Hlavní

Skleróza

Funkce levé a pravé hemisféry mozku

Analyzoval jsem článek, který jsem četl na internetu, o funkcích mozkových hemisfér. Porovnal jsem údaje získané metodou numerické logiky vědy logikologie s textem článku a zde je to, co z toho vycházelo.

Lidský mozek je hlavním oddělením centrálního nervového systému, nachází se v lebeční dutině. Mozek obsahuje velké množství neuronů, mezi nimiž jsou synaptická spojení. Tato spojení umožňují neuronům vytvářet elektrické impulsy, které řídí plné fungování lidského těla.

Lidský mozek není zcela pochopen. Vědci se domnívají, že u lidí je do procesu života zapojena pouze část neuronů, a proto mnoho lidí neukazuje své možné schopnosti..

VLEVO HEMISFÉRY ZBRANÝCH A SOUVISEJÍCÍCH FUNKCÍ.

Podle článku na internetu,
LEVÁ HEMISFÉRA BRAINU je zodpovědná za verbální informace, odpovídá za jazykové schopnosti člověka, ovládá řeč, schopnost psát a číst. Díky práci levé hemisféry si člověk dokáže vzpomenout na různá fakta, události, data, jména, jejich pořadí a jak bude vypadat písemně. Levá hemisféra je zodpovědná za analytické myšlení člověka, díky kterému se rozvíjí logika a analýza faktů, manipulace s čísly a matematické vzorce. Kromě toho je levá hemisféra mozku zodpovědná za sled zpracování informací (fázované zpracování)..
Podle numerické logiky vědy logikologie,
Levá hemisféra mozku je zodpovědná za následující funkce:
168 Levá hemisféra + 42 mozek + 93 odpovídá = 303
303 = 82 pro logiku + 140 myšlení + 81 mentality, myšlenky, přitažlivost, sobectví, zrození
303 = 102 pro lásku + 195 nadměrná aktivita, vytrvalost, reinkarnace, reprodukce, koordinace + 6 ano
303 = 102 pro lásku + 201 oplodnění
303 = 128 pro zdvořilost, pro kopírování, pro požehnání + 175 pravdivých výroků
303 = 110 za víru v Boha, za dobrou vůli, za duchovní, za směr, za usilovnost, za modlitby, za soubor pravidel, za myšlenku + 193 pravý soud
303 = 248 pro psaný jazyk + 55 pravda
303 = 107 pro výuku + 196 vzájemné závislosti
303 = 139 pro praktičnost, pro vlastenectví, pro spolehlivost, pro mistrovství + 164 gramotnosti, akademický výkon, pro upřímnost, pro oddanost, pro navrácení, pro interakci, pro lidskou řeč
303 = 134 pro vědecké + 74 práce + 95 potěšení
303 = 139 pro kreativní + 164 něžné pocity
303 = 112 pro smrt, pro cit, pro vášeň, pro soucit + 43 pravý + 148 pravý soud, Boží vůle


Díky levé hemisféře jsou veškeré informace, které osoba obdrží, zpracovány, klasifikovány, analyzovány, levá hemisféra navazuje kauzální vztahy a formuluje závěry.

PRAVÉ HEMISFÉRY BRAINŮ A JEJICH FUNKCÍ.

Pravá hemisféra mozku je zodpovědná za zpracování tzv. Neverbálních informací, tj. Za zpracování informací vyjádřených v obrazech a symbolech, nikoli slovech.

Pravá hemisféra je zodpovědná za představivost, díky níž je člověk schopen fantazírovat, snít a také komponovat, učit se poezii a prózu. Zde jsou lidské schopnosti pro iniciativu a umění (hudba, kresba atd.). Pravá hemisféra je zodpovědná za paralelní zpracování informací, to znamená, že stejně jako počítač umožňuje osobě současně analyzovat několik různých proudů informací, rozhodovat se a řešit problémy, přičemž problém zvažuje současně jako celek az různých úhlů pohledu..

Díky pravé polokouli mozku vytváříme intuitivní spojení mezi obrazy, rozumíme různým metaforám a vnímáme humor. Pravá hemisféra umožňuje člověku rozpoznat složité obrazy, které nelze rozložit na elementární komponenty, například proces rozpoznávání tváří lidí a emoce, které tyto tváře zobrazují.


Pravá mozková hemisféra

180 pravé hemisféry + 42 mozků + 93 odpovědí = 315
315 = 125 pro instinkt + 147 pro intuici + 43 pravda
315 = 95 pro budoucnost, pro tuto chvíli, pro šanci, pro kolaps, pro nicotu, pro slovo Boží, pro běh divočiny + 220 pravdivých výroků
315 = 140 pro odvahu, pro vztek, pro obdiv, pro senzitismus + 175 pravdivých výroků
315 = 167 pro výpočet, pro počítač, pro duchovní svět, pro vinu + 148 skutečného úsudku, Boží vůli
315 = 122 za život, za výchovu, za klam + 193 pravý úsudek
315 = 144 pro humanitární + 93 vzdělání + 78 lidí
315 = 168 pro komunikaci s Bohem + 147 pro intuici
315 = 85 pro víru, pro rozvoj, pro srdce, pro poselství, pro krizi + 230 zaměstnání
315 = 102 pro lásku + 176 virtuálních + 37 andělů
315 = 107 pro učení + 66 pro život + 142 klid mysli, matematika slov, pro tvrdou práci, pro sebepoznání, pro umění, pro výsledek
315 = 142 pro kreativitu + 173 pro sylloritmy i pro přísahající slova
315 = 130 pro metafory + 72 obrázků + 113 soudů
315 = 10 pro + 57 dlouhých + 100 víra v Boha + 148 pravého soudu, Boží vůle
315 = 112 pro smrt, pro cit, pro vášeň, pro lítost + 55 skutečných + 148 skutečných úsudků
315 = 80 na život + 42 mozků + 193 skutečných úsudků

Synchronizovaný provoz obou polokoulí

Intuitivní operace pravé hemisféry mozku je založena na materiálech, které byly analyzovány levou hemisférou. Je třeba poznamenat, že práce obou hemisfér mozku je pro člověka stejně důležitá. S pomocí levé hemisféry je svět zjednodušený a analyzovaný a díky pravici je vnímán tak, jak skutečně je..
Obecně se to uznává,
kdyby neexistovala správná „kreativní“ hemisféra mozku, lidé by se bez emocí proměnili ve stroje, které by dokázaly přizpůsobit svět jejich živobytí.

Je třeba poznamenat, že pravá hemisféra řídí činnost levé poloviny lidského těla a levá polokoule kontroluje pravou polovinu těla. Proto se má za to, že člověk, který má lépe vyvinutou levou polovinu těla („levák“), je lépe rozvinutý a kreativní schopnosti,
ale to není úplně přesné.
Logikologie naznačuje, že existují funkce, které ovládají levou i pravou hemisféru mozku, mezi ně patří:

303 levá polokoule mozku je zodpovědná = 110 za víru v Boha, za dobrou vůli, za směr, za duchovní, za pilnost, za modlitby, za sadu pravidel, za myšlení + 193 pravý soud
303 = 107 pro výuku + 196 vzájemné závislosti
303 = 139 pro kreativní + 164 něžné pocity


315 pravý mozek = 168 pro komunikaci s Bohem + 147 pro intuici
315 = 10 pro + 57 dlouhých + 100 víra v Boha + 148 pravého soudu, Boží vůle
315 = 107 pro výcvik + 66 žít + 142 pro tvrdou práci, pro sebepoznání, pro umění, pro výsledek

315 = 167 pro výpočet, pro počítač + 148 skutečný soud, Boží vůle
315 = 174 pro kreativitu + 141 osobnosti
315 = 142 pro kreativitu + 173 pro sylloritmy i pro přísahající slova

To znamená, že hlavní funkce jsou okamžitě ovládány oběma hemisférami mozku a v případě poškození jedné z hemisfér mozku je druhá schopna vykonávat své funkce.

Vyzkoušejte svůj mozek během několika sekund

Jak testovat funkci mozku?
Všechno je velmi jednoduché.

Podívejte se, kterým směrem se dívka točí? Okamžitě provedu rezervaci, můžete ji otáčet jakýmkoli směrem.

Pokud vidíte, že se dívka otáčí ve směru hodinových ručiček, předpokládá se, že váš pravý mozek je rozvinutější. Pokud vidíte rotaci proti směru hodinových ručiček - doleva.

Lidé častěji vidí dívku, která se točí proti směru hodinových ručiček. Proto tito lidé více využívají levou stranu mozku. Dovolte mi, abych vám připomněl, že zaostřením můžete změnit směr pohybu dívky.

Je zajímavé, že před několika desítkami let nebyl správnému mozku kladen velký význam. Obecně se akceptovalo, že to nějakým způsobem nemá smysl. V průběhu času však vědci dospěli k závěru, že pravá hemisféra lidského mozku je velmi důležitá pro rozvoj tvůrčí osobnosti..

• Pro ty, kteří nemohou změnit směr otáčení tanečnice, jsou níže 3 obrázky. Krátkým pohledem na obrázek vlevo nebo vpravo můžete snadno změnit směr pohybu v centrálním obrázku. Tento jednoduchý test vám pomůže zkontrolovat, která část vašeho mozku je nejaktivnější..

• Levý mozek.

Zpracovávají se verbální informace. Levá hemisféra je zodpovědná za jazykové schopnosti, ovládá řeč, psaní a čtení. Při použití přesně levé hemisféry mozku si člověk pamatuje fakta, data, jména a řídí jejich psaní. Levá hemisféra mozku analyzuje všechna fakta, odpovídá za analýzu a logiku. Matematické symboly a čísla jsou také rozpoznávány levou hemisférou. Informace jsou zpracovávány postupně.

• Pravý mozek.

Zpracovávají se neverbální informace. Pravá hemisféra lidského mozku zpracovává informace, které nejsou vyjádřeny slovy, ale obrázky a symboly. Pomocí pravé polokoule je člověk schopen fantazírovat a snít, skládat příběhy. Pravá hemisféra mozku je zodpovědná za schopnost výtvarného umění a hudby. Pravá hemisféra současně zpracovává spoustu různých informací. Umožňuje zvážit vše jako celek, aniž by se uchýlila k analýze.

Pokud se domníváte, že výsledky studií provedených na Yale University po dobu pěti let, pokud člověk dokáže, aniž by namáhal oči, změnit směr otáčení dívky, mají tito lidé IQ nad 160.

Nebo je to jen optická iluze? Můžeš zkontrolovat. Osobně se mi to podaří docela snadno. (s)

Co je odpovědné za pravou a levou hemisféru mozku

Funkčními částmi mozku jsou kmen, mozeček a koncová část, která zahrnuje mozkové hemisféry. Poslední složkou je nejobsáhlejší část - zabírá asi 80% tělesné hmotnosti a 2% hmotnosti lidského těla, zatímco až 25% veškeré energie vyrobené v těle je vynaloženo na její práci.

Mozkové hemisféry se mírně liší velikostí, velikostí křečí a funkcemi, které vykonávají: levice je zodpovědná za logické a analytické myšlení a právo na motilitu. Navíc jsou zaměnitelné - pokud je jedna z nich poškozena, pak druhá je schopna částečně převzít své funkce.

Při studiu mozku slavných lidí si odborníci všimli, že schopnost člověka závisí na tom, která z poloviny závěrečné sekce je rozvinutější. Například umělci a básníci nejčastěji rozvíjejí pravou hemisféru, protože tato část mozku je zodpovědná za kreativní schopnosti.

Co tvoří povrch mozkových hemisfér

Hlavní aspekty fyziologie mozkových hemisfér, nebo jak se také nazývají hemisféry, na příkladu vývoje mozku u dítěte od okamžiku početí.

Centrální nervový systém se začíná vyvíjet téměř okamžitě po oplodnění vajíčka a již 4 týdny po implantaci embrya do děložní sliznice sestává ze 3 mozkových váčků zapojených do série. Prvním z nich je základ přední části mozku, a proto jeho mozkové hemisféry, druhý - střední mozek a poslední třetí tvoří kosočtverec.

Paralelně s tímto procesem je mozková kůra nulována - zpočátku vypadá jako malá dlouhá deska šedé hmoty, sestávající hlavně ze shluku neuronových těl.

Poté dochází k fyziologickému zrání hlavních částí mozku: do 9. týdne těhotenství se přední část zvětšuje a tvoří 2 velké hemisféry propojené speciální strukturou - corpus callosum. Kromě menších nervových komisí (vyšší a zadní komisi, oblouk mozku) se skládá z velkého svazku procesů nervových buněk - axonů umístěných převážně v příčném směru. Tato struktura vám následně umožňuje okamžitě přenášet informace z jedné části mozku do druhé.

V této době také dochází ke změnám kortexu pokrývajícího bílou hmotu hemisfér: dochází k postupnému hromadění vrstev a zvětšování oblasti pokrytí. V tomto případě se horní kortikální vrstva zvyšuje rychleji než spodní, díky čemuž se objevují záhyby a rýhy.

Například ve věku 6 měsíců má levá hemisféra mozku všechny hlavní primární spirály: laterální, centrální, corpus callosum, parieto-týlní a ostrohu, přičemž vzorec jejich umístění se zrcadlí na pravé hemisféře. Pak se vytvoří křivky druhé řady a současně dojde ke zvýšení počtu vrstev mozkové kůry..

V době narození jsou poslední sekce a podle toho mozkové hemisféry lidského mozku známé všem a kůra se skládá ze všech 6 vrstev. Růst počtu neuronů se zastaví. Nárůst hmotnosti mozkové látky v budoucnosti je výsledkem růstu existujících nervových buněk a vývoje gliových tkání.

Jak se dítě vyvíjí, neurony tvoří ještě větší rozvětvenou síť interneuronálních spojení. U většiny lidí končí zlepšení mozku ve věku 18 let..

Mozková kůra dospělého pokrývající celý povrch mozkových hemisfér se skládá z několika funkčních vrstev:

 1. molekulární;
 2. vnější granulární;
 3. pyramidový;
 4. vnitřní granulární;
 5. ganglionický;
 6. multimorfní;
 7. bílá hmota.

Neurony těchto struktur mají odlišnou strukturu a funkční účel, ale zároveň tvoří šedou hmotu mozku, která je nedílnou součástí mozkových hemisfér. S pomocí těchto funkčních jednotek také mozková kůra provádí všechny hlavní projevy vyšší nervové aktivity člověka - myšlení, vzpomínání, emoční stav, řeč a pozornost.

Tloušťka kůry není rovnoměrná, například dosahuje nejvyšší hodnoty v horních částech precentrálního a postcentrálního gyru. V tomto případě je uspořádání spletení striktně individuální - na Zemi neexistují dva lidé se stejným mozkem.

Anatomicky je povrch mozkových hemisfér rozdělen do několika částí nebo laloků, omezených nejvýznamnějším gyrem:

 1. Čelní lalok. Vzadu je ohraničena střední brázdou, pod ní boční. Ve směru dopředu od centrálního sulku a rovnoběžně s ním leží horní a dolní precentrální sulci. Mezi nimi a střední drážkou je přední střední gyrus. Z obou precentrálních drážek se horní a dolní čelní drážky rozprostírají v pravém úhlu a omezují tři přední gyrus - horní střední a dolní.
 2. Parietální lalok. Tento lalok je ohraničen vpředu centrální brázdou, zespodu - postranní a zezadu - parieto-týlní a příčnou týlní rýhou. Paralelně s centrální brázdou a před ní je postcentrální brázda, která je rozdělena na horní a dolní brázdy. Mezi ní a centrální drážkou je zadní centrální gyrus.
 3. Týlní lalok. Boky a křivky na vnějším povrchu týlního laloku jsou schopny změnit svůj směr. Nejstálejší z nich je nadřazený týlní gyrus. Na hranici parietálního laloku a týlního laloku se nachází několik přechodných stočení. První obklopuje spodní konec, který sahá k vnějšímu povrchu hemisféry parieto-týlního sulku. V zadní části týlního laloku jsou jedna nebo dvě polární drážky, které mají svislý směr a omezují sestupnou týlní konvoluci na týlním pólu..
 4. Temporální lalok. Tato část polokoule je ohraničena předně boční drážkou a v zadní části linií spojující zadní konec laterální drážky se spodním koncem příčné týlní drážky. Na vnějším povrchu spánkového laloku jsou horní, střední a dolní spádové drážky. Povrch nadřazeného temporálního gyru tvoří spodní stěnu postranní drážky a je rozdělen na dvě části: operulární, zakrytá parietální výstelkou a přední - ostrovní.
 5. Ostrov. Nachází se hluboko v postranní drážce.

Ukazuje se tedy, že mozková kůra pokrývající celý povrch mozkových hemisfér je hlavním prvkem centrálního nervového systému, který vám umožňuje zpracovávat a reprodukovat informace získané z prostředí prostřednictvím smyslů: vidění, dotek, čich, sluch a chuť. Podílí se také na tvorbě kortikálních reflexů, cílených akcí a podílí se na tvorbě charakteristik lidského chování..

Co je odpovědné za levou a pravou hemisféru mozku

Celý povrch kůry předního mozku, který zahrnuje konečnou část, je zakrytý rýhami a hřebeny, které rozdělují povrch mozkové hemisféry na několik částí:

 • Čelní. Nachází se před mozkovými hemisférami a je zodpovědný za provádění dobrovolných pohybů, řeči a duševní činnosti. Kontroluje také myšlení a určuje lidské chování ve společnosti..
 • Parietální. Podílí se na porozumění prostorové orientaci těla a analyzuje také proporce a velikost objektů třetích stran.
 • Okcipitální. Mozek zpracovává a analyzuje příchozí vizuální informace..
 • Temporální. Slouží jako analyzátor chutí a sluchových vjemů a podílí se také na porozumění řeči, formování emocí a zapamatování příchozích dat.
 • Ostrov. Slouží jako analyzátor chuti.

V průběhu výzkumu odborníci zjistili, že mozková kůra vnímá a reprodukuje informace přicházející ze smyslových orgánů zrcadlovým způsobem, to znamená, že když se člověk rozhodne pohnout pravou rukou, začne motorická zóna levé hemisféry fungovat a naopak - pokud se hnutí provádí levou rukou, pak pravá hemisféra mozku funguje.

Pravá a levá hemisféra mozku mají stejnou morfologickou strukturu, ale přesto vykonávají v těle různé funkce.

Stručně řečeno, práce levé hemisféry je zaměřena na logické myšlení a analytické vnímání informací, zatímco pravá je generátorem myšlenek a prostorového myšlení.

Oblasti specializace obou polokoulí jsou podrobněji rozebrány v tabulce:

Levá polokoulePravá hemisféra
Ne. P / pHlavní oblastí činnosti této části závěrečného oddělení je logické a analytické myšlení:Práce pravé hemisféry je zaměřena na vnímání neverbálních informací, tj. Pocházejících z vnějšího prostředí nikoli slovy, ale v symbolech a obrázcích:
1S tím člověk rozvíjí svou řeč, píše a pamatuje si data a události ze svého života.Je zodpovědný za prostorové postavení těla, konkrétně za jeho aktuální umístění. Tato funkce umožňuje člověku dobře se pohybovat v prostředí, například v lese. Také lidé s rozvinutou pravou hemisférou nevyřeší hádanky dlouho a snadno se vypořádají s mozaikami..
2V této části mozku probíhá analytické zpracování přijatých informací ze smyslů a v současné situaci se hledá racionální řešení..Pravá hemisféra určuje tvůrčí schopnosti jednotlivce, například vnímání a reprodukce hudebních skladeb a písní, tj. Osoba, která má tuto rozvinutou zónu vnímání, slyší falešné tóny, když zpívá nebo hraje na hudební nástroj.
3Rozpoznává pouze přímý význam slov, například lidé, kteří mají tuto zónu poškozenou, nemohou pochopit význam vtipů a přísloví, protože vyžadují vytvoření mentální kauzální souvislosti. V tomto případě jsou data přijatá z prostředí zpracovávána postupně..S pomocí pravé hemisféry člověk chápe význam přísloví, přísloví a dalších informací prezentovaných ve formě metafory. Například slovo „hoří“ v básni: „Oheň červeného horského popela hoří v zahradě“ by se neměl brát doslova, protože v tomto případě autor porovnával plody horského popela s plamenem ohně.
4Tato část mozku je analytickým centrem obdržených vizuálních informací, takže lidé, kteří vyvinuli tuto polokouli, vykazují schopnosti pro přesné vědy: matematiku nebo například fyziku, protože vyžadují logický přístup k řešení úkolů.S pomocí pravé polokoule může člověk snít a přijít s vývojem událostí v různých situacích, to znamená, když fantazíruje slovy: „představte si, jestli...“, pak je v této chvíli tato část mozku zahrnuta do jeho práce. Tato funkce se používá také při psaní surrealistických obrazů, které vyžadují uměleckou fantazii..
5Řídí a vydává signály pro cílený pohyb končetin a orgánů na pravé straně těla.Emocionální sféra psychiky, i když není produktem činnosti mozkové kůry, je stále více podřízena pravé mozkové hemisféře, protože neverbální vnímání informací a jejich prostorové zpracování, které vyžaduje dobrou představivost, často hraje zásadní roli při formování pocitů..
6-Pravá hemisféra mozku je také zodpovědná za smyslové vnímání sexuálního partnera, zatímco proces kopulace je řízen levou stranou závěrečné sekce.
7-Pravá hemisféra je zodpovědná za vnímání mystických a náboženských událostí, za sny a instalaci určitých hodnot v životě jednotlivce.
8-Řídí pohyby na levé straně těla.
9-Je známo, že pravá hemisféra mozku je schopna současně vnímat a zpracovávat velké množství informací, aniž by se uchýlila k analýze situace. Například, s jeho pomocí, osoba rozpozná známé tváře a určí emoční stav účastníka pomocí pouze jednoho výrazu obličeje.

Také kůra levé a pravé hemisféry mozku se podílí na vzniku kondicionovaných reflexů, jejichž charakteristickým rysem je to, že jsou vytvářeny po celý život člověka a nejsou konstantní, to znamená, že mohou zmizet a znovu se objevit v závislosti na okolních podmínkách.

Současně jsou vstupní informace zpracovávány všemi funkčními centry mozkových hemisfér: sluchové, řečové, motorické, vizuální, což umožňuje tělu reagovat, aniž by se uchýlila k duševní aktivitě, tj. Na podvědomé úrovni. Z tohoto důvodu nemají novorozenci podmíněné reflexy, protože nemají životní zkušenost..

Levá mozková hemisféra a související funkce

Navenek se levá část mozku prakticky neliší od pravého - u každé osoby je umístění zón a počet konvolutů na obou stranách orgánu stejné. Zároveň je to zrcadlový obraz pravé polokoule.

Levá hemisféra mozku je zodpovědná za vnímání slovních informací, tj. Dat přenášených pomocí ústní řeči, psaní nebo textu. Jeho motorická zóna je zodpovědná za správnou výslovnost zvuků řeči, krásné psaní rukou, náchylnost k psaní a čtení. Současně bude rozvinutá časová zóna naznačovat schopnost člověka zapamatovat si data, čísla a další psané symboly.

Levá hemisféra mozku plní kromě hlavních funkcí řadu úkolů, které určují určité charakterové vlastnosti:

 • Schopnost logicky myslet ponechává svou stopu na lidském chování, takže existuje názor, že lidé s rozvinutou logikou jsou sobci. Není to však proto, že by tito lidé viděli ve všem zisk, ale protože jejich mozek hledá racionálnější řešení úkolů, někdy na úkor druhých..
 • Milovanost. Lidé s rozvinutou levou hemisférou jsou díky své vytrvalosti schopni dosáhnout předmětu přitažlivosti různými způsoby, ale bohužel po získání toho, co chtějí, se rychle ochladí - prostě se nezajímají, protože většina lidí je předvídatelná.
 • Vzhledem ke své přesnosti a logickému přístupu ve všem má většina „levicových hemisfér“ vrozenou zdvořilost vůči ostatním, i když za to je často třeba připomínat určité normy chování v dětství.
 • Lidé s rozvinutou levou hemisférou téměř vždy logicky uvažují. Z tohoto důvodu nemohou přesně interpretovat chování druhých, zejména pokud situace není běžná..
 • Protože jednotlivci s rozvinutou levou hemisférou jsou ve všem konzistentní, při psaní textů zřídka dělají syntaktické a pravopisné chyby. V tomto ohledu se jejich rukopis vyznačuje správným hláskováním písmen a číslic.
 • Učí se rychle, protože mohou soustředit veškerou svou pozornost na jednu věc..
 • Lidé s rozvinutou levou hemisférou jsou zpravidla spolehliví, to znamená, že se na ně můžete spolehnout při jakékoli otázce.

Pokud člověk vykazuje všechny výše uvedené vlastnosti, pak to naznačuje, že jeho levá hemisféra je rozvinutější ve srovnání s pravou stranou mozku.

Pravá hemisféra mozku a jeho funkce

Specializací pravé hemisféry mozku je intuice a vnímání neverbálních informací, tj. Dat vyjádřených ve výrazech obličeje, gest a intonaci partnera..

Je pozoruhodné, že lidé s rozvinutou pravou hemisférou jsou schopni ukázat své schopnosti v určitých typech umění: malba, modelování, hudba, poezie. Důvodem je skutečnost, že jsou schopni uvažovat prostorově, aniž by se zaměřili na nevýznamné události v životě. Jejich představivost je bohatá, což se projevuje při psaní obrazů a hudebních děl. Také říkají o takových lidech: „Vznášející se v oblacích“.

Lidé s rozvinutou pravou hemisférou mají také řadu charakteristických rysů:

 • Jsou příliš emotivní, zatímco jejich řeč je bohatá na epithets a srovnání. Takový řečník často spolkne zvuky a snaží se v mluvených slovech udělat co největší smysl.
 • Lidé s rozvinutou pravou hemisférou jsou nedílnou, otevřenou, důvěryhodnou a naivní v komunikaci s ostatními, ale zároveň se snadno urazí nebo urazí. Zároveň se nestydí svých pocitů - mohou během několika minut plakat nebo se zlobit.
 • Zachovejte náladu.
 • Lidé na pravé polokouli jsou schopni najít nestandardní způsoby řešení úkolů, je to tím, že celou situaci považují za celek, aniž by se zaměřili na jednu věc.

Která polovina mozku dominuje

Protože levá hemisféra mozku je zodpovědná za logiku a racionální přístup ve všem, dříve se věřilo, že vede v celém centrálním systému. To však není tak: u lidí se obě hemisféry mozku účastní života téměř stejně, jsou jednoduše zodpovědné za různé oblasti vyšší mentální aktivity.

Je pozoruhodné, že v dětství je ve většině lidí pravá hemisféra obvykle větší než levá. Z tohoto důvodu je vnější svět vnímán poněkud jinak než v dospělém stavu - děti jsou náchylné k fantazii a vnímání neverbálních informací, vše se jim zdá zajímavé a tajemné. Také se fantazírují, učí se komunikovat s prostředím: v myslích ztrácejí různé životní situace a vyvozují své vlastní závěry, tj. Získávají zkušenosti, které jsou v dospělosti tak nezbytné. Následně se tato informace z větší části odloží na levé polokouli..

Postupem času, kdy se učí základní aspekty života, však aktivita pravé hemisféry slábne a tělo preferuje levou stranu mozku jako zásobu znalostí. Taková roztříštěnost práce částí mozku negativně ovlivňuje kvalitu lidského života: stává se imunním vůči všemu novému a zůstává konzervativní ve svých pohledech na budoucnost.

Která část mozku v současné době pracuje, lze určit provedením elementárního testu..

Podívejte se na pohyblivý obraz:

Pokud se otáčí ve směru hodinových ručiček, znamená to, že je v současné době aktivní levá hemisféra mozku, která je zodpovědná za logiku a analýzu. Pokud se pohybuje opačným směrem, znamená to, že funguje pravá hemisféra, která je zodpovědná za emoce a intuitivní vnímání informací.

Pokud se však budete snažit, můžete obrázek otočit v libovolném směru: za tímto účelem se musíte nejprve podívat na rozostřený pohled. Podívejte se na změny?

Synchronizovaný provoz obou polokoulí

Přestože obě hemisféry konečného mozku vnímají svět kolem sebe odlišně, je nesmírně důležité, aby člověk harmonicky spolupracoval.

Anatomicky je tato interakce mozkových hemisfér prováděna v důsledku corpus callosum a dalších adhezí obsahujících velké množství myelinových vláken. Spojují symetricky všechny zóny jedné části finálního mozku s druhou a také určují koordinovanou práci asymetrických oblastí různých hemisfér, například čelního gyru pravého s parietálním nebo týlním levým. Navíc pomocí speciálních struktur neuronů - asociativních vláken jsou spojeny různé sekce jedné hemisféry.

Centrální nervový systém člověka má křížové rozdělení odpovědností - pravá hemisféra ovládá levou polovinu těla a levá hemisféra ovládá pravou a spolupráce obou polovin může být jasně demonstrována pokusem současně zvednout paže rovnoběžně s podlahou v pravém úhlu - pokud to uspěje, naznačuje to vzájemné působení obou v tuto chvíli polokoule.

Je známo, že s pomocí práce levé polokoule vypadá svět jednodušší, zatímco pravá strana to vnímá, co to je. Tento přístup umožňuje člověku najít více a více nových řešení v obtížných situacích, aniž by komplikoval svůj úkol.

Protože pravá hemisféra je zodpovědná za emoční vnímání, bez ní by lidé zůstali bezduchými „stroji“ schopnými přizpůsobit svět kolem sebe potřebám svého života. To rozhodně není správné - protože člověk by nebyl osobou, kdyby neměl například pocity krásy nebo soucitu s ostatními..

Většině lidí dominuje levá hemisféra, zatímco v dětství se rozvíjí vnímáním informací na pravé straně mozku, což nám umožňuje výrazně rozšířit naše zkušenosti a formovat některé reakce těla na svět.

Protože mozek je schopen vnímat a pamatovat si příchozí informace prakticky po celý svůj život, s výjimkou případů způsobených specifickými nemocemi, umožňuje to člověku účastnit se na vývoji tohoto orgánu..

Co poskytne vývoj každé z polokoulí

Na začátku shrnu: každá lidská činnost začíná porovnáním nových údajů s předchozími zkušenostmi, to znamená, že do tohoto procesu je zapojena levá hemisféra. Současně pravá strana mozku ovlivňuje konečné rozhodnutí - je fyzicky nemožné přijít s něčím novým, jen na základě předchozích zkušeností.

Takové holistické vnímání reality vám umožňuje nezaměřovat se pouze na obecně přijímané normy, a proto posouvá osobní růst člověka vpřed.

Vývoj pravé polokoule pomůže člověku snadněji přijít do styku s ostatními a levá polokoule přispěje ke správnému vyjádření myšlenek. Tento přístup má příznivý dopad na dosažení úspěchu nejen v odborných činnostech, ale také v dalších činnostech souvisejících s komunikací ve společnosti. Díky koordinované činnosti obou polokoulí se proto lidský život stává harmoničtějším.

K rozvoji těchto schopností odborníci doporučují několikrát denně provádět jednoduchá cvičení, která aktivují mozkovou aktivitu:

 1. Pokud člověk není dobrým přítelem s logikou, doporučuje se mu věnovat se co nejvíce duševní práci - řešit křížovky nebo pánve a dávat přednost řešení matematických problémů. Pokud chcete rozvíjet tvůrčí schopnosti, pak se v tomto případě můžete pokusit pochopit význam fikce nebo malby.
 2. Můžete aktivovat jednu z hemisfér zvýšením zátěže na straně těla, za kterou je zodpovědný: Například, pro stimulaci levé hemisféry musíte pracovat s pravou stranou těla a naopak. Cvičení přitom nemusí být příliš komplikovaná - jen skočte na jednu nohu nebo se pokuste objekt otočit rukou.

Příklady jednoduchých cvičení s vývojem mozku

Ušní nos

Pravou rukou se musíte dotknout špičky nosu a levou stranou - pro pravé pravé ucho. Pak je současně uvolníme, tleskáme rukama a opakujeme akci, zrcadlíme polohu rukou: levou rukou držíme špičku nosu a pravou levým uchem.

"Malý prsten"

Toto cvičení je známé téměř každému od dětství: musíte rychle a rychle propojit palec s ukazováčkem, prostředkem, prstenem prstem a prstem do prstenu. Pokud vše funguje bez závěsu, můžete zkusit cvičení současně se dvěma rukama.

Zrcadlová malba

Posaďte se, položte na stůl velký list bílého papíru a do každé ruky tužku. Pak se musíte pokusit nakreslit geometrické tvary současně - kruh, čtverec nebo trojúhelník. Pokud v průběhu času všechno vyjde, můžete úkol zkomplikovat - pokuste se nakreslit složitější obrázky.

Je pozoruhodné, že integrovaný přístup ke zlepšení činnosti mozkové kůry pomůže nejen zlepšit komunikační schopnosti člověka, ale také zpomalí změny související s věkem v psychice - jak víte, aktivní životní styl a duševní práce umožňují člověku zůstat mladým v duši a udržet si jeho intelektuální schopnosti.

Jak zjistit, která hemisféra vašeho mozku dominuje

Kluci, vložili jsme naši duši do Bright Side. Děkuji za,
že objevíte tuto krásu. Díky za inspiraci a husí kůži..
Připojte se k nám na Facebooku a VK

V roce 1981 vědci ze SSSR přišli s testem, který umožňuje neuvěřitelnou přesností určit dominantní hemisféru lidského mozku. Různé hemisféry jsou zodpovědné za různé akce, myšlení a přístup k řešení problémů..

Když víte, která hemisféra je lépe vyvinutá, můžete si vybrat nejvhodnější profese nebo vysvětlit své podivné, jak se zdá, chování v jakékoli situaci. A rodiče mohou určit dovednosti a talenty dítěte a podle toho se rozhodnout, zda ho například pošlou do šachové sekce, nebo nakreslí.

Bright Side vám nabízí tento test a nakonec vám řekne několik zajímavých faktů o vás..

Než začnete, připravte se

Vezměte 2 listy papíru: na jednom budete zaznamenávat výsledky a na druhém budete muset vyplnit některé body. Po dokončení každého úkolu označte výsledek jeho zapsáním na papír. Celý test vám nebude trvat déle než 7 minut.

1. Sešijte prsty k sobě

Složte ruce k sobě a otočte prsty k sobě. Palec, jehož ruka byla nahoře?

Pokud je levá ruka, pak vložte písmeno "P" na list, pokud je pravá ruka - písmeno "L".

 • Není žádná chyba. Každá hemisféra mozku ovládá opačnou stranu těla, a pokud tedy dominuje pravá ruka, je to levá hemisféra a naopak.

2. Rosenbachův test

Vezměte si tužku do ruky a vytáhněte ji před očima, jako na obrázku. Nyní se podívejte na špičku tužky a „zaměřte se“. Nejprve zavřete jedno oko, pak druhé. Při zavírání které oko se obraz posune více?

Pokud se při zavírání pravého oka obraz posune silněji, vložte na list písmeno „L“, pokud je vlevo - „P“. Pokud je obraz posunut stejným způsobem, nastavte jej na „nulu“.

Za co je ten správný mozek zodpovědný??

Američtí neurochirurgové Joseph Bogen a Philip Vogel, jakož i neuropsycholog Roger Sperry v polovině dvacátého století prokázali, že pravá a levá hemisféra mozku plní různé kognitivní funkce. Výsledky jejich výzkumu však mnozí nepochopili, což vedlo k přesvědčení, že ve všech lidech převládá jedna z mozkových hemisfér: ten pravý je zodpovědný za logiku a opatrnost a levý je zodpovědný za obrazové myšlení a tvůrčí schopnosti.

Ve skutečnosti všichni lidé téměř stejně využívají pravou i levou hemisféru mozku. Každá z nich však poskytuje odlišné principy vnímání reality, organizace řeči a rozpoznávání barev..

Vnímání reality

Pravá hemisféra vnímá informace obecně, poskytuje vnímání reality v celém rozsahu rozmanitosti a složitosti jako celku se všemi jeho podstatnými prvky. Okamžitě pracuje mnoha kanály a je schopen obnovit celek ve svých částech, zejména je zodpovědný za vnímání polohy a prostorové orientace.

Organizace řeči

Pravá hemisféra mozku vytváří integritu sémantického obsahu, poskytuje imaginativní myšlení, vytváří asociace. Vychází z metaforické reflexe objektivního světa..

Rozpoznávání barev

Pravá hemisféra lidského mozku poskytuje vnímání a verbální kódování primárních jednoduchých barev, jako je modrá, červená atd. Obecně je pravá hemisféra zodpovědná za vytváření rigidních spojení mezi subjektem a barvou, barvou a slovem.

Jak se dá ten pravý mozek u leváků??

Podle sociologů je 5 až 15% světových obyvatel levorukých. Vědci zjistili, že jejich použití levé ruky jako vůdce je spojeno s funkcí jejich mozku. Předpokládá se, že pravá hemisféra mozku těchto lidí je zodpovědná za úkoly, které levice musí řešit s praváky, a naopak. To je částečně pravda, ale existují určité zvláštnosti. Například, když se pohybujete vedoucí rukou, pravý mozek je aktivován lokálně na levé hemisféře, zatímco u levák je aktivován v obou. Ve stavu klidného bdělosti fungují hemisféry mozku u praváků synchronněji než u leváků. Při přechodu z bdělosti na spánek se však obraz mění: u pravákovců je přerušena synchronizace práce hemisfér a u levotočiv se mírně mění.

Mozkové hemisféry

Mozek je hlavním orgánem centrálního nervového systému, který se skládá z velkého počtu nervových buněk a jejich procesů, vzájemně propojených. Toto tělo je téměř úplně obsazeno dutinou mozku lebky. Chrání mozek před vnějším poškozením. Jak se člověk vyvíjí a roste, mozek postupně nabírá tvar lebky.

Díky činnosti mozku člověk vidí, slyší, chodí, pracuje, prožívá emoce, je schopen komunikovat s ostatními lidmi, analyzovat, myslet.

Struktura

U dospělých mužů a žen je celková hmotnost orgánu přibližně 1,3–1,5 kg. Mužský a ženský mozek se liší jen malou hmotností (u žen je o něco lehčí), zatímco u novorozenců není hmotnost orgánu vyšší než 350–400 g, u 12letého dítěte

800-1000, mozek je umístěn v lebce a je uzavřen třemi membránami. Má specifickou strukturu. Nejvýznamnějšími částmi orgánu jsou: dřeňová oblongata a zadní (která zahrnuje most a mozeček umístěné za mostem) přední, střední, střední mozek.

Pravá a levá hemisféra mozku jsou zodpovědné za regulaci vyšší nervové aktivity, protože jsou to lokalizovaná oddělení, která odpovídají za psaní, mluvení, slyšení, zrak. Díky mozečku je zajištěna rovnováha a kmen obsahuje rozvinutá centra, která řídí dýchací a kardiovaskulární systém.

U mužů se mozek úplně přestává zvětšovat přibližně o 25 let, zatímco u žen je tento proces ukončen do 15 let.

Mezi oběma polovinami orgánu je podélná mezera, jejímž základem je corpus callosum, spojující hemisféry, zajišťující koordinaci jejich práce mezi sebou. Od školních časů víme, že z anatomie je polovina zodpovědná za práci opačných stran těla. Například pravá polovina je zodpovědná za fungování levé strany těla.

Funkce levé hemisféry

Polokoule mozku jsou propojeny se zbytkem centrálního nervového systému, proto fungují společně se subkortikálními strukturami.

Pokud je jedna z hemisfér poškozena, může její funkce částečně převzít druhá. To naznačuje přidruženou podporu pro práci na pohybech, vyšší nervovou aktivitu, citlivost, smyslové orgány.

V kůře je několik zón, které jsou odpovědné za výkon specifických funkcí. Tyto zóny fungují pouze společně. Například, pokud chce někdo něco říct, pak přemýšlí, analyzuje, počítá a pak jen mluví. V procesu komunikace lidé vyjadřují emoce: truchlí, radují se, starají se, smějí se atd., Gestikulují pomocí svých obličejových svalů a rukou. Takovou práci zajišťuje obecné fungování:

 • několik zón kůry;
 • subkortikální jádra;
 • míchy a lebeční nervy.

V současnosti je lidský mozek studován světovou vědou méně než 50%, ale tento proces pokračuje nepřetržitě..

Čelní lalok levé hemisféry

Pokud mluvíme o tom, za co je odpovědná levá hemisféra, měli bychom nejprve mluvit o čelním laloku, který zajišťuje schopnost mluvit a lidské myšlení. Toto je jedna z nejdůležitějších částí mozku. Díky ní se objevují a projevují emoce, řídí se chování a myšlenkové procesy..

Rekreační oblast

Umožňuje vám zajistit normální fungování obličejových svalů, což je nezbytné pro výslovnost složitých frází a slov. Mluvit jinak, díky řeči-motor zóny, člověk jako celek tvoří řeč. Je-li pravák, pak na levé polokouli zabere řeči-motorová zóna mnohem více prostoru než na pravé polokouli, a pokud je levák přesně opačný.

Pokud je zóna zničena nebo vážně poškozena, schopnost mluvit se automaticky ztratí. V tomto případě bude člověk schopen zpívat a křičet beze slov. Při poškození se také ztrácí schopnost číst sebe sama a formulovat své myšlenky. Takové poškození nemá vliv na funkci porozumění řeči jiných lidí..

Tam je obyčejný mýtus, že člověk používá jen 5-10% schopností jeho mozku. Není tomu tak, protože buňky, které nejsou zapojeny, jednoduše umírají.

Motorová zóna

Levá a pravá hemisféra obsahují motorickou zónu kůry, která je nezbytná pro zajištění činnosti pruhovaných svalů. Na levé polokouli je kontrolována aktivita pravé strany trupu, koordinace přesnosti pohybů a orientace na zemi. Vnitřní orgány vysílají své impulsy do této zóny..

Pokud je poškozena motorická zóna kůry, jsou pozorovány následující problémy:

 • poruchy činnosti kardiovaskulárního systému, dýchacích orgánů;
 • paréza končetin;
 • ataxie.

Parietální lalok

Zde je zóna citlivosti svalů, kloubů, kůže. Pulzy z receptorů na pravé straně těla vstupují do levé hemisféry.

Pokud je tato oblast poškozena, pak ve většině případů má člověk v některých částech těla smyslové poškození, ztratí schopnost určit věci dotykem. Je zde také ztráta na dotek, citlivost na okolní teplotu, bolest na pravé straně těla není cítit.

Temporální lalok

Jeho hlavními funkcemi jsou vestibulární citlivost a sluch. Pokud je zóna poškozena, pravé ucho přestane slyšet, schopnost levého ucha normálně slyšet bude ztracena. Člověk se bude pohybovat méně přesně, zatímco chůze začne klopýtat. Kousek od spánkového laloku je sluchové centrum řeči, jehož prostřednictvím můžeme porozumět převedené řeči a slyšet vlastní.

Týlní lalok

Na základě mozku dochází k průniku vizuálních a zvukových vláken. Proto pulsy z sítnice pravého a levého oka vstupují do vizuální zóny levé hemisféry. Navíc, pokud je oblast poškozena, pak u osob nedojde k úplné slepotě - porušení jsou pozorována pouze v levém oku.

K týlu je nezbytná také týlní část hlavy, aby bylo zajištěno normální fungování vizuálního řečového centra - s pomocí které rozpoznáváme psaná slova a písmena.

Specializace na polokouli

Levá a pravá hemisféra mozku jsou zodpovědné za určité funkce.

Hlavní specializací levé hemisféry je logické myšlení, takže dříve se široce věřilo, že levá strana je dominantní. Dominance levé polokoule je však pozorována pouze při implementaci určitých funkcí:

 • Jazykové schopnosti, ovládání řeči, schopnost číst a psát, paměť (ukládání fakta, jména, data atd., Psaní), učení se cizím jazykům.
 • Porozumění slovům (levá polokoule dokáže pochopit význam toho, co bylo řečeno pouze doslova).
 • Analytické myšlení (rozpoznávání čísel a matematických symbolů, logika, analýza faktů).
 • Sekvenční zpracování informací (levá polokoule provádí zpracování přijaté informace ve fázích). Levá strana bere v úvahu všechny dostupné podrobnosti - na rozdíl od pravé strany nevidí celý obrázek, a proto nemůže shromažďovat přijaté informace společně.
 • Matematické schopnosti (levá strana rozpoznává symboly, čísla, logický a analytický přístup se používá k řešení matematických problémů, které poskytuje i tato hemisféra).
 • Ovládání pravé strany těla (pokud zvednete pravou nohu, bude to znamenat, že odpovídající příkaz vyšel z levé polokoule).

Polokoule lidského mozku jsou ve vzájemném vzájemném působení, takže když je přemýšlí, centrální nervový systém je aktivuje společně. Existuje synchronizace fungování obou polokoulí. Centrální nervový systém je aktivuje a kombinuje výsledky. Stále je však obvyklé jasně oddělit jejich mentální funkce.

To je široce věřil, že čím větší mozek, tím inteligentnější a brilantnější osoba, ale to je klam. Albert Einstein měl relativně malý mozek, který vážil asi 1,2 kg. Velikost orgánu neovlivňuje kvalitu duševní činnosti.

Existuje určité oddělení určitých funkcí. Pravá hemisféra je zodpovědnější za intuici, proto nemůže dominovat. Mezi jeho hlavní funkce patří:

 • Zpracování neverbálních informací (postavy, obrázky).
 • Prostorová orientace. Polokoule umožňuje člověku navigovat ve vesmíru, správně vnímat jeho polohu. Díky práci na této straně mozku je člověk schopen kompetentně najít cestu na správné místo, s přihlédnutím k různým faktorům, vytvářet mozaikové obrázky.
 • Metafory. Díky práci na polokouli mohou lidé správně vnímat metafory, hádat hádanky, rozpoznávat výsledky představivosti jiné osoby. Pokud nám levá hemisféra umožňuje doslova porozumět a analyzovat význam toho, co bylo napsáno, pak pravá hemisféra zaujímá kreativní přístup. Pokud například uslyšíme takovou metaforu: „Jednoduché jako plstěné boty“, pak díky práci polokoule pochopíme, co nám chtěli sdělit..
 • Mystik. Náboženství, mystické jevy, pověra a mnoho dalšího z těchto oblastí - za to vše odpovídá pravá hemisféra našeho mozku.
 • Hudebnost. Kreativita souvisí také s oblastí činnosti pravé hemisféry. Talent v oblasti hudby, schopnost vnímat hudební díla a mnohem více související s hudbou a další kreativitou je zajištěna prací na této straně mozku. Je zajímavé, že za získání hudební výchovy bude odpovědná pravá hemisféra..
 • Fantazie. Díky pravé straně mozku můžeme snít, představit si, fantazírovat. Polokoule tyto procesy plně řídí, umožňuje nám přicházet se všemi druhy příběhů, rozvíjí myšlenky spojené s přijetím s novými řešeními a způsoby, dává předpovědi, kombinuje vzpomínky do jednoho celku atd. Například pravá strana klade otázky jako „Co když?“ a mnoho dalších souvisejících s tvůrčím myšlenkovým procesem.
 • Emoce Pokud mluvíme o tom, za co je zodpovědná naše pravá hemisféra, pak seznam zahrnuje také emoce, které ve skutečnosti nejsou produktem činnosti této polokoule. Zároveň jsou spojeny s pravou stranou mnohem více než s levou stranou, což vědci již dlouho dokázali.
 • Umělecké schopnosti. Je to správná polokoule, která nám umožňuje kreslit, vytvářet sochy, zabývat se designem a další tvůrčí prací související s výtvarným uměním. Tímto směrem rozvíjí mentální schopnosti lidí..
 • Sexuální život. Za sexuální styk je zodpovědná pravá strana mozku. Na druhou stranu, pokud osoba věnuje zvláštní pozornost technické stránce této akce, pak levá strana začne na proces silně reagovat. Pokud se vše odehrává na pocitech a emocích, pak odpověď na správnou polokouli odpovídá, proto jsou obě hemisféry v této oblasti stejně důležité.
 • Paralelní zpracování informací. Díky práci pravé hemisféry je člověk schopen zvážit problém jako celek, aniž by k tomu použil analytické schopnosti levé strany mozku. Můžeme rozpoznat tváře jiných lidí, sbírat prvky v jednom celku.
 • Ovládejte pohyby levé strany těla. Například, pokud člověk pohne levou nohou, pak to znamená, že pravá hemisféra dala příslušný příkaz.

K určení, která z mozkových hemisfér dominuje, můžete použít speciální testy.