nervového systému s můstkem.

Příznaky léze

Porušení Varoilevova mostu je určeno jeho strukturou a vykonanými funkcemi:

 • Závrať. Může to být systémový - subjektivní pocit pohybu okolních objektů v jakémkoli směru a nesystémový - pocity ztráty kontroly nad tělem..
 • Nystagmus je translační pohyb očních bulví určitým směrem. Tato patologie může být doprovázena závratěmi a nevolností..
 • V případě, že jsou postiženy oblasti jader, klinický obraz odpovídá poškození těchto jader. Například v případě poruchy obličejového nervu se u pacienta projeví amimie (úplná nebo letargická) - absence svalové síly obličejových svalů. Lidé s takovou lézí mají „kamennou tvář“.

Funkce mozkového mostu - struktura a funkce mostu warolium, názor lékařů

Mozkový most vykonává mnoho důležitých funkcí, jsou spojeny s tím, že obsahuje jádra lebečních nervů. Tato část zadního mozku plní motorické, smyslové, vodicí a integrační funkce..

Toto oddělení hraje důležitou roli, a to jak při kombinování různých oddělení, tak samo o sobě silně ovlivňuje život člověka, řídí reflexy a vědomé chování.

Struktura

Divize je součástí zadního mozku. Struktura a funkce mostu jsou velmi úzce propojeny, jako v jakékoli jiné struktuře. To je lokalizováno před cerebellum, být rozdělení mezi středem a medulla oblongata.

Od prvního je oddělena začátkem 4. páru kraniálních nervů a od druhého - příčnou drážkou. Navenek se podobá válečku s brázdou, nervy procházející skrz něj, jsou zodpovědné za smyslové schopnosti pokožky obličeje. V sulku bylo místo také pro bazilární tepny, mezi jejich vlastnosti patří skutečnost, že dodávají krev do zad mozku.

Toto oddělení má speciální kosočtverečnou fosílii umístěnou v zadní části mostu Varilov. Mozkové proužky omezují fossu shora a nad nimi se nacházejí faciální kopce..

Nad nimi je střední výška a vedle mě je modrá skvrna, která je zodpovědná za pocit úzkosti, zahrnuje mnoho nervových zakončení noradrenalinového typu. Dráhy jsou ve formě tlustých vláken nervové tkáně, které sahají od můstku k mozečku. Tvoří tak rukojeť můstku a nohy mozečku.

Kromě toho má konstrukce mostu „pneumatiku“, což je hromadění šedé hmoty. Tato šedá hmota je středem lebečních nervů a částí, které obsahují dráhy. To znamená, že horní část mozku je vyhrazena pro centra, která mají spojení s hlavovými nervy (pátý, šestý, sedmý a osmý pár).

V této části prochází cesty, střední smyčka a laterální smyčka. Stejná pneumatika obsahuje retikulární formaci, je součástí šesti jader a obsahuje struktury, které jsou zodpovědné za sluchové analyzátory.

Na základně jsou cesty, které sahají od mozkové kůry do různých částí:

 1. mozkový most;
 2. medulla;
 3. mícha;
 4. mozeček.

A krevní zásobení je způsobeno tepnami, které patří do pánve obratlů.

Funkce drátu

Most Variliev byl jmenován z nějakého důvodu. Jde o to, že skrz toto oddělení absolutně všechny cesty, které jdou jak vzestupným, tak sestupným směrem.

Vazují předek a další struktury, jako je mozeček, mícha a další.

Motorické a smyslové funkce

Když mluvíme podrobněji o motorické a smyslové funkci, mluvíme o kraniálních nervech. Pokud jde o kraniální nervy, je třeba poznamenat ternární nebo smíšený nerv (pár V). Tento pár nervů je zodpovědný za pohyb žvýkacích svalů a svalů, které jsou zodpovědné za napětí ušního bubínku a palatinové opony..

Aferentní spojení nervových buněk z receptorů, které jsou v kůži lidské tváře, nosní sliznice, 60% jazyka, oční bulvy a zubů, jdou do senzorické části trigeminálního nervu. Šestý pár neboli tzv. Abdukční nerv je zodpovědný za pohyb očních bulví, konkrétně za jeho rotaci směrem ven.

Sedmý pár má jednu z nejdůležitějších funkcí pro interakci člověka, je zodpovědný za inervaci svalů, které umožňují tvorbu výrazů obličeje. Kromě toho jsou obličejovým nervem ovládány tři žlázy: slina, sublingvální a submandibulární. Tyto žlázy poskytují reflexy, jako je slinění a polykání..

Most má také spojení s vestibulo-kochleárním nervem. Z názvu je zřejmé, že kochleární část dosahuje kochleárních jader, ale vestibulární část končí v trojúhelníkovém jádru. Osmý pár nervů je zodpovědný za analýzu vestibulárních podnětů, určuje stupeň jejich závažnosti a kam směřují.

Integrační funkce

Tyto můstkové funkce spojují části mozku nazývané mozkové hemisféry. Všechny ostatní cesty, vzestupné i sestupné, procházejí také mostem a spojují jej s mnoha úseky centrální nervové soustavy. Mezi nimi jsou mícha, mozeček a mozková kůra..

Impulsy procházející mozkovými můstkovými cestami mozkové kůry mají vliv na fungování mozečku. Kůra nemůže přímo ovlivnit, proto pro tyto účely používá most jako prostředník. Most reguluje podlouhlé dřeň a ovlivňuje centra, která jsou zodpovědná za dýchací proces a jeho intenzitu.

souhrn

Nyní bylo jasné, že most je nejdůležitější součástí centrálního nervového systému a poskytuje vědomou kontrolu nad tělem spolu s mozkem..

Kromě toho pomáhá člověku vnímat své vlastní postavení ve vesmíru. Na jeho odpovědnost je citlivost jazyka, obličeje, nosní sliznice a očních spojivek.

Sluchový receptor je také řízen můstkem, spolu s mimickými pohyby. Ani jídlo neprochází bez účasti varillovského mostu. Kromě toho je oddělení zodpovědné za respirační reflexy, jejich intenzitu a frekvenci.

Varolievský mozkový most - struktura a funkce

Mícha a mozek jsou nezávislé struktury, avšak pro vzájemnou interakci je nutná jedna formace - Varolievův most.

Tento prvek centrálního nervového systému funguje jako kolektor, pojivová struktura, která kloubně spojuje mozek a míchu.

Vzdělání se proto nazývá most, z něhož se spojují dva klíčové orgány centrální a periferní nervové soustavy. Varolievův most vstupuje do struktury zadního mozku, ke kterému je také připojeno mozeček.

Struktura

Varolievo vzdělání se nachází na bazálním povrchu mozku. Toto je umístění můstku v mozku.

Když už mluvíme o vnitřní struktuře - most se skládá ze shluků bílé hmoty, kde jsou umístěna jejich vlastní jádra (shluky šedé hmoty). Na zadní straně můstku jsou jádra 5, 6, 7 a 8 párů lebečních nervů.

Důležitá struktura ležící na území mostu je považována za retikulární formaci. Tento komplex je zodpovědný za energetickou aktivaci vyšších lokalizovaných prvků mozku.

Tvorba ok je také zodpovědná za aktivaci stavu bdělosti..

Z vnější strany se most podobá válečku a je součástí mozkového kmene. K ní přiléhá mozeček. Pod mostem jde do oblouky medulla a shora - do středu. Strukturálními rysy mozku jsou přítomnost lebečních nervů a mnoho cest.

Na zadním povrchu této struktury se nachází kosočtverec, což je malá deprese. Horní část můstku je ohraničena mozkovými proužky, na nichž leží lícní lemy, a ještě vyšší je střední výška. Trochu na stranu je modrá skvrna. Tato formace barev se podílí na mnoha emocionálních procesech: úzkost, strach a vztek..

Funkce

Po prostudování umístění a struktury mostu se Costanzo Varoly přemýšlel, jakou funkci most v mozku vykonává.

V XVI století, během jeho života, vybavení evropských jednotlivých laboratoří neumožnilo odpovědět na otázku. Moderní výzkum však ukázal, že most Varoliev je zodpovědný za realizaci mnoha úkolů.

Konkrétně: smyslové, vodivé, reflexní a motorické funkce.

VIII pár lebečních nervů, které jsou v něm umístěny, provádí počáteční analýzu zvuků přicházejících zvnějšku. Tento nerv také zpracovává vestibulární informace, tj. Řídí umístění těla v prostoru (8).

Úkolem obličejového nervu je inervace obličejových svalů lidské tváře. Kromě toho se axony nervové větve VII a inervují slinné žlázy umístěné pod čelistí. Axony se také vzdálí od jazyka (7).

V nerv - trigeminál. Mezi jeho úkoly patří inervace žvýkacích svalů, svalů oblohy. Citlivé větve tohoto nervu přenášejí informace z receptorů kůže, nosní sliznice, okolní kůže jablek a zubů (5).

Na mostě Varoliev je centrum, které aktivuje výdechové centrum, které se nachází v sousední struktuře pod - medulla oblongata (10).

Funkce vedení: většina sestupných a vzestupných cest prochází nervovými vrstvami mostu. Tyto cesty spojují mozek, míchu, kůru a další prvky nervového systému s můstkem.

Příznaky léze

Porušení Varoilevova mostu je určeno jeho strukturou a vykonanými funkcemi:

 • Závrať. Může to být systémový - subjektivní pocit pohybu okolních objektů v jakémkoli směru a nesystémový - pocity ztráty kontroly nad tělem..
 • Nystagmus je translační pohyb očních bulví určitým směrem. Tato patologie může být doprovázena závratěmi a nevolností..
 • V případě, že jsou postiženy oblasti jader, klinický obraz odpovídá poškození těchto jader. Například v případě poruchy obličejového nervu se u pacienta projeví amimie (úplná nebo letargická) - absence svalové síly obličejových svalů. Lidé s takovou lézí mají „kamennou tvář“.

Pokud nenajdete vhodnou odpověď? Najděte lékaře a položte mu otázku!

Otázka 134 Anatomie a topografie mostu. Jeho vnitřní struktura, poloha jader a dráhy v můstku

Most,
pons (varoliev
most, ohraničený středním mozkem (s
nohy mozku) a níže (za) - s
medulla oblongata.

Hřbetní
povrch můstku směřující do strany
IV
komora
a podílí se na tvorbě svého dna
fossa kosočtverec. Na boku
směr, kterým se most dostane do středu
cerebelární pedicle, pedunculuscere - belldrismedius.

Hranice mezi středním mozkem
pěšina a most je východ
trigeminální nerv. V hlubokém příčném směru
brázda oddělující most od pyramid
medulla oblongata, kořeny jdou ven
pravé a levé unesené nervy.

NA
boční část této drážky je viditelná
kořeny obličeje (VII
pár) a vestibule-kochleář (VIII
pár)
nervy.

Na
ventrální povrch mostu, který
v lebeční dutině přiléhající ke svahu,
clivus,
patrný
bazální
(hlavní) brázda, sulcusbasilaris.
NA
tato drážka je tepna stejného jména.

NA
střední části pláště mostu jsou patrné
silný svazek vláken souvisejících
k dráze sluchového analyzátoru
- lichoběžník
tělo, corpustrapezoideum.

to
formace dělí most na záda,
nebo pneumatika mostu, parsdorsalis,
a
přední (basilární) část, parsventralis.

Mezi
lichoběžníková vlákna
umístěný vpředu
a
záda
trapezius nuclei, nucleicorporistrapezoideiventralisetdorsalis.
NA
přední (základní) část mostu (v mm)
základna) podélná a příčná
vlákno.

Podélný
vláknový most, libraepontislongitudles,
patřit k
pyramidální dráha (kortikální-jaderná
vlákno, fibraecorticonucleares).

Tady
existují kortikální můstky
vlákno, fibraecorticopontinae,
což jsou
konec na jádrech
(vlastní)
most,
nukleipontis.
Procesy nervových buněk v jádrech můstku
tvoří svazky
příčná můstková vlákna, fibraepontistransverae.
Poslední
tvoří střední mozkové nohy.

NA
zadní (hřbetní) část (pneumatika)
most) jsou shluky šedé
látky - jádra, V,
VI,
VII,
VIII
parní
lebeční nervy.

Nad lichoběžníkem
střední vlákna
smyčky, lemniscusmedidlis,
a
boční od nich - mozkomíšní
smyčky, lemniscusspinalis.

Přes
lichoběžníkové tělo je
retikulární formace a ještě vyšší -
zadní
podélný svazek, fasciculuslongitundindlisdorsdlis.
Boční pohled
a nad střední smyčkou jsou vlákna
boční smyčka.

Otázka 135 Anatomie a topografie středního mozku: jeho části, jejich vnitřní struktura, souvislosti s jinými částmi mozku. Pozice jader a cest ve středním mozku. Důlní dutina

Střední
mozek, mesencephalon,
uspořádány
méně obtížné. Vyčnívá ze střechy a
nohy. Dutina středního mozku je
mozková voda.

Horní (přední)
okraj midbrain na jeho ventrální
optické povrchy slouží jako povrchy
a mastoidní těla, vzadu - přední
okraj mostu.

Na hřbetním povrchu
horní (přední) hranice středu
mozek odpovídá zadním okrajům
(povrchy) thalamu, zadní (dolní)
- výstupní úroveň kořenů nervu bloku.

Střecha
midbrain, tectummesencephalicum,
nachází se
přes přívod vody do mozku. Střední střecha
mozek se skládá ze čtyř výšek -
kopce. Poslední oddělené od
přítel drážky. Podélná drážka
umístěný tvoří lůžko pro pineal
tělo.

Příčná drážka se oddělí
horní kopce, koliculisuperiory,
z
dolní kopce, koliculiinferiores.
Z
každá z kopců na boku
zahušťování ve formě
rukojeť s kolečkem.

Horní kopce
střechy midbrain (čtyřnásobek)
a postranní kliková těla vykonávají
funkce subkortikálních vizuálních center.
Dolní kopce a střední artikulace
těla jsou subkortikální sluchové
centra.

Nohy
mozek pedunculicerebri,
jít ven
od mostu. Prohloubení mezi pravým a
nazývá se levá noha mozku
intersticiální fossa, fossainterpeduncularis.

Dno
tato díra slouží jako místo, kde v tkanině
krevní cévy pronikají mozkem.

Na mediálním povrchu každého z
nohy mozku jsou podélné
oculomotor groove, sulcusoculomotorus (mediální
brázda stopky mozku), z níž
kořeny
okulomotorický nerv, n.
oculomotorius (III
pár).

NA
vystupuje černá noha
substance, substantianigra.

Černá látka rozděluje nohu mozku
na dvou odděleních: zadní (hřbetní) - pneumatika
midbrain, tegmentummesencephali,
a
přední (ventrální) oddělení -
dolní část mozku, základnaunculicerebri.

NA
střední mozek pokrývá jádro
midbrain a projít vzestupně
vodivé cesty. Základna dolní části mozku
zcela složené z bílé hmoty,
vodivý průchod sem
cesta.

Vodovodní potrubí
midbrain (sylvia
zásobování vodou), aqueductusmesencephali
(cerebri),
spojuje se
dutina III
komora c IV
a obsahuje mozkomíšní tekutinu.
Vodní dýmka podle jejího původu
mozek je derivát dutiny
midbrain.

Kolem
nachází se přívod vody midbrainu
centrální šedá hmota, substantiagriseacentrdlis,
na
který v oblasti dna přívodu vody
jsou jádra dvou párů lebečních nervů.

Na úrovni horních kopců je
párové jádro
okulomotorický nerv, nucleusnervioculomotorii.
To
podílí se na inervaci svalů
oči.

Toto je lokalizováno ventrálně.
parasympatické jádro autonomní
nervový systém - přírůstkový
jádro nervu okulomotoru,
nucleusoculo - motoriusaccessorius..

Přední a mírně vyšší než jádro III
páry jsou střední
nucleus nucleusinterstitialis.
Klíčky
buňky tohoto jádra se podílejí na tvorbě
retikulospinální a zadní
podélný paprsek.

Na
úroveň dolních kopců ve ventrálních
oddělení centrální šedé hmoty
leží jádro
blok nerv, nukleusn.
trochlearis.
NA
boční střední šedá
látky uprostřed
mozek je jádrem středního mozku
trigeminální nervové dráhy (V
pár).

NA
největší a nejviditelnější pneumatika
průřez středního mozku je
Červené
jádro.
Základna
nohy mozku jsou tvořeny sestupem
cesty.

Domácí a
vnější části základny nohou mozku
tvoří vlákna kortexového můstku
cesty, jmenovitě střední část základny
se vydá cestou čelního mostu,
boční část -
temporoparietální týlní most
cesta.

Střední část dna nohou
mozek je obsazen pyramidálními cestami.

Středně
procházet vlákny jádro-jádro,
laterální - kortikální-páteř
cesta.

NA
subkortikální
Poskytování sluchových a zrakových středisek
inervace svévolného a nedobrovolného
svaly oční bulvy, stejně jako midbrain
jádro V
páry.

Přes
midbrain projít vzestupně
(citlivé) a sestupné (motorické) cesty.
Důlní dutina.