Hlavní

Encefalitida

Struktura mozku - za kterou odpovídá každé oddělení?

Lidský mozek je velkým tajemstvím i pro moderní biologii. Přes všechny úspěchy ve vývoji medicíny, zejména vědy a obecně, stále nemůžeme jednoznačně odpovědět na otázku: „Jak si myslíme?“ Kromě toho není možné oddělit pochopení rozdílu mezi vědomím a podvědomím, jasně identifikovat jejich polohu a ještě více..

K objasnění některých aspektů však stojí za to i lidé, kteří jsou daleko od medicíny a anatomie. Proto se v tomto článku budeme zabývat strukturou a funkčností mozku.

Definice mozku

Mozek není jen lidskou výsadou. Většina chordátních zvířat (která zahrnují homo sapiens) má tento orgán a všechny jeho výhody mají jako referenční bod pro centrální nervový systém..

Jak mozek funguje

Mozek je orgán, který je špatně studován kvůli složitosti návrhu. Jeho struktura je stále předmětem kontroverze v akademické sféře..

Přesto existují taková základní fakta:

 1. Mozek dospělého se skládá z dvaceti pěti miliard neuronů (přibližně). Tato hmota tvoří šedou hmotu..
 2. Jsou přítomny tři náboje:
  • Pevný;
  • Měkký;
  • Pavučina (kanály pro cirkulaci mozkomíšního moku);

Plní ochranné funkce, zodpovídají za bezpečnost při nárazu a za jakékoli jiné poškození.

Poté začnou kontroverzní body při výběru kontrolní pozice..

V nejběžnějším aspektu je mozek rozdělen do tří takových oddělení, jako jsou:

Nelze opomenout osvětlit další rozšířený pohled na tento orgán:

 • Finále (polokoule);
 • Středně pokročilí;
 • Zpět (mozeček);
 • Střední;
 • Obdélník;

Kromě toho je nutné zmínit strukturu konečného mozku, sjednocené hemisféry:

Funkce a úkoly

Dosti komplikované téma pro diskusi, protože mozek dělá téměř vše, co děláte (nebo řídí tyto procesy).

Musíte začít tím, že to je mozek, který vykonává nejvyšší funkci, která určuje racionalitu člověka jako druhu - myšlení. Zpracovává také signály přijímané ze všech receptorů - zrak, sluch, vůně, dotek a chuť. Kromě toho mozek ovládá pocity v podobě emocí, pocitů atd..

Co je zodpovědné za každou část mozku

Jak již bylo zmíněno dříve, počet funkcí vykonávaných mozkem je velmi, velmi rozsáhlý. Některé z nich jsou velmi důležité, protože jsou patrné, jiné naopak. Nicméně není vždy možné přesně určit, která část mozku je za co zodpovědná. Nedokonalost i moderní medicíny je zřejmá. Níže jsou však uvedeny aspekty, které již byly dostatečně prozkoumány..

Kromě různých oddělení, která jsou zvýrazněna v samostatných odstavcích níže, je třeba zmínit pouze několik oddělení, bez nichž by se váš život stal skutečnou noční můrou:

 • Medulla oblongata je zodpovědná za všechny ochranné reflexy těla. To zahrnuje kýchání, zvracení a kašel a některé důležité reflexy.
 • Thalamus je překladatelem informací o životním prostředí a stavu těla přijímaných receptory do signálů, které jsou pro člověka srozumitelné. Takže ovládá bolest, sval, sluchové, čichové, vizuální (částečně), teplotu a další signály vstupující do mozku z různých center.
 • Hypotalamus jednoduše ovládá váš život. Drží prst na pulzu, abych tak řekl. Reguluje srdeční frekvenci. To zase ovlivňuje také regulaci krevního tlaku, termoregulaci. Kromě toho může hypotalamus ovlivnit produkci hormonů v případě stresu. Také ovládá pocity, jako je hlad, žízeň, sexualita a potěšení.
 • Epithalamus - ovládá vaše biorytmy, to znamená, že umožňuje v noci usnout a během dne se cítit vesele. Kromě toho je také zodpovědný za metabolismus, „řízení“.

Toto není úplný seznam, i když sem přidáte to, co čtete níže. Zobrazuje se však většina funkcí a stejně jako u ostatních stále probíhají spory..

Levá polokoule

Levá mozková hemisféra je správcem takových funkcí, jako jsou:

 • Ústní projev;
 • Různé druhy analytické činnosti (logika);
 • Matematické výpočty;

Kromě toho je tato polokoule také zodpovědná za utváření abstraktního myšlení, které odlišuje lidi od jiných druhů zvířat. Rovněž řídí pohyb levých končetin..

Pravá hemisféra

Pravá mozková hemisféra je druh lidského pevného disku. To znamená, že jsou zde uchovány vzpomínky na svět kolem vás. Samotná taková informace je však málo užitečná, a proto se spolu se zachováním těchto znalostí na pravé polokouli zachovávají také algoritmy pro interakci s různými objekty okolního světa založené na minulých zkušenostech..

Mozek a komory

Mozek je do jisté míry odnož křižovatky míchy a mozkové kůry. Toto umístění je zcela logické, protože umožňuje získat duplicitní informace o poloze těla v prostoru a přenosu signálů do různých svalů..

Mozek se zabývá hlavně tím, že neustále koriguje polohu těla v prostoru, je zodpovědný za automatické, reflexní, pohybové a vědomé jednání. Je tedy zdrojem takové nezbytné funkce, jako je koordinace pohybů v prostoru. Možná vás bude zajímat, jak zkontrolovat koordinaci pohybů..

Kromě toho je mozeček také zodpovědný za regulaci rovnováhy a svalového tónu při práci se svalovou pamětí..

Čelní laloky

Čelní laloky jsou jakýmsi přístrojovým panelem lidského těla. Podporuje ho ve svislé poloze a umožňuje mu volný pohyb.

Kromě toho je právě v důsledku frontálních laloků „zvědavost, iniciativa, činnost a nezávislost osoby“ „počítáno“ v době rozhodování.

Jednou z hlavních funkcí tohoto oddělení je také kritická sebevědomí. To z toho činí čelní laloky zdáním svědomí, přinejmenším ve vztahu k sociálním znakům chování. To znamená, že jakékoli sociální odchylky, které jsou ve společnosti nepřijatelné, neprocházejí kontrolou čelního laloku, a proto nejsou naplněny..

Jakákoli zranění v této části mozku jsou plná:

 • poruchy chování;
 • změny nálady;
 • obecná nedostatečnost;
 • nesmyslnost jednání.

Další funkcí čelních laloků jsou svévolná rozhodnutí a jejich plánování. Také rozvoj různých dovedností závisí na činnosti tohoto oddělení. Dominantní podíl tohoto oddělení je zodpovědný za rozvoj řeči a jeho další kontrolu. Stejně důležitá je schopnost abstraktně myslet..

Hypofýza

Hypofýza je často nazývána přívod mozku. Jeho funkce jsou redukovány na produkci hormonů zodpovědných za pubertu, vývoj a fungování obecně.

Hypofýza je vlastně druh chemické laboratoře, ve které se přesně rozhodne, čím se stanete v procesu dospívání těla..

Koordinace

Koordinace, jako schopnost navigace ve vesmíru a nedotýkat se objektů s různými částmi těla v náhodném pořadí, je řízena mozkem..

Kromě toho cerebellum řídí takovou funkci mozku jako kinetické uvědomění - obecně je to nejvyšší úroveň koordinace, která vám umožňuje navigaci v okolním prostoru, zaznamenávání vzdálenosti k objektům a výpočet schopnosti pohybu ve volných zónách.

Takovou důležitou funkci, jako je řeč, řídí několik oddělení najednou:

 • Dominantní část čelního laloku (výše uvedená), která je zodpovědná za kontrolu ústní řeči.
 • Časové laloky jsou zodpovědné za rozpoznávání řeči.

V podstatě můžeme říci, že levá hemisféra mozku je zodpovědná za řeč, pokud nezohledníme rozdělení konečného mozku na různé laloky a oddělení.

Emoce

Emoční regulace je oblast pod kontrolou hypotalamu, spolu s řadou dalších důležitých funkcí.

Ve skutečnosti nejsou emoce vytvářeny v hypotalamu, ale je to tam, kde je vyvolán účinek na lidský endokrinní systém. Po vyvinutí určité skupiny hormonů člověk něco cítí, ale mezera mezi řády hypotalamu a produkcí hormonů může být zcela zanedbatelná.

Prefrontální kůra

Funkce prefrontální kůry leží v oblasti mentální a motorické aktivity těla, která je v korelaci s budoucími cíli a plány.

Kromě toho hraje prefrontální kůra významnou roli při vytváření složitých mentálních vzorců, plánů a algoritmů pro činnost..

Hlavním rysem je, že tato část mozku „nevidí“ rozdíl mezi regulací vnitřních procesů v těle a sledováním sociálního rámce vnějšího chování..

Když čelíte obtížné volbě, která se objevila hlavně kvůli vašim protichůdným myšlenkám, děkujte za to předfrontální kůrou. Tam se provádí diferenciace a / nebo integrace různých konceptů a objektů.

V této části se také předpovídá výsledek vašich akcí a ve srovnání s výsledkem, který chcete získat, se provede úprava..

Hovoříme tedy o volební kontrole, koncentraci na téma práce a emoční regulaci. To znamená, že pokud jste během práce neustále rozptylováni, nemůžete se soustředit, pak závěr učiněný prefrontální kůrou byl zklamáním a tímto způsobem nemůžete dosáhnout požadovaného výsledku..

Poslední prokázaná funkce prefrontální kůry je jedním ze substrátů krátkodobé paměti..

Paměť

Paměť je velmi široký koncept, který zahrnuje popisy vyšších mentálních funkcí, které vám umožňují reprodukovat dříve získané znalosti, dovednosti a schopnosti ve správný čas. Všechna vyšší zvířata ho mají, je však přirozeně nejrozvinutější u lidí..

Mechanismus působení paměti je následující - v mozku je určitá kombinace neuronů vzrušena v přísné sekvenci. Tyto sekvence a kombinace se nazývají neuronové sítě. Dříve byla běžnější teorie, že jednotlivé neurony byly zodpovědné za vzpomínky..

Onemocnění mozku

Mozek je stejný orgán jako všechny ostatní v lidském těle, a proto je také náchylný k různým nemocem. Seznam takových chorob je poměrně rozsáhlý..

Bude snazší to zvážit, pokud je rozdělíte do několika skupin:

 1. Virová onemocnění. Mezi nejčastější patří virová encefalitida (slabost svalů, těžká ospalost, kóma, zmatení myšlenek a obtížné myšlení obecně), encefalomyelitida (horečka, zvracení, zhoršená koordinace a pohyblivost končetin, závratě, ztráta vědomí), meningitida (vysoká horečka, celková slabost, zvracení) atd..
 2. Nádorové nemoci. Jejich počet je také poměrně velký, i když ne všechny jsou maligní. Jakýkoli nádor se jeví jako poslední fáze selhání při produkci buněk. Místo obvyklé smrti a následné náhrady se buňka začne množit a vyplňuje vše bez zdravého tkáňového prostoru. Příznaky nádorů jsou bolesti hlavy a křeče. Jejich přítomnost je také snadno určena halucinacemi z různých receptorů, zmatením a problémy s řeči.
 3. Neurodegenerativní onemocnění. Obecně jsou to také abnormality v životním cyklu buněk v různých částech mozku. Alzheimerova choroba je tedy popisována jako narušené vedení nervových buněk, což vede ke ztrátě paměti. Huntingtonova nemoc je zase výsledkem atrofie mozkové kůry. Existují i ​​jiné možnosti. Obecná symptomatologie je následující - problémy s pamětí, přemýšlením, pohybovými a motorickými dovednostmi, přítomností křečů, třesů, křečí nebo bolestí. Přečtěte si také náš článek o rozdílu mezi záchvaty a třesem..
 4. Cévní choroby jsou také docela odlišné, i když ve skutečnosti se scvrkávají na poruchy struktury krevních cév. Aneuryzma tedy není ničím jiným než vyčníváním stěny konkrétní lodi - což ji neznamená, že je méně nebezpečná. Ateroskleróza je zúžení krevních cév v mozku, ale vaskulární demence se vyznačuje úplným zničením.

Je zodpovědný za rovnováhu těla a koordinaci pohybů

Poslední bukové písmeno "k"

Odpověď na otázku „Je zodpovědný za rovnováhu těla a koordinaci pohybů“, 8 písmen:
mozeček

Alternativní křížovky pro mozeček

Část mozkového kmene

Část mozku zodpovědná za koordinaci pohybů a rovnováhy

Část mozkového kmene se nachází v zadní části lebky

Týlní část mozku

Definice slova cerebellum ve slovnících

Wikipedia Význam slova ve slovníku Wikipedia
Mozek je součástí vertebrálního mozku, který je zodpovědný za koordinaci pohybů, regulaci rovnováhy a svalového tónu. U lidí se nachází za medullou oblongata a petrželským mostem, pod týlními laloky mozkových hemisfér. Podle.

Encyklopedický slovník, 1998. Význam slova ve slovníku Encyklopedický slovník, 1998..
část mozkového kmene (zadní mozek). Skládá se ze staré části - červa a fylogeneticky nového - hemisféry, vyvinuté pouze u savců. Hraje vedoucí roli při udržování rovnováhy a koordinace těla.

Velká sovětská encyklopedie Význam slova ve slovníku Velká sovětská encyklopedie
mozkové oddělení obratlovců a lidí podílející se na koordinaci pohybů a udržování držení těla, tónu a rovnováhy těla; funkčně také souvisí s regulací autonomní, smyslové, adaptivní-trofické a podmíněné reflexní aktivity.

Příklady použití slova cerebellum v literatuře.

Když ale otec začal číst dále a zjistil, že otočením dítěte vzhůru nohama je pro zkušeného porodníka snadná věc a vyndá mu nohy, vytvoříme podmínky, za kterých mozek nebude vyvíjet tlak na mozeček, a naopak, mozeček v mozku, proč nebude žádná újma - Pane Bože!

V závislosti na oblasti mozku se tato hmotnost může lišit: zvláště lehká s tuberkulózou mozeček, as apoplexií jsou střední sekce těžké3.

Mezi běžné příčiny - poškození mozkového mostu, mozeček, medulla oblongata, hypofýza, vestibulární aparát.

NA mozeček kapilární oběhový systém je tak tenký, že krevní koule prochází sama a pomalu.

Hrůza uprostřed noci, když se zdálo, že s pacientem není nic špatného, ​​děsivé přetížení, které postihuje hlavně mozeček a horní míchy.

Zdroj: Knihovna Maxima Moshkova

Za které části mozku jsou zodpovědné

Mozek je nejdůležitějším orgánem centrálního nervového systému, z hlediska fyziologie, sestávajícím z mnoha nervových buněk a procesů. Orgán je funkční regulátor zodpovědný za provádění různých procesů, které se vyskytují v lidském těle. V současné době probíhá studium struktury a funkcí, ale ani dnes nelze říci, že orgán byl zkoumán alespoň na polovině. Strukturální schéma je nejsložitější ve srovnání s jinými orgány lidského těla.

Mozek se skládá ze šedé hmoty, což je grandiózní množství neuronů. Je pokryta třemi různými skořápkami. Hmotnost se pohybuje od 1200 do 1400 g (u malého dítěte - přibližně 300-400 g). Na rozdíl od všeobecného přesvědčení velikost a hmotnost orgánu neovlivňuje intelektuální schopnosti jednotlivce.

Intelektuální schopnosti, erudice, pracovní kapacita - to vše je zajištěno vysoce kvalitním nasycením mozkových cév užitečnými mikroelementy a kyslíkem, které tělo přijímá výhradně pomocí krevních cév.

Všechny části mozku by měly pracovat tak harmonicky, jak je to možné a bez narušení, protože kvalita života bude záviset na kvalitě této práce. V této oblasti je zvýšená pozornost věnována buňkám přenášejícím a vytvářejícím impulzy..

Krátce můžete hovořit o následujících důležitých odděleních:

 • Obdélník. Reguluje metabolismus, analyzuje nervové impulsy, zpracovává informace získané z očí, uší, nosu a dalších smyslů. V této části jsou hlavní mechanismy odpovědné za tvorbu hladu a žízně. Samostatně stojí za zmínku také koordinace pohybů, která je také v oblasti odpovědnosti podlouhlého oddělení..
 • Přední. Struktura tohoto oddělení zahrnuje dvě hemisféry se šedou hmotou kůry. Tato zóna je zodpovědná za mnoho důležitých funkcí: vyšší mentální aktivitu, utváření reflexů ke stimulacím, demonstrace elementárních emocí člověka a vytváření charakteristických emocionálních reakcí, koncentrace, pozornost v oblasti poznání a myšlení. Předpokládá se také, že zde jsou umístěna centra pro potěšení..
 • Střední. Složení zahrnuje mozkové hemisféry, diencephalon. Oddělení je zodpovědné za motorickou činnost očních bulví, tvorbu výrazů obličeje na tváři osoby.
 • Mozeček. Působí jako spojovací část mezi můstkem a zadním mozkem, plní mnoho důležitých funkcí, které budou probrány později.
 • Most. Velká část mozku, včetně středů zraku a sluchu. Provádí velké množství funkcí: úprava zakřivení čočky oka, velikosti zornic v různých podmínkách, udržení rovnováhy a stability těla v prostoru, tvorba reflexů při vystavení podnětům na ochranu těla (kašel, zvracení, kýchání atd.), Ovládání srdečního rytmu, kardiovaskulární systém, pomoc při fungování jiných vnitřních orgánů.
 • Komory (celkem 4). Plněné mozkomíšním mokem, chrání nejdůležitější orgány centrálního nervového systému, vytváří mozkomíšní tekutinu, stabilizuje vnitřní mikroklima centrálního nervového systému, provádí filtrační funkce, řídí cirkulaci mozkomíšního moku.
 • Centra Wernickeho a Brocka (zodpovědná za schopnost lidské řeči - rozpoznávání řeči, porozumění, reprodukce atd.).
 • Mozkový kmen. Významné oddělení, které je poměrně dlouhou formací, pokračuje v míše.

Všechna oddělení jako celek jsou také zodpovědná za biorytmy - to je jedna z druhů spontánní elektrické aktivity na pozadí. Je možné podrobně zvážit všechny laloky a oddělení orgánu pomocí čelního řezu.

Obecně se věří, že využíváme schopnosti našeho mozku o 10 procent. To je chyba, protože ty buňky, které se neúčastní funkční aktivity, jednoduše umírají. Proto používáme mozek 100%.

Konec mozku

Je obvyklé zahrnout do složení konečného mozku hemisféru s jedinečnou strukturou, velkým množstvím křivin a rýh. S ohledem na asymetrii mozku každá polokoule obsahuje jádro, plášť, čichový mozek.

Polokoule jsou prezentovány ve formě multifunkčního systému s mnoha úrovněmi, který zahrnuje oblouk a korpus callosum spojující hemisféry navzájem. Úrovně tohoto systému jsou: kůra, subkortex, frontální, týlní, parietální laloky. Přední část je nutná k zajištění normální motorické činnosti lidských končetin.

Diencephalon

Specifická struktura mozku ovlivňuje strukturu jeho hlavních oddělení. Například, diencephalon také sestává ze dvou hlavních částí: ventrální a hřbetní. Dorsální část zahrnuje epithalamus, thalamus, metatalamus a ventrální část - hypotalamus. Ve struktuře mezilehlé zóny je obvyklé rozlišovat mezi epifýzou a epitelem, které regulují přizpůsobení těla změně biologického rytmu..

Thalamus je jednou z nejdůležitějších částí, protože je nezbytné, aby lidé zpracovávali a regulovali různé vnější podněty a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí. Hlavním účelem je sběr a analýza různých smyslových vjemů (s výjimkou zápachu), přenos odpovídajících impulsů na velké hemisféry.

Vzhledem k vlastnostem struktury a funkce mozku stojí za zmínku hypotalamus. Jedná se o zvláštní samostatné subkortikální centrum, plně zaměřené na práci s různými autonomními funkcemi lidského těla. Dopad oddělení na vnitřní orgány a systémy se provádí pomocí centrální nervové soustavy a endokrinních žláz. Hypotalamus také plní následující charakteristické funkce:

 • vytváření a udržování vzorů spánku a bdělosti v každodenním životě.
 • termoregulace (udržování normální tělesné teploty);
 • regulace srdeční frekvence, dýchání, tlaku;
 • kontrola potních žláz;
 • regulace střevní motility.

Hypotalamus také poskytuje počáteční lidskou reakci na stres, je zodpovědný za sexuální chování, takže jej lze označit za jedno z nejdůležitějších oddělení. Při spolupráci s hypofýzou má hypotalamus stimulační účinek na tvorbu hormonů, které nám pomáhají přizpůsobit tělo stresové situaci. Úzce souvisí s endokrinním systémem.

Hypofýza je relativně malá (asi o velikosti slunečnicových semen), ale je zodpovědná za produkci obrovského množství hormonů, včetně syntézy pohlavních hormonů u mužů a žen. Nachází se za nosní dutinou, zajišťuje normální metabolismus, řídí činnost štítné žlázy, reprodukční žlázy, nadledvinky.

Mozek, který je v klidném stavu, utrácí obrovské množství energie - asi 10-20krát více než svaly (vzhledem k jeho hmotnosti). Spotřeba je do 25% veškeré dostupné energie..

Midbrain

Střední mozek má relativně jednoduchou strukturu, malou velikost, zahrnuje dvě hlavní části: střechu (středy sluchu a zraku jsou umístěny v subkortikální části); nohy (přizpůsobit se cestám). Je také obvyklé zahrnout do oblečené struktury černou látku a červená jádra.

Subkortikální centra, která tvoří toto oddělení, pracují na zachování normálního fungování center sluchu a zraku. Jsou zde také umístěna nervová jádra, která poskytují oční svaly, spánkové laloky, které zpracovávají různé sluchové vjemy, proměňují je ve zvukové obrazy známé lidem a temporoparietální uzel..

Rozlišují se také následující mozkové funkce: ovládání (společně s podlouhlou sekcí) vznikající reflexy při vystavení podnětu, pomoc s orientací v prostoru, vytváření vhodné reakce na podněty, otáčení těla v požadovaném směru.

Šedá hmota v této části je vysoká koncentrace nervových buněk, které tvoří jádra nervů uvnitř lebky.

Mozek se vyvíjí aktivně ve věku od dvou do jedenácti let. Nejúčinnějším způsobem, jak zlepšit své intelektuální schopnosti, je zapojit se do neznámých činností.

Medulla

Důležité oddělení centrálního nervového systému, které se v různých lékařských popisech nazývá žárovka. Nachází se mezi mozočkem, mostem, hřbetní oblastí. Bulbus, který je součástí kmene centrálního nervového systému, je odpovědný za fungování dýchacího systému, regulaci krevního tlaku, která je pro člověka životně důležitá.

V tomto ohledu, pokud je toto oddělení nějakým způsobem poškozeno (mechanické poškození, patologie, mrtvice atd.), Pak je pravděpodobnější, že člověk zemře.

Nejdůležitější funkce medulla oblongata jsou:

 • Spolupráce s mozečkem pro zajištění rovnováhy, koordinace lidského těla.
 • Oddělení zahrnuje nerv vagus s vegetativními vlákny, který pomáhá zajistit trávicí a kardiovaskulární systém, krevní oběh.
 • Zajištění požití potravin a tekutin.
 • Reflexe kašle a kýchání.
 • Regulace dýchacího systému, přísun krve do jednotlivých orgánů.

Medulla oblongata, jehož struktura a funkce se liší od míchy, má s ní mnoho společných struktur.

Mozek obsahuje asi 50-55% tuku a v tomto ukazateli je mnohem před ostatními orgány lidského těla.

Mozeček

Z pohledu anatomie v mozečku je obvyklé rozlišovat mezi zadní a přední hranou, spodní a horní plochou. V této zóně je střední část a polokoule, rozdělené do tří laloků rýhami. Toto je jedna z nejdůležitějších mozkových struktur..

Hlavní funkcí tohoto oddělení je regulace kosterního svalu. Spolu s kortikální vrstvou se mozek podílí na koordinaci dobrovolných pohybů, k nimž dochází díky přítomnosti spojení oddělení s receptory, které se nacházejí v kosterních svalech, šlachách, kloubech.

Mozeček také ovlivňuje regulaci tělesné rovnováhy během lidské činnosti a při chůzi, která se provádí ve spojení s vestibulárním aparátem půlkruhových kanálků vnitřního ucha, které přenášejí informace o poloze těla a hlavy v prostoru do centrálního nervového systému. To je jedna z nejdůležitějších funkcí mozku..

Mozeček zajišťuje koordinaci pohybů kosterního svalu s vodivými vlákny, které z něj přecházejí do předních rohů míchy na místo, kde začínají periferní motorické nervy kosterních svalů.

Nádory se mohou tvořit na mozečku v důsledku rakovinových lézí oddělení. Onemocnění je diagnostikováno pomocí magnetické rezonance. Příznaky patologie mohou být mozkové, vzdálené, fokální. Nemoc se může vyvinout z několika důvodů (obvykle se vývoj objevuje na pozadí dědičných faktorů).

Hind mozek

Struktura lidského mozku zahrnuje přítomnost zadního mozku. Toto oddělení se skládá ze dvou hlavních částí - mostu a mozečku. Most je součástí kmene, který se nachází mezi středem a oblouky medully. Mezi hlavní funkce tohoto oddělení patří reflex a dirigent.

Varolievův most, který je z anatomického bodu rhenia považován za strukturu zadního mozku, je představen ve formě zahuštěného válce. Ve spodní části mostu je podlouhlá část, nahoře - uprostřed.

V můstku jsou centra, která řídí fungování žvýkacích, obličejových a některých okulomotorických svalů. Nervové impulzy z receptorů smyslových orgánů, kůže, vnitřního ucha jdou na můstek, díky této oblasti můžeme cítit chuť, udržet rovnováhu a mít sluchovou citlivost.

Funkce a struktura mozečku

Tento článek podrobně popisuje strukturu a funkci mozečku - jedné z nejdůležitějších částí mozku. Přes svou relativně malou velikost řídí provádění velkého počtu úkolů a dysfunkce tohoto orgánu ve větší míře ovlivňuje kvalitu lidského života..

Cerebellum je tedy zodpovědné za provádění cílených pohybů, jejich rychlosti, koordinace těla v prostoru a udržování svalového tónu. Nedávné studie v oblasti neurofyziologie naznačují, že se spolu s mozkovou kůrou podílí na memorování a myšlenkových procesech..

Umístění mozečku v mozku

Mozek mozku je relativně malý (asi 150 g u dospělého), ale obsahuje asi 50% neuronů celého centrálního nervového systému. Uvnitř lebky, teritoriálně, je umístěna v zadní fossě, mezi dočasnými laloky. Přesto, že je spojen s mozkovými hemisférami, je řízen na podvědomé úrovni..

Mozek má optimální umístění v mozku a zároveň se připojuje k dalším částem centrálního nervového systému, které řídí činnost celého organismu. Například, vnitřní vrstva mozkové kůry pomocí spodní dvojice nohou je spojena s dřeňem a skrze horní - s midbrain.

Mozek je funkční proces osy „terminál - mícha“ a je umístěn pod hřbetem mozkových hemisfér a před ním je mozkový kmen a poníky. Toto uspořádání mozečku je kvůli jeho hlavnímu účelu: je odpovědné za koordinaci cílených pohybů a kontroluje kvalitu jejich provádění.

Loupy mozečku také ovlivňují fungování vnitřních orgánů člověka - například s defektem ve všívané uzlinové zóně dochází k narušení tónu svalů probíhajících podél páteře.

Struktura a funkce mozečku

Je známo, že toto oddělení při narození člověka ve vývoji a velikosti ve srovnání s mozkovými hemisférami výrazně zaostává. Ale již v prvním roce života se začíná rychle zvyšovat a dosahuje věku 120 let ve věku 6 let. Jeho vývoj lze sledovat intenzitou mistrovství dítěte v jeho těle: v prvních třech měsících života tedy dítě nemůže koordinovat pohyby, zatímco tělo je v konstantním tónu.

V období od 5 do 11 let dochází k rychlému nárůstu tohoto orgánu, kdy začíná trénink na sezení a vzpřímené držení těla, a ve věku 6 let je dítě relativně dobré v jemných pohybových schopnostech prstů. K finálnímu vývoji tohoto orgánu dochází ve věku 16 let.

Cerebellum nevstoupí do kmene lidského mozku, ale je jeho přívěskem. Tato část centrálního nervového systému se podílí na realizaci téměř všech fyziologických úkolů těla. Proto kvalita výkonu jeho funkcí závisí na fyzickém stavu mozečku..

Abyste pochopili, jakou roli tato role hraje v mozku, musíte nejprve podrobně prostudovat její strukturu. V současné době existují 2 popisy tohoto těla..

První možnost odráží vnitřní strukturu mozečku. Zahrnuje popis anatomických rysů základních struktur. Podle něj se hlavní funkce mozečku lidského mozku provádí pomocí kůry tohoto orgánu.

Anatomie lidského mozečku

Strukturálně se toto oddělení podobá lidskému mozku: skládá se ze 2 polokoulí spojených nepárovou částí - červem. Podobně jako mozek terminálu, je mozek venku pokrytý kůrou nebo šedou hmotou, která je posetá drážkami, které vypadají jako kůra gyrus.

Také šedá hmota v těle mozečku tvoří jádra, pomocí kterých se vyměňují impulsy s jinými strukturami a mozkovou kůrou, skrz cesty, které vedou skrz nohy mozečku..

Mozková kůra má složitou strukturu a obsahuje 3 vrstvy, představované 5 typy neuronů.

 1. Vnější nebo molekulární vrstva. Skládá se z koše a hvězdných neuronů. S jejich pomocí jsou potlačeny impulsy zaslané buňkami ve tvaru hrušky Purkinje.
 2. Ganglionická vrstva. Obsahuje hruškovité neurony nebo Purkinje buňky. Vzhledem k velké velikosti jsou tyto částice uspořádány v jedné řadě a jejich rozvětvené procesy pronikají do molekulární vrstvy. Axony těchto neuronů váží kůru na mozková jádra.
 3. Granulovaná nebo granulovaná vrstva. Má složitou strukturu a skládá se z horizontálních neuronů ve tvaru zrna, velkých hvězdných a vřetenovitých tvarů. Současně buňky ve tvaru zrna přenášejí impulz na hruškovité buňky, hvězdné útvary pomocí dlouhých axonů vážou všechny části mozkové kůry a vřetenovité buňky kombinují granulární vrstvu s molekulární vrstvou a přecházejí do bílé hmoty.

Struktura mozkové kůry je určena hlavní funkcí: zpracovává přijaté informace a přenáší je do jader a do dalších částí mozku.

Letáky cerebellum jsou umístěny na celé ploše a jsou ohraničeny rýhami různých hloubek, z nichž nejhlubší rozděluje mozek na 3 hlavní laloky:

 1. Cerebrocerebellum;
 2. Paleocerebellum;
 3. Skartovaná nodulární zóna nebo archicerebellum.

Pomocí 3 párů nohou se cerebelární systém váže na odpovídající část mozku. Střední dvojice nohou mozečku ji tedy kombinuje s mostem warolium, svršek se středním mozkem a dolní s medullou oblongata.

Uvnitř nohou jsou cesty, které sestávají z dlouhých vláken neuronů. V závislosti na směru signálu se dodávají ve 2 typech:

 1. Aferentní nebo citlivá vlákna - přijímají příchozí informace;
 2. Eferentní nebo motorická vlákna přenášejí impulzy mezi mozkem a mozkem.

Interneuronální spojení jsou také představována aferentními mechovými a lezeckými vlákny. Začínají od varolianského mostu, vestibulárních jader a míchy a směřují přes mozkovou kůru k jádrům. První (mechový) tvar intramuskulárního cerebelárního spojení a horolezci spojují mozkovou a mozkovou strukturu.

Efektivní kortikální vlákna jsou vláknité procesy Purkinjových buněk, které tvoří druhou vrstvu mozkové kůry. S jejich pomocí se šedá hmota dotýká jádra mozku přes horní a dolní nohy. Kromě toho probíhá prostřednictvím nich výměna informací mezi jádry..

Mozková jádra jsou v bílé hmotě a jsou složena z buněk šedé hmoty. Uvnitř jsou umístěny blíže ke středu a červa. Lidský mozek zahrnuje následující jádra:

První tři jsou v akciích a v jádru se nachází pouze jádro stanu.

Tělo tohoto oddělení je představováno bílou hmotou, skládající se z dlouhých procesů Purkinjových buněk a axonů aferentních drah, kterými jsou signály přenášeny kůrou do jiných struktur tohoto oddělení.

Cerebelární červ je tvořen bílými nervovými vlákny. Spojuje obě hemisféry a je zodpovědný za udržování polohy v prostoru a svalového tónu.

Hlavní práce je tedy prováděna šedou hmotou jader a mozkové kůry a zbývající složky se podílejí na přenosu informací generovaných v důsledku aktivity hlavních částí.

Druhá metoda zobrazuje vnější neurofyziologickou strukturu mozečku.

Vizuálně tak lze rozlišit 3 hlavní frakce, z nichž každá byla vytvořena v procesu evoluce.

Architserebellum nebo vestibulocerebellum. Nejstarší struktura mozečku. U lidí je představována spodní částí červa, která obsahuje jádro stanu a flokulonlonální lalok, který se skládá z uzliny a kousků. Je oddělena od zbytku hlubokou prepyramidální drážkou..

Vestibulocerebellum tvoří směs s retikulárními útvary dřeňové oblongata a vestibulárními jádry, která jsou umístěna nad dnem IV komory. Pod jeho kontrolou je vestibulární aparát, pomocí kterého se provádí kontrola koordinace pohybů očí a hlavy a rovnováhy těla v prostoru. Poškození tohoto laloku má za následek problémy se svaly, které běží podél páteře, v důsledku toho se vyvíjí „opilá chůze“ a osoba ztrácí kontrolu nad jablky..

Paleocerebellum nebo Spinocerebellum. Skládá se z druhé poloviny červa, perikardiálních lalůčků, kulatých a korkových jader. Tato část je oddělena od zbývajících laloků hlavní brázdou. Prostřednictvím míchy spojuje mozeček s míchou. Paleocerebellum se podílí na regulaci svalového tonusu a řídí pohyb končetin pomocí svalů probíhajících podél páteře. Pokud je tento lalok poškozen, má člověk v prostoru dezorientaci.

Cerebrocerebellum nebo neocerebellum. Jedná se o nejmladší a největší část mozečku, sestávající ze zadního laloku hemisfér a dentátového jádra. Toto oddělení je k dispozici pouze u savců, ale je nejrozvinutější u lidí, protože jeho pomocí je tělo vertikálně ovládáno ve vesmíru. Jádro dentate dává impuls do kůry, pak je signál přenášen do motorické části mozkové kůry a vrací se zpět do mozečku. Takto dochází k přípravám na smysluplný pohyb lidských končetin, přičemž každá polovina ovládá akce na své straně.

Hlavními funkcemi mozečku jsou koordinace pohybů a také řídí jejich rychlost a směr, podporuje svalový tonus a rovnováhu těla v prostoru a podílí se na regulaci autonomního systému.

Každé z oddělení řídí provádění jednoho z úkolů, ale hlavní činnost se provádí pomocí gangliové vrstvy mozkové kůry nebo jinými slovy, Purkinjeho buňky. Kvalita a rychlost přenášených informací závisí na jejich vláknech, která pronikají do mozečku. Zajímavým faktem je, že toto tělo je schopné se učit, protože osoba, která opakuje jeden a tentýž pohyb, ho dokonale ovládá a produkuje ho „automaticky“..

Vliv mozečku na fungování dalších tělesných systémů

Přes mozkové mozky je tento mozek spojen s jinými částmi centrálního nervového systému. Vykonává tedy kontrolu nad koordinací pohybů a reguluje svalový tonus a také reflexivně monitoruje provádění životních procesů: srdeční rytmus, dýchání a trávení. Proto toto malé oddělení získalo své druhé jméno - „malý mozek“, protože lidský život závisí na kvalitě těchto úkolů. Kromě toho aktivita mozečku není regulována vědomím, ale je řízena mozkovou kůrou..

Například ve stresové situaci nebo během dlouhého období se srdeční rytmus zrychluje a dýchání se stává nejhlubším. Výskyt tohoto chování těla je dílem mozečku - zvyšuje se tak krevní tok bohatý na kyslík a živiny do svalových tkání a zrychlují se také metabolické procesy..

Aferentní dráhy mozečku přenášejí informace o vláknech neuronů z částí mozku do jader a buněk tohoto orgánu. Tyto cesty vytvářejí hustou síť a jejich poměrný poměr s efferentem 40: 1. Prostřednictvím těchto spojení dochází k výměně dat mezi strukturami centrálního nervového systému.

Střední nohy přenášejí aferentní informace z mozkové kůry.

Dráha z předního mostu do mozku začíná od čelního gyru mozkové kůry, protíná varolianský most a jde na opačnou nohu a zastavuje se v Purkinjových buňkách..

Dočasná přemostěná mozková dráha začíná v dočasných lalocích mozku, poté sleduje stejnou trajektorii jako první typ spojení.

Okcipitální můstek - mozková dráha přenáší vizuální data z týlní části mozkové kůry.
Dolní končetiny slouží jako dirigent aferentních spojení přicházejících z míchy a diencephalonu..

Zadní mícha-cerebelární dráha spojuje míchu s mozkem. Přenáší impulzy z buněk šlach a kloubů do kortexu tohoto orgánu.

Cesta olivového mozku sestává z lezeckých vláken a začíná u dolní olivy medully oblongata a končí Purkinjeho buňkami. V tomto případě spodní jádro přijímá data z mozkové kůry z odlehlých oblastí, které plánují pohyb.

Vestibulo-cerebelární stezka - pochází z horního vestibulárního jádra a přes nohy přenáší informace do archicerebellum. Pak se přepne na procesy Purkinjových buněk a dosáhne jádra umístěného ve stanu.

Retikulární-cerebelární dráha spojuje retikulární zónu mozkového kmene a dosahuje kůru červu.
Eferentní spojení mozečku přenáší informace z kortexu tohoto orgánu do mozku a procházejí pouze horním párem nohou.

Cesta dentate-red začíná od jádra dentate a končí na červených jádrech midbrain. Podílí se na koordinaci pohybů a poskytuje tón svalům zad se změnou držení těla. Je ovládací centrum končetin.

Cerebelární-thalamická cesta je zaměřena na svislá thalamická jádra. Skrze ně je mozková kůra spojena s částí mozkové kůry odpovědnou za pohyblivost.

Cerebelární retikulární dráha - spojuje mozeček s retikulárními jádry mozkového kmene, které řídí dýchání, kardiovaskulární systém a poskytují ochranné reflexy těla: kýchání, kašel, žvýkání, polykání a sání.

Cerebelární vestibulární stezka sestává z dlouhých vláken Purkinjových buněk, které následují od jádra stanu k jádru vestibulárního aparátu. Přímo pomocí této dráhy si cerebellum udržuje rovnováhu těla a reguluje svalový tonus při zachování držení těla..

Kromě toho vede aferentní spojení horní dvojicí nohou spojující páteřní procesy neuronů skrz diencephalon a poníky a poté skrze mozkovou kůru s jádrem dentate, které je umístěno v mozečku.

Toto oddělení tedy slouží jako hlavní specifikující subkortikální aparát centrální nervové soustavy (CNS).

Příznaky mozečku

Porucha tohoto těla může být určena drobnými změnami pohyblivosti motorické aktivity nebo neschopností držet pózu v jedné poloze. Pacient tedy nemusí mít reflex, kdy by nohu uvedl ve směru pádu, zatímco k pádu potřebuje trochu tlačit.

V medicíně se tento jev nazývá statická ataxie a její příčina spočívá v porážce červa. V tomto stavu se pacient snaží roztáhnout nohy co nejširší, aby udržel rovnováhu. Aby testoval tento reflex, lékař požádá pacienta, aby vstal a postavil nohy k sobě, pak zavřel oči a natáhl ruce vpřed..

Pokud je cerebelární červ opravdu narušen, pak se tělo obvykle odkloní dozadu, pokud jsou hemisféry poškozené, pak se pacient naklání směrem k postiženému laloku. Ve vážném stavu se pacient nebude moci postavit, bude také obtížné udržet polohu vsedě.

Při rozsáhlém poškození hemisfér je zaznamenán výskyt dynamické nebo kinetické ataxie. V tomto případě pacient ztrácí schopnost přesně provádět pohyby. Diagnóza takových poruch spočívá v provedení určitých cviků nebo testů pod dohledem lékaře.

Se zavřenýma očima je pacient vyzýván, aby vstal rovně, natáhl ruce přímo před sebe a dotkl se špičky nosu. V případě poškození jednoho z laloků se ukazováček k němu vychýlí.

Navrhuje se současně otáčet rukama se zavřenýma očima, v případě porušení jedné z polokoulí bude paže na její straně zaostávat za.

V poloze na zádech je nutné zvednout jednu z nohou a potom snížit patu této nohy na koleno druhé. Pokud by všechno šlo dobře, lékař navrhuje snížit patu po kosti. Pokud se noha současně začala proklouznout, pak to naznačuje vývoj patologie.

Dalším jednoduchým způsobem, jak zkontrolovat výkon funkcí tohoto těla, je udržovat celou nádobu s vodou bez rozlití kapky.

Pacient trpí zhoršenou řečí: objevuje se rytmus, věty ztrácejí význam, slova nejsou nastavena podle pravidel. A také se objevuje třes končetin a změna rukopisu.

Pokud poruchy ovlivnily mozková jádra, pacient má konvulzní kontrakce svalů končetin, setrvačné chvění v prstech na konci pohybu, pohyb jablek nelze regulovat, objevuje se rytmická řeč a snižuje se svalový tonus.

Nohy mozečku přenášejí přijaté informace z částí mozku do kůry a jádra a naopak, prostřednictvím efektivního spojení, vydávají příkaz k provedení konkrétního úkolu, a proto se při porážce této struktury pozorují různé příznaky. Například při poškození horní části nohou a dentátu je zaznamenán rozvoj choreické hyperkineze, která je charakterizována rychlými chaotickými pohyby obličejových svalů, připomínajícími škleb, přestávají být prováděny vegetativní funkce mozku - může dojít ke zmatení dechu, srdeční arytmii a skokům v krevním tlaku..

Řada nemocí vrozených i získaných je charakterizována atrofií struktur tohoto orgánu. Například u Marie-Foix-Alajuaninovy ​​choroby jsou poškozeny neurony Purkinje, granulární vrstva mozkové kůry a část červa. V tomto případě jsou zaznamenány následující příznaky: zhoršená chůze, snížený tón v dolních končetinách. Chvění rukou může být mírně nebo úplně chybět. Tyto změny jsou nejčastěji charakteristické pro osoby středního a staršího věku..

U takového vrozeného onemocnění, jako je Chiariho choroba, je zaznamenáno nízké umístění mozkových mandlí. Projevy klinických příznaků se mohou lišit v závislosti na typu onemocnění, ale nejčastěji je zaznamenán bolest v krku a svalech, vyskytuje se nevolnost a zvracení, a to nezávisle na příjmu potravy. Při různých stupních opomenutí se mohou objevit také následující příznaky: dysfunkce řeči, hluk v hlavě, časté závratě, respirační selhání a svalový tonus v končetinách, znecitlivění paží a nohou, pokles krevního tlaku.

Důsledky porážky

U zdravého člověka jsou všechny pohyby jasně koordinovány, zatímco svaly, s nimiž jsou vytvářeny, se stahují a uvolňují v nezbytném pořadí a odpovídající síle. To lze pozorovat při provádění nepodmíněných reflexů, jako je dýchání nebo polykání. Například při požití potravy nebo vody se svaly stahují v přísném sledu a závada v jejich práci může vést k požití polknutí do dýchacích cest..

Poškození struktur způsobuje dysfunkci mozečku. Příznaky se v tomto případě projevují v následujících příznacích poruchy - u pacienta se rozvine astenie, ataxie a atonie. K těmto porušením dochází v důsledku zničení motorových pohybových středisek odpovědných za provádění základních úkolů.

Druhy a příznaky lézí

Astenie se projevuje rychlou svalovou únavou a snížením síly jejich kontrakcí..

Ataxie se projevuje nejistým chvěním chůze, zatímco pacient si široce roztáhne nohy a jeho ruce jsou v různých směrech, aby vyvážily polohu těla v prostoru. Kroky se zároveň stanou nepřirozenými a trhavými, záď této nemocné osoby nemůže stoupat na prsty na nohou nebo klesat pouze na patách.

Atonie je absence normálního tónu svalů kostry a vnitřních orgánů. Projevuje se například při porušení trávení nebo krevním tlaku.

Tyto tři příznaky se vyskytují primárně a jsou to tzv. Triáda Lucianiho.

Dysarthria Tento stav je charakterizován ztrátou plasticity provedených pohybů. Rovněž při poškození všech oblastí mozkové kůry je zaznamenána pomalá, nestydatá monotónní řeč.

Dysmetrii je charakterizována zpožděním svalových kontrakcí na konci pohybu, což se projevuje obtížností provádět přesné akce.

Adiadhokinesis. Příznaky poškození závisí na umístění poškozené oblasti. Například při poškození hemisfér se rychlost, amplituda, síla pohybů mění a motorická reakce na vnější podněty je také zpožděna. Když je postiženo neocerebellum, je zaznamenán pokles svalového tónu, zatímco pohyby jsou trhané, pacient ztrácí schopnost jednat současně s oběma končetinami - jedna z nich bude zaostávat.

Inertiální třes se objeví, když mozek není schopen zpracovat signály získané z jeho vlastní kůry a mozkové kůry, s třesoucími se končetinami na konci dokonalé akce. Toto chování je charakteristickým znakem porušení struktury tohoto těla.

Neocerebellum se podílí na výcviku motorů, plánování pohybu a řízení. Tento rys je vysvětlen změnou aktivity neuronů jader umístěných v jeho tloušťce. K této činnosti dochází synchronně s motorickou částí mozkové kůry, a to ještě před zahájením pohybu. Vestibulocerebellum a spinocerebellum jsou také zapojeny do výkonu motorických funkcí prostřednictvím vestibulárních a regenerativních jader umístěných v mozkovém kmeni..

Efferentní dráhy mozečku jsou umístěny v horních končetinách, proto jej přímo nepřipojují k míše a interakce mezi těmito odděleními se provádí pomocí motorických jader mozkového kmene. Cerebellum tak může kontrolovat a provádět změny trajektorie nebo síly svalů končetin. Proto se poškozením nohou oslabuje spojení neuronů jader, což vede ke snížení citlivosti receptorů zodpovědných za svalový tonus. Tím dochází k narušení plasticity a přesnosti pohybů.

Dystonie a astenie. Někdy je v motorických svalech pozorován odlišný tón, zatímco je zaznamenáno porušení pocitu rovnováhy v prostoru, pacient není schopen koordinovat pohyby končetin. Proces stání nebo pohybu vpřed spotřebovává velké množství energie, v důsledku toho se rozvíjí astenie nebo rychlá únava svalů a snížení síly jejich kontrakce.

Nejčastěji je tento stav charakterizován změnou chodu a rovnováhy těla, zejména když je poškozena drcená nodulární zóna, je zaznamenána dystonie, neschopnost udržet určité držení těla v prostoru, oční jablka spontánně, nekontrolované pohyby.

Ataxie a dysmetrie. Pokud dojde k poškození efektorového spojení horních končetin s motorickými částmi mozkové kůry, vyvine se ataxie a dysmetrie. Zároveň člověk není schopen dokončit akci, která byla zahájena správně, protože se nakonec chvěje a třese se nejistota. Takové porušení lze zjistit pomocí testu na prstech a na kalci-kalcanech - pacient, který se snaží dokončit zahájený pohyb, provádí další akce.

V důsledku poškození struktur a spojení mozečku, rozkladu složitých pohybů (asynergie), neschopnosti synchronizovat působení obou rukou (disdiadochokineze) a také v důsledku nesprávného fungování svalů zodpovědných za řeč pacienta, rozvoje ataxie řeči nebo dysartrie..

Se všemi těmito odchylkami je role mozečku v regulaci motorické činnosti jasně sledována, protože pokud je tento orgán poškozen, je zaznamenáno porušení motorické aktivity těla, ať už udržuje držení těla nebo se podílí na programování zamýšlené akce. Závislost mozečku na jeho fyziologickém stavu je jasně patrná v diagnostice určitých nemocí.

Například ageneze cerebelárního červa vede k narušení motorické funkce, zatímco příznaky se projevují v prvních dnech života dítěte a projevují se v neschopnosti udržovat rovnoměrné dýchání, rovnoměrně držet hlavu a vytvářet koordinované pohyby svalů.

Ascitoma nebo nádor mohou být umístěny v kterékoli části mozku, ale u dětí se nejčastěji tvoří v oblasti cerebelárního červa. Je to patologie a vyvíjí se v důsledku nesprávného dělení specifických buněk ascitů, které chrání neurony před negativními účinky. V závislosti na stupni malignity může být piloidní, fibrilární, anaplastický nebo se vyvíjí na glioblastom. První 2 vznikají v dětství a druhé v dospělosti. Charakteristickým rysem této nemoci v prvních stádiích je narušení orientace v prostoru a koordinace pohybů.

Diagnostika problémů

Některé vrozené patologie, jako je např. Aplazie mozku červa, jsou nejčastěji diagnostikovány během ultrazvukového vyšetření plodu během těhotenství. Bohužel, takové děti se nejčastěji rodí s velkým počtem neurologických abnormalit, jejichž příznaky a symptomy se objevují v prvních měsících života, a proto potřebují rehabilitaci a léčbu. V takové situaci neurologové obvykle předepisují vyvíjející se masáž, cvičení na vývoj vestibulárního aparátu a také užívání neurostimulačních léků.

Diagnóza strukturálních poruch tohoto orgánu začíná v ordinaci neurologa pomocí testů a speciálních cvičení, která naznačují vývoj jakékoli patologie. Takže při zničení jedné hemisféry mozečku je definice poškozeného laloku detekována pomocí prstového testu, kdy odchylka prstu bude označovat postiženou oblast. Pokud dojde k poškození starodávného mozečku nebo architerebella, dojde k narušení koordinace pohybů očí a ztrácí se rovnováha těla v prostoru..

Diagnóza mozkové ataxie způsobené nádory různé povahy se provádí ve spojení s dalšími specializovanými lékaři, jako jsou neurolog, endokrinolog, traumatolog a onkolog. Vyšetření mozečku a dalších částí mozku se obvykle provádí s použitím velkého množství vybavení a může zahrnovat:

 • analýza páteře a mozkomíšního moku;
 • CT a MRI hlavy;
 • dopplerografie;
 • Electistagmography (umožňuje vyhodnotit cesty);
 • Diagnostika DNA.

Adenomy a cysty jsou detekovány pomocí mozkové MRI. Tato diagnostická metoda umožňuje identifikovat mozkové onemocnění v rané fázi vývoje. Terapie v tomto případě závisí na velikosti a kvalitě nádoru. Při léčbě maligních nádorů lze tedy použít radiační terapii nebo chirurgické odstranění nádoru..

Je důležité si uvědomit, že poruchy práce mozku a jeho dysfunkce vyžadují pečlivou pozornost, protože je zřejmé spojení mezi touto částí mozku a jinými strukturami lidského těla. A léčba lidovými léky tuto nemoc pouze zhorší, a proto při prvních známkách poškození tohoto orgánu musíte kontaktovat specialisty.